Hyppää sisältöön

Punkaharjun koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

1. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, tukiopetukseen, oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, oikeus yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Alle kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanvalvoja ja sitä pidempään poissaoloon rehtori.

2. Hyvät tavat

 • Käyttäydyn kohteliaasti ja asiallisesti hyviä tapoja noudattaen.
 • Käytän asiallista kieltä. En kiroile.
 • Pukeudun asiallisesti ja säänmukaisesti. En oleskele luokkatiloissa, ruokalassa ja koulun tilaisuuksissa päähine tai huppu päässä.
 • Huolehdin koulun omaisuudesta ja olen siitä korvausvelvollinen.
 • Huolehdin työpisteeni sekä kouluympäristön siisteydestä.
 • Kunnioitan toisen fyysistä koskemattomuutta ja omaisuutta. En hyväksy enkä osallistu minkäänlaiseen kiusaamiseen tai vaaran tuottamiseen, jotta jokainen voisi tuntea olonsa koulussa turvalliseksi sekä henkisesti että ruumiillisesti.
 • En kuvaa muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa ja julkaise tallenteita ilman asianosaisten lupaa.
 • En pidä mukanani energiajuomia, enkä nauti niitä koulupäivän aikana.
 • Virvoitusjuomat, makeiset tai muut epäterveelliset naposteltavat eivät kuulu koulupäivään.
 • En syö purukumia oppitunnilla.
 • En tuo, enkä käytä mitään tupakkatuotteita ja päihteitä koulussa ja koulualueella.
 • En tuo kouluun enkä koulualueelle vaarallisia tai koulunkäyntiin kuulumattomia aineita tai esineitä.

3. Oppitunnit

 • Saavun tunneille täsmällisesti opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä.
 • Jätän kengät kenkäeteiseen ja ulkovaatteet jätän naulakkoon.
 • Tervehdin opettajan ja vierailijat seisten.
 • Pidän puhelimeni ja muut elektroniset laitteet oppitunneilla äänettömällä ja pois näkyvistä, ellei opettajan kanssa ole asiasta erikseen sovittu.
 • Opiskelen tunnollisesti ja ahkerasti työrauhaa kunnioittaen.
 • En syö enkä juo oppitunneilla.

4. Välitunnit

 • Menen ulkovälitunnilla ulos ilman erillistä kehotusta.
 • Ulkovessoja voi käyttää valvojan luvalla.
 • Poistun koulun alueelta vain opettajan luvalla. Noudatan vuodenaikoihin sidottuja välituntirajoja.
 • Käytän mobiili- ja bluetooth-laitteita välitunnilla niin etteivät ne häiritse muita.
 • En heittele lumipalloja muualla kuin sitä varten varatulla heittopaikalla.
 • Kannan vastuuni kahvion yhteiskäytöstä. Kuuntelen musiikkia siten, että keskustelu normaalilla äänenvoimakkuudella on mahdollista.

5. Ruokailu

 • Osallistun ruokailuun omalla vuorollani noudattaen hyviä ruokailutapoja.
 • En tuo reppua, päähinettä tai ulkovaatteita ruokalaan. En pidä puhelinta esillä ruokailun aikana.
 • Huolehdin hyvästä käsihygieniasta.
 • Annan ruokarauhan toisille.
 • Maistelen erilaisia ruokia.
 • Ruokailen ruokalassa omalla paikallani istuen. En vie ruokaa ruokalan ulkopuolelle.
 • Nostan oman tuolini ruokalasta lähtiessä.

6. Koulumatka

 • Kuljen koulumatkat, siirtymiset liikuntapaikoille ja opetukseen koulualueen ulkopuolelle koulun järjestyssääntöjä, liikennesääntöjä ja muita annettuja ohjeita noudattaen.
 • 3.-9- luokkien oppilaat saavat pyöräillä kouluun liikennesääntöjä noudattaen. Suositusten mukaan polkupyöräilijän on käytettävä asianmukaista suojakypärää.
 • Säilytän polkupyörät, mopot yms. lukittuina koulun alueella niille varatuilla paikoilla.

Edellisten järjestyssääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.