Hyppää sisältöön

Kuntakokeilu

Savonlinnan kaupunki valittiin työllisyyspoliittiseen kuntakokeiluun, hanke toteutui ajalla 1.10.2012-31.5.2015. Mukana olivat myös vuoden 2013 alussa Savonlinnaan liittyneet Kerimäen ja Punkaharjun kunnat.

Savonlinnan kuntakokeilussa kaupungin rooli työllisyyden hoitamisessa oli keskeinen. Kaupunki työllisti omiin työllistämispaikkoihinsa kuntakokeilun asiakkaita.

Kuntakokeilussa yhteydet elinkeinoelämään olivat tärkeässä roolissa. Lähtökohtana oli yhdistää työttömien yksilölliset kehittymispolut ja paikalliset työvoimatarpeet. Pääasiakasryhmämme olivat henkilöt, jotka olivat saaneet työttömyysetuutta vähintään 500 päivää tai jotka olivat olleet työttömänä yli 12 kuukautta.

Tavoitteena oli työkyvyn ja osaamisen kehittyminen niin, että pitkäaikaistyöttömän työllistymismahdollisuudet avoimille työmarkkinoille paranevat.

https://www.facebook.com/SavonlinnanTyollisyyspalvelut

Paalupaikalta työelämään

Paalupaikalta työelämään -projekti tuki kuntakokeilun asiakkaana olevia pitkäaikaistyöttömiä työllistymisen esteiden purkamisessa, ohjasi työllistymisessä ja valmensi työhön sijoittautumisessa.

Ryhmätoiminta oli asiakaslähtöistä ja vapaaehtoista. Ryhmätoiminta aloitettiin syksyllä 2013 ja se jatkui vuoden 2014 loppuun. Yhden ryhmän koko oli 6-8 henkilöä ja ryhmä muodostui sekä naisista että miehistä. Ryhmä kokoontui kuuden viikon ajan kaksi kertaa viikossa. Ryhmiin ilmoittauduttiin kuntakokeilun palveluohjaajien kautta.

Ryhmän teemat muodostuivat työelämään valmentavista aiheista ja voimaannuttavista aiheista. Työelämään valmentaviin aiheisiin kuuluivat työhakemuksen tekeminen, työpaikkahaastatteluun valmentautuminen, haastattelun harjoitteleminen ja haastattelupukeutuminen. Voimaannuttaviin aiheisiin kuuluivat erilaiset fyysiseen hyvinvointiin liittyvät asiat, kuten parturi- ja kampaajapalvelut, hieronta, jalkaterapia, fysioterapia- ja liikuntapalvelut. Psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen kuuluivat erilaiset itseilmaisun ja elämyksellisyyden aiheet.