Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin strategia vuosille 2022-2025

Visio

Parasta elämänlaatua Saimaan sydämessä

Strategiset painopistealueet

Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

 • Ympärivuorokautinen yhteispäivystyssairaala
 • Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, järjestötoimintaa tuetaan
 • Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus
 • Osallistuvat kuntalaiset, Lasten ja nuorten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen, Kuntalaisten monimuotoisuus ja ikääntyminen voimavarana
 • Lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu
 • Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen

Yritysystävällinen toimintaympäristö

 • Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate
 • Kaupunkibrändin ja viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi
 • Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen
 • Matkailun ympärivuotistaminen
 • Vihreän siirtymän energia-alan investointien edistäminen

Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

 • Teknologiapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi
 • Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut
 • Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen
 • Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen
 • Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen
 • Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Helposti saavutettava Savonlinna

 • Liikenne ja laajakaistayhteyksien edistäminen edunvalvonnan kautta
 • Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen
 • Parikkala-Pieksämäki -raideyhteyden edistäminen edunvalvonnan kautta osana Pori-Vaasa- Jyväskylä-Savonlinna-Parikkala -ratayhteyttä
 • VT14 valtatien sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen
 • Kevyen liikenteen väyläverkoston kehittäminen
 • Kaupungin sisäisen liikenteen uudelleen arviointi ja kehittäminen
 • Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua

Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

 • Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen
 • Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen
 • Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa

Tasapainoinen kuntatalous, varautuminen talouden toimintaympäristön muutoksiin ja SOTE-kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistavat kaupunkistrategian toteuttamisen