Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin strategia vuosille 2022-2025

Savonlinnan arvot

Vastuullinen
Kaupunki, joka toimii oikeudenmukaisesti, avoimesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti

Kehittyvä
Kaupunki, jonka toiminta on rohkeaa, ketterää, positiivista, osaavaa, uudistuvaa ja ennakoivaa

Palveleva
Kaupunki, joka toimii asukaslähtöisesti, yhteistyökykyisesti, elinvoimaa ja yrittäjyyttä edistävästi ja jossa asiointi on sujuvaa

Turvallinen
Kaupunki, jossa on puhdas luonto, turvallinen ympäristö sekä yhdenvertaiset ja toimivat palvelut

Visio

Parasta elämänlaatua Saimaan sydämessä

Strategiset painopistealueet

Asukaslähtöinen, palveleva ja hyvinvoiva kaupunki

 • Lasten ja lapsiperheiden määrän kasvu
 • Ympärivuorokautinen yhteispäivystyssairaala
 • Asukaslähtöiset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, järjestötoimintaa tuetaan
 • Kaupunkikeskustan ja taajamien sekä maaseudun elinvoimaisuus
 • Osallistuvat kuntalaiset, lasten, nuorten, vammaisten ja ikäihmisten kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä vetovoimaisuuden parantaminen ikäihmisille
 • Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä johtaminen

Yritysystävällinen toimintaympäristö

 • Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja otetaan käyttöön yhden luukun palveluperiaate
 • Teollisuuden toimintaympäristön ylläpitäminen kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla
 • Kaupunkibrändin ja viestinnän kehittäminen asukas- ja yrityshankinnan ja monipaikkaisuuden edistämiseksi
 • Osaavan työvoiman saatavuuden mahdollistaminen
 • Matkailun ympärivuotistaminen
 • Puhtaan energian investointien edistäminen

Vetovoimainen koulutus- ja kulttuurikaupunki

 • Teknologiapuisto Nohevan vahvistaminen kaupungin elinvoimaisuuden veturiksi
 • Innovatiiviset ammattikorkeakoulu- ja yliopistoratkaisut
 • Opiskelijoiden veto- ja pitovoiman parantaminen
 • Jatkuvan oppimisen ja koulutuspolkujen vahvistaminen
 • Varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuskoulutuksen laadun turvaaminen
 • Elinvoimaiset sekä monimuotoiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Helposti saavutettava Savonlinna

 • Liikenne ja laajakaistayhteyksien edistäminen edunvalvonnan kautta
 • Charter- ja lentoyhteyksien käynnistäminen ja laajentaminen
 • Parikkala-Pieksämäki -raideyhteyden edistäminen edunvalvonnan kautta osana Pori-Vaasa- Jyväskylä-Savonlinna-Parikkala -ratayhteyttä
 • VT14 valtatien sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen
 • Kevyen liikenteen väyläverkoston kehittäminen
 • Kaupungin sisäisen liikenteen uudelleen arviointi ja kehittäminen
 • Digitalisaatiolla ja automatisoinnilla säästöjä ja parempaa palvelua

Saaristo, puhdas luonto ja ympäristö

 • Puhtaan veden ja ympäristön varjeleminen
 • Houkutteleva lähiluonto ja saaristo; monipuoliset järvenrantatontit ja rantarakentaminen, kansallinen kaupunkipuisto, Saimaan norppasaaristojen Unescon maailmanperintökohteet, kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet saimaannorppineen
 • Ekologisuudesta, paikallisuudesta ja lähiruoasta elinvoimaa

Tasapainoinen kuntatalous