Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin strategialuonnos 2022-2025

Savonlinnan kaupungin uuden strategian valmistelu on käynnissä. Strategialuonnos on nähtävillä ja kommentoitavana 23.9.2021 saakka.

Visioksi tulevalle strategiakaudelle on nähtävillä olevassa luonnoksessa esitetty ”Savonlinna – Saimaan sydän”. Kriittisiksi menestystekijöiksi on valittu seuraavat alueet:

  • Asukaslähtöinen ja palveleva kaupunki
  • Yritysystävällinen toimintaympäristö
  • Koulutus- ja kulttuurikaupunki
  • Helposti saavutettava Savonlinna
  • Puhdas luonto ja ympäristö
  • Tasapainoinen kuntatalous ja SOTE-ostopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen mahdollistaa kaupunkistrategian toteuttamisen

Kommentteja luonnokseen voi jättää 23.9.2021 saakkaLomakkeelle pääsee tästä linkistä.

Savonlinnan kaupungin strategia vuosille 2018-2021

Lue Savonlinnan kaupungin strategia vuosille 2018-2021

Visio

Savonlinna on kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan Sydämessä

Yleinen strateginen päämäärä

Kaupunkiamme kehitetään turvallisena ja houkuttelevana asuinalueena. Elinvoimaa lisätään monialaisella yritys-, koulutus- ja tutkimusyhteistyöllä. Luomme edellytyksiä yritystoiminnan kehittämiselle ja uusille innovaatioille.

Hyödynnämme ainutlaatuista luontoa ja ympäristöämme matkailun kehittämisessä. Lisäämme asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä kannustamalla osallistumaan ja kehittämällä monipuolisia kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointipalveluja.

Strategiset painopistealueet

1. Elinvoimainen kaupunki
Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö

2. Hyvinvoiva kuntalainen
Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva yhdyskuntarakenne

3. Asukaslähtöinen ja palveleva hallinto
Kuntalaispalautetta aktiivisesti kuunteleva ja hyödyntävä organisaatio

4. Hyvinvoiva henkilöstö