Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin strategia 2018–2021

Lue Savonlinnan kaupungin strategia

Visio

Savonlinna on kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan Sydämessä

Yleinen strateginen päämäärä

Kaupunkiamme kehitetään turvallisena ja houkuttelevana asuinalueena. Elinvoimaa lisätään monialaisella yritys-, koulutus- ja tutkimusyhteistyöllä. Luomme edellytyksiä yritystoiminnan kehittämiselle ja uusille innovaatioille.

Hyödynnämme ainutlaatuista luontoa ja ympäristöämme matkailun kehittämisessä. Lisäämme asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä kannustamalla osallistumaan ja kehittämällä monipuolisia kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointipalveluja.

Strategiset painopistealueet

1. Elinvoimainen kaupunki
Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö

2. Hyvinvoiva kuntalainen
Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva yhdyskuntarakenne

3. Asukaslähtöinen ja palveleva hallinto
Kuntalaispalautetta aktiivisesti kuunteleva ja hyödyntävä organisaatio

4. Hyvinvoiva henkilöstö