Hyppää sisältöön

Yksityinen varhaiskasvatus

Lapsen varhaiskasvatus  järjestetään mahdollisuuksien mukaan huoltajien toivomassa muodossa. Vaihtoehtoina ovat kunnallinen varhaiskasvatus ja yksityinen varhaiskasvatus.

Yksityinen varhaiskasvatus on osa kaupungin tukemaa ja valvomaa varhaiskasvatusta. Sitä koskevat samat varhaiskasvatuksen lait, asetukset ja muut ohjaavat asiakirjat kuin kunnallistakin varhaiskasvatusta. Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo yksityisten palveluntuottajien varhaiskasvatustoimintaa yhteistyössä kaupungin viranomaisten kanssa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen tukeminen 1.8.20 lukien:

Mikäli huoltaja valitsee lapselleen yksityisen päiväkotihoidon, hänellä on oikeus kaupungin myöntämään palveluseteliin.

Mikäli huoltaja valitsee lapselleen yksityisen perhepäivähoidon, hänellä on mahdollisuus saada Kelalta yksityisen hoidon tukea. Tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle kouluikäinen lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat tuet maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Lisätietoja saa puh. 020 435 7520 tai Kelan sivuilta.

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuvat 1.8.2020. Lainmuutoksen johdosta lapsella on oikeus kokoaikaiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen. Muutos vaikuttaa Kelan maksamaan yksityisen hoidon tukeen. Elokuun alusta 2020 alkaen lapsi voi olla kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa riippumatta huoltajien perhevapaista, opinnoista tai työmarkkina-asemasta. Näin ollen perheen työ- tai opiskelutilanne ei enää vaikuta Kelan maksamaan yksityisen hoidon tukeen, eikä huoltajien tarvitse enää selvittää Kelalle lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuutta.

Lisäksi Savonlinnassa on yksityiseen perhepäivähoitoon otettu käyttöön yksityisen hoidon kuntalisä. Kuntalisää voi hakea, mikäli lapsen viikoittainen hoitoaika on yli 25 tuntia.  Kuntalisän hakija ei saa äitiys-tai vanhempainrahaa tai ei saa kotihoidontukea. Tapauskohtaisen perustellun harkinnan mukaan lisää voidaan myöntää myös lapsen kotona tapahtuvaan yksityiseen hoitoon. 

Kuntalisä maksetaan KELAn kautta, joten lapsen hoidontarpeen muutoksista sekä perheen tulojen muutoksista on välittömästi ilmoitettava KELAlle.

Kuntalisän suuruus

Sivistyslautakunta päätöksen mukaisesti yksityisen perhepäivähoidon kuntalisät ovat seuraavat:
 yli 25 tuntia viikossa enintään 200 € ja esioppilaan varhaiskasvatus enintään 130 € kuukaudessa.

Lisätietoja sivistysvirastossa antavat: 

Tuononen Tero, kasvatus- ja opetuspäällikkö

  • Sivistystoimiala / Koulutoimi
  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus

Puh. 044 417 4303

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tero.tuononen@savonlinna.fi

Savolainen Päivi, toimistosihteeri

  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus

Puh. 044 417 4302

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: paivi.savolainen@savonlinna.fi