Hyppää sisältöön

Järjestyssäännöt

Kerimäen koulun järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella ja koulun retkillä.

Seuraavien järjestyssääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun järjestystä, opiskelun sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, oikeus yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityisyyden suojaan.
Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
Hänen tulee myös suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

3. Hyvät tavat
Käyttäydyn kohteliaasti ja asiallisesti sekä noudatan hyviä tapoja.
Pukeudun asiallisesti. En oleskele sisätiloissa päähine tai huppu päässä.
Huolehdin koulun omaisuudesta ja olen siitä korvausvelvollinen.
Huolehdin ympäristön siisteydestä.
Kunnioitan toisen henkistä ja fyysistä koskemattomuutta sekä omaisuutta.
En osallistu minkäänlaiseen kiusaamiseen tai vaaran tuottamiseen, jotta jokainen voisi tuntea olonsa koulussa turvalliseksi sekä henkisesti että fyysisesti.
Ilmoitan koulun aikuiselle, jos huomaan kiusaamista.
En tuo, en käytä enkä pidä hallussa koulussa ja koulualueella virvoitusjuomia, energiajuomia, tupakkatuotteita, päihteitä, vaarallisia aineita tai vaarallisia esineitä.
En kuvaa enkä julkaise oppilaita tai koulun henkilökuntaa koskevia kuvia ja tallenteita ilman asianosaisten lupaa.

4. Oppitunnit ja koulun tilaisuudet
Saavun tunneille ja koulun tilaisuuksiin täsmällisesti. Pidän opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä.
Opiskelen tunnollisesti ja ahkerasti sekä kunnioitan työrauhaa.
Jätän päällysvaatteet, päähineet ja kengät naulakkoon.
Käytän puhelinta oppitunneilla ja tilaisuuksissa opettajan ohjeiden mukaisesti. Puhelimen tulee olla äänetön ja poissa näkyvistä ellei opettaja toisin pyydä.
En syö purkkaa enkä mitään muuta oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa.
Oppitunnin jälkeen siirrän pöydän ja tuolin paikoilleen.
Siirryn liikuntapaikoille sekä opetukseen koulun ulkopuolelle koulun järjestyssääntöjä,
liikennesääntöjä ja muita annettuja ohjeita noudattaen.

5. Välitunnit
Menen välitunnille ilman erillistä kehotusta. Yläluokkien sisävälitunneilla noudatan sovittuja käytänteitä.
Liikun käytävillä rauhallisesti.
Poistun koulun alueelta vain opettajan luvalla.
Muistan, että lumipallojen ja muiden toisia tai koulun omaisuutta vahingoittavien esineiden heittely on kielletty.

6. Ruokailu
Osallistun ruokailuun omalla vuorollani ja noudatan hyviä ruokailutapoja sekä keittiöhenkilökunnan ohjeita.
En käytä puhelinta ruokalassa.

7. Koulumatka
Kuljen koulumatkat liikennesääntöjä, hyviä tapoja ja annettuja ohjeita noudattaen.
Säilytän polkupyörät, mopot yms. lukittuina koulun alueella niille varatuilla paikoilla.
Koulupäivän ja muun ohjatun toiminnan päätyttyä poistun viivyttelemättä koulualueelta.
En mopoile enkä pyöräile koulualueella.