Hyppää sisältöön

Oppilaskunta Mertalan koulussa

Mertalan koulussa toimii myös oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Ala- ja yläluokilla on omat oppilaskunnat, jotka tekevät yhteistyötä. Vuosittain valittavat edustajat muodostavat oppilaskunnan hallituksen. Opettajakunta valitsee keskuudestaan oppilaskunnan ohjaavat opettajat. Oppilaskunnan työstä kerrotaan opettajan-kokouksissa sekä luokissa. Oppilaskunnan jäsenet voivat pyydettäessä osallistua opettajien kokouksiin.

Oppilaskunnan toiminnasta mahdollisesti tulevat varat käytetään mm. yhteisen viihtyvyyden lisäämiseen koulussa, stipendeihin, eri teemapäivien järjestämiseen, välipalan avustamiseen sekä 9.-luokkien opintoretkien avustamiseen.

Oppilaskunnan tehtävänä on oppilaiden myönteisen asennoitumisen, hyvän yhteishengen ja kaikenpuolisen kouluviihtyvyyden lisääminen. Yhtenä tehtävänä on myös ala- ja ylä-luokkien oppilaiden välisen yhteistoiminnan kehittäminen. Oppilaskunnassa oppilaat opettelevat yhteiskunnallisen toiminnan muotoja, vaikuttamisen keinoja, vastuullisuutta ja käytännön organisointia.

Alaluokkien oppilaskuntaa ohjaavat opettajat Tero Juuti ja Ulla Väisänen. Yläluokkien oppilaskuntaa ohjaavat Katja Hirvonen ja Niina Salmenpää.