Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin toimielimet ja toimialat

Kaupungin organisaatio jakaantuu luottamushenkilö- ja virkamieshallintoon. Kaupungin luottamushenkilöhallinnon muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat, toimikunnat ja neuvostot.

Kaupungin virkamiesjohdon muodostavat kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat sekä muut johtavat viranhaltijat. Kaupungin virkamiesorganisaatio jakaantuu kolmeen toimialaan, joiden alla toimivat seuraavat toimielimet:

Keskushallinto

  • kaupunginvaltuusto
  • kaupunginhallitus
  • keskusvaalilautakunta
  • tarkastuslautakunta
  • yhteistyötoimikunta

Sivistystoimiala

  • sivistyslautakunta

Tekninen toimiala

  • tekninen lautakunta
  • rakennus- ja ympäristölautakunta
  • alueellinen jätelautakunta
  • alueellinen ympäristöterveydenhuoltojaosto