Hyppää sisältöön

Rakentamiseen liittyvät muut luvat

Poikkeaminen

 • Hakemukset jätetään asemakaava-alueella olevista asemakaavoitukseen ja muilla alueilla olevista yleiskaavoitukseen

Suunnittelutarveratkaisu

 • koskee taajama-alueita, jotka ovat asemakaava-alueen ulkopuolella
 • hakemukset toimitetaan yleiskaavoitukseen

Maisematyölupa on haettava mm.

 • kaivamiseen,
 • louhimiseen,
 • maantäyttöön,
 • maan tasaamiseen,
 • puiden kaatoon ellei toimenpide ole vähäinen tai liity myönnettyyn rakennuslupaan tai kaavan toteuttamiseen kuten   kunnallistekniikan rakentamiseen

Luvan myöntää kaavoituspäällikkö.

Lisätietoja

Behm Päivi, kaavoituspäällikkö

 • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut

Puh. 044 417 4655

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: paivi.behm@savonlinna.fi

Suunnitelma kiinteistön talousjätevesien kokoamisesta, käsittelystä ja johtamisesta

 • tarvitaan, kun jätevedet johdetaan muualle kuin kunnalliseen viemäriverkostoon

Lisätietoja

Rautiainen Matti, ympäristöpäällikkö

 • Tekninen toimiala / Ympäristönsuojelu

Puh. 044 417 4685

Sähköposti: matti.rautiainen@savonlinna.fi

Käyhkö Heidi, ympäristösuunnittelija

 • Tekninen toimiala / Ympäristönsuojelu

Puh. 044 417 4687

Sähköposti: heidi.kayhko@savonlinna.fi

Turunen Hanne, ympäristöinsinööri

 • Tekninen toimiala / Ympäristönsuojelu

Puh. 044 417 4690

Sähköposti: hanne.turunen@savonlinna.fi