Hyppää sisältöön

     

Ympäristönsuojeluohjelma       

Savonlinnan erityispiirteisiin ja kehittämistarpeisiin perustuva tavoite- ja toimenpideohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 1993 ja päivitettiin vuonna 1999. Ohjelman laatimisesta vastasi ympäristönsuojelulautakunta. Ympäristönsuojeluohjelman tavoitteena oli vaikuttaa kaupungin kehitykseen ja sen mukanaan tuomiin ympäristöä rasittaviin muutospaineisiin varmistamalla, että Savonlinna säilyy tulevaisuudessakin viihtyisänä ja ympäristönsä puolesta monimuotoisena asuinpaikkana sekä houkuttelevana matkailukohteena.

Ohjelman lähtökohtana olivat ympäristönsuojelun yleiset tavoitteet ja keskeisenä periaatteena pyrkimys kestävään kehitykseen, jonka mukaan tämän sukupolven perustarpeet pyritään tyydyttämään viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan. Ympäristösuojeluohjelma muodostikin keskeisen perustan Agenda 21 -ohjelmalle.

Lue lisää:

Ympäristönsuojeluohjelma 

Agenda 21 – ohjelma

Savonlinnan Agenda – työ sai alkunsa valtuustoaloitteesta paikallisen Agenda 21 – foorumin perustamiseksi. Valtuustoaloitteen pohjalta perustettiin asiaa valmisteleva työryhmä ja myöhemmin Agenda 21 – toimikunta laatimaan ohjelmaa.

Toimikunta nimesi seitsemän sektorikohtaista alatyöryhmää, jotka kokosivat oman sektorinsa keskeisimmät kysymykset. Näistä koottiin Agenda 21 – toimenpideohjelma, joka sisälsi sektoreittain tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Alatyöryhmien raporttien yhteenvedon perusteella toimikunta valitsi Savonlinnan Agenda 21 – ohjelman painopistealueiksi kolme Savonlinnalle ominaista sektoria tavoitteineen ja toimenpiteineen. Painopistealueet ovat vesi, kaupunkirakenne ja liikenne sekä elinkeinoelämä, matkailu ja kulttuuri. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Agenda 21 – ohjelman vuonna 2001. Ohjelma päivitettiin vuonna 2004.

Lue lisää:

Agenda 21 – ohjelma

Savonlinnan kaupungin kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen toimenpideohjelma on laadittu vuonna 2022 opinnäytetyönä. Ohjelman painopisteenä, kriittisenä tekijänä on kaupunginjohtajan johtoryhmän linjauksen mukaisesti puhdas vesi, vesistöt ja vesistön suojelu.

Lue lisää: Savonlinnan kaupungin kestävän kehityksen ohjelma

Toimenpideohjelman seurantaa ja raportointia varten Savonlinnan kaupunki on hankkinut kestävän kehityksen työkalu MayorsIndicators-palvelun. Palvelu pohjautuu YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen ja sisältää yli 200 kestävän kehityksen indikaattoria. Palvelun kautta tuotetaan kestävän kehityksen katsaus kahdesti vuodessa huhti-toukokuussa sekä loka-marraskuussa.

Kasvihuonekaasupäästöjen seurannan osalta Savonlinnan kaupunki on hankkinut kasvihuonekaasupäästöjen laskenta- ja raportointipalvelun CO2-raportin. Päästötiedot päivitetään viikoittain CO2-raportin verkkosivuille ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.co2-raportti.fi.