Hyppää sisältöön

Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunta edustaa kaikkia huoltajia. Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on lisätä koulun ja kotien välistä yhteistyötä ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksia koulutyöhön liittyen. Toiminnan ajatuksena on toimia linkkinä koulun henkilökunnan ja perheiden kesken ja käsitellä porukassa mieltä askarruttavia asioita, luoda, vahvistaa ja kehittää yhteisiä toimintatapoja sekä tiivistää kodin ja koulun yhteistyötä.

Vanhempaintoimikunta auttaa koulua sen toiminnassa tukemalla oppilaita ja opettajia sekä koulun opetus- ja työsuunnitelmia. Vanhempaintoimikunnan kautta vanhemmat voivat verkostoitua ja kokoukset toimivat keskustelufoorumeina. Kokouksissa on paikalla myös koulun edustaja, ja niissä kuullaan kodin ja koulun kuulumisia.

Vanhempaintoimikunnalla ei ole päätösvaltaa koulun asioissa, mutta se voi tehdä koulun toimintaa koskevia ehdotuksia. Se toimii sillanrakentajana ja ideoijana koulun toiminnan tukemisessa ja kehittämisessä kodin ja koulun välillä. Erityisen tärkeä tehtävä vanhempaintoimikunnalla on koulun viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisäämisessä.

Vanhempaintoimikunnan tarkoituksena on olla mukana koulua koskevassa ajankohtaisessa keskustelussa.

Vanhempaintoimikunnan toiminnan määrittävät käytännössä vanhemmat itse sellaiseksi, mihin vanhempien aika ja voimavarat riittävät. Kehitysehdotukset vanhempaintoimikunnan toiminnan ja tempausten suhteen ovat aina tervetulleita. Luodaan yhdessä suuntaviivat oppilaiden, lastemme hyvinvoinnin pohjaksi.

TERVETULOA IDEOIMAAN JA KEHITTÄMÄÄN KOULUMME TOIMINTAA!