Hyppää sisältöön

Iltapäivätoiminta Savonlinnan kaupungissa

Järjestäjä

Savonlinnan kaupunki koordinoi, järjestää ja avustaa 1. ja 2. -luokan oppilaiden sekä erityisoppilaiden perusopetuslain tarkoittamaa iltapäivätoimintaa. Toiminta perustuu Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunnan vahvistamaan (17.12.2015 § 257) iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan.

Savonlinnan perusopetuksen iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Iltapäivätoimintaa järjestävät Savonlinnan kaupunki, Savonlinnan seurakunta ja Savonlinnan 4H-yhdistys ry. Lisäksi Talvisalon koulussa toimii sosiaalitoimen järjestämä kehitysvammaisten päivätoiminnan ryhmä, puh. 044 417 4167.

Iltapäivätoimintapaikat

Kyläkoulut ja haja-asutusalue, joissa toiminta on Savonlinnan kaupungin järjestämää iltapäivätoimintaa:

 • Anttolan koulu, Kerimäen koulu, Kulennoisten koulu, Punkaharjun koulu ja Savonrannan koulu.
  Ryhmä perustetaan, mikäli sivistyslautakunnan vahvistama ryhmän perustamisraja täyttyy.

Kellarpellon alue:

 • Kellarpellon koulu. Kellartie 63. Toiminta on Savonlinnan 4H- ry:n järjestämää.
 • Kellarpellon seurakuntakoti, Aapelintie 7. Toiminta on Savonlinnan seurakunnan järjestämää.

Talvisalon koulun alue:

 • Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipiste. Kuninkaankartanonkatu 7. Toiminta on Savonlinnan seurakunnan järjestämää.

Mertalan alue:

 • Mertalan koulu. Simasalonkatu 2. Toiminta on Savonlinnan 4H-ry:n järjestämää.

Nojanmaan alue:

 • Nojanmaan koulu. Kulmatie 3. Toiminta on Savonlinnan 4H- ry:n järjestämää

Nätkin alue:

 • Nätkin koulu, Hirvastie 19. Toiminta on Savonlinnan seurakunnan järjestämää.

Pihlajaniemen alue:

 • Pihlajaniemen koulu. Ritalanmäentie 35. Toiminta on Savonlinnan 4H-ry:n järjestämää.

Toimipaikkakohtaisten hakemusten määrän perusteella iltapäivätoiminnan järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa iltapäivätoiminnan järjestämispaikkoja.

Sivistyslautakunnan 17.12.2015 § 256 päättämä ryhmän perustamisen raja:

Iltapäivätoiminnan ryhmän perustamisen minimimäärä on kuusi (6) kokoaikaista iltapäivätoiminnan sitoutunutta aloittajaa. Mikäli määrä laskee syyslukukauden aikana neljään (4) tai alle kokoaikaiseen lapseen, toiminta lakkaa kevätlukukauden alussa. Kaksi osa-aikaista lasketaan yhdeksi kokoaikaiseksi lapseksi. Iltapäivätoiminnan ryhmän oppilaiksi voidaan laskea 1. ja 2. luokkalaiset sekä erityisen tuen lapset (erityisestä tuesta pitää olla päätös).

Ryhmän perustamisen oppilasmäärään voidaan kuitenkin laskea esioppilaat, jos esioppilaan sijoittumisella iltapäivätoimintaan on vaikutus varhaiskasvatuksen esioppilaan hoidon järjestämiseen. Mikäli ryhmä perustetaan, siihen voidaan ottaa harkiten myös 3. luokkalaisia, jos ryhmään mahtuu (tämä koskee vain ja ainoastaan haja-asutusalueen pieniä ip-toimintapaikkoja).

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Iltapäivätoimintapaikkaa on haettava erikseen joka lukuvuosi.

Iltapäivätoimintapaikkaa haetaan Wilman Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta. Wilmaan pääset tästä.

Ohje Ip-toimintaan hakeminen Wilmassa.

Iltapäivätoimintaan haku on avoinna Wilmassa 5.-25.1.2024.

Jatkuva haku
Iltapäivätoimintapaikkoja voi kysyä ja hakea suoraan toimijoilta ja Savonlinnan kaupungin sivistysvirastosta koko toimintavuoden ajan.

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan on sähköinen lomake. Lomakkeen voi täyttää ja lähettää sähköisesti, jolloin se tallentuu suoraan sivistysviraston järjestelmään. Halutessaan huoltaja voi tulostaa ja toimittaa lomakkeen sivistysvirastoon postitse osoitteella Savonlinnan kaupunki / Sivistysvirasto, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Lomakkeella kerättävien henkilötietojen tietosuojaseloste nimellä “Opetuksen järjestäminen”.

Valintaperusteet

Iltapäivätoimintaan otetaan ensisijaisesti 1. luokan oppilaita ja toissijaisesti 2. luokan sekä vuosiluokkien 3.-9. erityisen tuen oppilaita. Ennen edellä mainittua järjestystä kunta pidättää oikeuden valita (koulua ja päiväkotia kuullen) toimintaan lapsia, joiden iltapäivätoiminta on erityisen perusteltua. Näiden lasten iltapäivätoimintapaikan hakeminen voi tulla vireille perhetyön, lastensuojelun, päivähoidon tai koulun toimesta. Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin iltapäivätoimintaan mahtuu, noudatetaan yhdenvertaisina valintaperusteina hakujärjestystä ja arpomista.

Iltapäivätoiminnan maksut:

Maksut 1.8.2022 alkaen sivistyslautakunnan päätöksen (16.12.2021 §128) mukaan:

 • kokokuukauden maksu (toiminnassa 11 pv tai enemmän) 110,00 €/kk
 • osakuukauden maksu (toiminnassa 10 pv tai alle) 55,00 €/kk
 • elokuulta peritään osakuukauden maksu niiltä, jotka palvelua käyttävät
 • kesäkuulta peritään 5,00 €/läsnäolopäivä

Mikäli myönnettyä paikkaa ei käytetä / peruta, peritään huoltajalta yhden kuukauden toimintamaksu. Toimintamaksujen maksuvelvoite alkaa heti lukuvuoden alusta alkaen.

Huoltaja voi hakea maksuvapautusta tai -alennusta, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksuvapautus haetaan siltä toimijalta, jonka iltapäivätoiminnassa lapsi on. Maksujen perimättä jättäminen perustuu toiminnan järjestäjän harkintaan. Hakulomake löytyy osoitteesta https://www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet.

Maksatuksen seuranta: Huoltajille lähetetään kaksi maksumuistutusta, ensimmäinen 14 pv kuluttua eräpäivästä ja toinen 14 vuorokauden kuluttua ensimmäisen maksumuistutuksen eräpäivästä, jossa ilmoitetaan perintätoimenpiteiden aloittamisesta.

Toiminta-ajan (kokoaika/osa-aika) muuttaminen on mahdollista vain kerran lukukaudessa. Iltapäivätoimintapaikka perutaan kokonaan edellisen kuukauden 15. päivään mennessä. Muutoksista on ilmoitettava edellisen kuukauden 15. päivään mennessä sähköpostilla tai tekstiviestillä suoraan toimijalle.

Päivittäinen toiminta-aika ja lapsen hakeminen toiminnasta

Iltapäivätoimintaa on vahvistettuina koulupäivinä (ma-pe). Iltapäivätoiminnan päivittäinen toiminta-aika alkaa lukujärjestyksen mukaisen viimeisen oppitunnin jälkeen. Päivittäinen iltapäivätoiminnan loppumisaika on 16.30.

Toiminnan alkaessa jokaisen huoltajan kanssa tehdään lasta koskeva iltapäivätoiminnan sopimus. Sopimuksessa määritellään tarkasti esim. kuinka lapsi lähtee iltapäivätoiminnasta. Sopimukseen kirjataan huoltajien yhteystietojen lisäksi useamman henkilön (isovanhemmat, setä, täti) puhelinnumero, joista voi tavoitella lapselle hakijaa, jos huoltajalle on tullut este hakea lapsi sovittuna aikana.

Yhteystiedot

Toimistosihteeri Päivi Savolainen, puh. 044 417 4302, sähköposti: paivi.savolainen (at) savonlinna.fi

Savonlinnan seurakunta, lapsityöntoimisto, Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna, puh. 040 865 5653 sähköposti: marja.mustonen (at) evl.fi, www.savonlinnanseurakunta.fi

Savonlinnan 4H-ry, Tulliportinkatu 9, 57100 Savonlinna, puh. 044 363 2357, sähköposti: heidi.akkila (at) 4h.fi, https://savonlinna.4h.fi

Lisätietoja

Savolainen Päivi, toimistosihteeri

 • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus

Puh. 044 417 4302

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: paivi.savolainen@savonlinna.fi