Hyppää sisältöön

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonta kattaa koko tuotantoketjun alkutuotannosta lähtien. Valvonta pitää sisällään viranomaisten antaman yleisen ohjauksen ja neuvonnan sekä lisäksi elintarvikevalvonta valvoo elintarvikkeita ja niiden valmistusta, muuta käsittelyä, maahantuontia, maastavientiä, markkinointia, kuljetusta, kaupanpitoa, tarjoilua tai muuta luovutusta sekä elintarviketoimijoiden harjoittamaa omavalvontaa.

Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan, kun

  • suunnittelet elintarvikehuoneiston perustamista
  • lopetat elintarvikehuoneistotoiminnan
  • elintarvikehuoneiston toimija vaihtuu
  • suunnittelet elintarvikehuoneiston tilojen muuttamista
  • tarvitset lisätietoja omavalvontasuunnitelman laadinnassa
  • sinulla on huomauttamista elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneistosta
  • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
  • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta

Elintarvikelain mukainen perusmaksu

Elintarvikevalvonnan perusmaksu otettiin käyttöön vuonna 2022. Valvonnan perusmaksusta säädetään 21.4.2021 voimaan tulleessa elintarvikelaissa (297/2021). Perusmaksu on uusi, veroluonteinen maksu, joka peritään kunnan valvonnan piirissä olevilta elintarvikealan kohteilta vuosittain. Perusmaksun lisäksi valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset veloitetaan voimassa olevan maksutaksan mukaisesti. Elintarvikevalvonnan perusmaksu peritään suurimmalta osalta valvontakohteista. Perusmaksu koskee mm. ravintoloita, kahviloita ja myyntipaikkoja. Perusmaksua ei peritä alkutuotannon toimijoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä eikä riistan lihaa rekisteröidyssä elintarvikehuoneistossa käsitteleviltä toimijoilta. Perusmaksun suuruus on 150 €.

Valvonnan perusmaksun myötä on entistä tärkeämpää tehdä ilmoitukset toiminnan lopettamisesta tai keskeytymisestä ajallaan. Jos yrityksesi on edelleen kohderekisterissä, mutta toiminta on jo loppunut tai keskeytynyt, on asiasta syytä tehdä ilmoitus. Lopetusilmoituksen voit tehdä vapaamuotoisesti sähköpostiosoitteeseen: terveystarkastaja(@)savonlinna.fi. Vuodesta 2023 alkaen perusmaksu peritään 1.1. tilanteen mukaan.

Tilojen käyttöön ottamisesta, toiminnan muutoksesta, toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan lopettamisesta voi ilmoittaa sähköisesti ilppa.fi -järjestelmän kautta.