Hyppää sisältöön

Asumisterveys

Vietämme suurimman osan ajastamme erilaisissa sisätiloissa. Siksi niiden olosuhteet ovat hyvin tärkeät terveyden ja viihtyvyyden kannalta. Terveyshaitoista puhuttaessa on kyse pääasiassa sisäilman laadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin.

Asunnon ja muiden sisätilojen, kuten koulujen, päiväkotien tai julkisten kokoontumishuoneistojen puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, melun ja säteilyn sekä muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveyshaittaa epäiltäessä tulee ensisijaisesti ottaa yhteys kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja), joka on velvollinen selvittämään ongelman syytä ja korjaamaan epäkohdat. Esimerkiksi kosteusvauriot kannattaa korjata heti, jotta terveyshaittaa ei pääsisi syntymään.

Terveystarkastajan palvelut

Mikäli asunnon tai muun oleskelutilan omistaja ei perustelluista pyynnöistä huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin, asukas voi ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Terveystarkastaja tarkastaa, onko asunnossa terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta.

Tällaisena pidetään esim. kosteusvauriota, näkyvää tai näyttein todettavaa hometta, liian alhaista lämpötilaa, korkeaa radonkaasupitoisuutta tai liiallista melua. Mikäli haitta todetaan, terveystarkastaja antaa neuvoja ja voi tarvittaessa kehottaa kiinteistön omistajan tekemään tarvittavat jatkoselvittelyt sekä poistamaan terveyshaitan aiheuttajan esim. korjaamalla rakenteet. Mikäli kehotusta ei noudateta, voidaan asiasta tehdä terveydensuojeluviranomaisen korjausmääräys. Aloite tarkastukseen voi tulla myös omistusasunnossa asuvalta.

Ensitarkastus on maksuton. Terveystarkastajan suorittamista jatkoselvittelyistä, kuten ilman ja materiaalien mikrobitutkimuksista ja näytteenotosta peritään kustannuksia vastaava maksu. Kiinteistön omistaja voi teetättää jatkoselvitykset myös yksityisellä tutkijalla tai yrityksellä, jonka paikallinen terveydensuojeluviranomainen on tutkimuksen suorittajaksi hyväksynyt.

Tarkastuksia ei tehdä asunnon oston/myynnin tarpeita varten tai rakennuksen kunnon arvioimiseksi.

Asuntotarkastuspyynnöt

Lomake: Asunnontarkastuspyyntö

Asuntotarkastuksista vastaavat pääasiassa:

Juva, Puumala, Rantasalmi, Sulkava

Merinen Mika, terveystarkastaja

  • Tekninen toimiala / Ympäristöterveydenhuolto

Puh. 040 025 2867

Osoite: Juvantie 13, 51900 Juva / Kauppatie 1, 58700 Sulkava

Sähköposti: mika.merinen@savonlinna.fi

Savonlinna, Enonkoski

Rouvinen Toni, terveystarkastaja

  • Tekninen toimiala / Ympäristöterveydenhuolto

Puh. 044 417 2085

Osoite: Pihlajavedentie 8, 57170 Savonlinna

Sähköposti: toni.rouvinen@savonlinna.fi

Ohjeet

Linkit