Hyppää sisältöön

Matkailu- ja tapahtumakumppanuudet

Savonlinnan kaupungin strategia painottaa valtuuston hyväksymän linjauksen mukaisesti vahvasti matkailun ympärivuotistamista. Yhtenä toimenpiteenä tähän liittyen on saada kaupunkiin ympärivuotista matkailua erilaisten tapahtumien keinoin.

Kehittämis- ja elinkeinopalveluissa tapahtumapalvelut on kaupungin organisaatiossa uusi palvelualue. Monipuolisilla tapahtumilla pyritään Savonlinnan kaupunkistrategian mukaisesti saamaan yhteistyössä Savonlinnan kaupungin, matkailu- ja palvelualojen yrittäjien, tapahtumajärjestäjien ja monien muiden kumppanien kanssa aikaan ympärivuotinen matkailuelinkeino. Työ on pitkäjänteistä ja se vaatii lyhyen ja pidemmän aikajänteen vahvoja tavoitteita ja konkreettisia tekoja. Kehittämällä toimintoja, jotka liittyvät matkailun ympärivuotistamisen kokonaisuuteen kasvatamme potentiaalia aikaansaada ympärivuotista matkailua ja sitä kautta kasvua aluetalouteen.

Matkailu- ja tapahtumakumppanuushakemus

Mitä ovat matkailu- ja tapahtumakumppanuudet?

Kumppanuuksia jotka pohjaavat kaupungin strategiaan ja edistävät kaupungin matkailun kehittymistä erilaisten tapahtumien keinoin.

Minkälaisia matkailu- ja tapahtumakumppanuudet voivat olla?

Taloudellisesta tuesta aina erilaiseen kalustoon tai muuhun liittyviä sopimuksia.

Mitkä ovat kriteerit kumppanuussopimuksille?

Sopimukset ovat aina harkinnanvaraisia ja toimijoiden täytyy täyttää voimassa olevat ehdot ja kriteerit. Kumppanuussopimuksien arvioinnissa käytetään apuna harkinnanvaraista pisteytysjärjestelmää.

Pitääkö olla savonlinnalainen hakija?

Hakija voi olla mistä vain mutta tapahtuman/toiminnan pitää kohdistua Savonlinnan kaupungin alueelle. Tapahtuman sisältö voi olla periaatteessa mitä tahansa mikä on lain ja kaupungin arvojen ja linjausten mukaista. Hakijana voi siis olla yritys, yhdistys, osuuskunta tai säätiö hakijan kotipaikasta riippumatta.

Kuka päättää matkailu- ja tapahtumakumppanuuksista?

Tapahtumapäällikkö neuvottelee ja päättää sopimukset (tilanteen mukaan tarvittavan muun kaupungin operatiivisten virkahenkilöiden kanssa).

Kumppanuussopimuksia saatetaan arvioida myös kaupungin tapahtumatoiminnan ohjausryhmässä, mutta päätöksen tekevä viranhaltija käyttää viimesijaista harkintaa kumppanuussopimuksien myöntämisessä.

Kehittämis- ja elinkeinojaosto on hyväksynyt 29.11.2023 kokouksessaan matkailu- ja tapahtumatoimintaan liittyvät ohjeet.

Milloin ja miten voi hakea matkailu- ja tapahtumakumppanuuksia?

Kumppanuutta voi hakea keväällä (tammi-maaliskuussa) ja syksyllä (elo-lokakuussa). Perustellusta syystä voidaan tehdä kumppanuussopimus myös muuna aikana. Kumppanuussopimusta haetaan sähköisellä lomakkeella kaupungin verkkosivujen kautta.

Miten kumppanuushakemus arvioidaan?

Hakemusta arvioidaan mm. kokonaissuunnitelman, talousarvion, kävijämäärän, arvioidun osallistujamäärän, toiminnan laajuuden, ympärivuotisuuden ja toiminnan asemoitumisen kannalta Savonlinnan tapahtumatarjontaan. Kumppanuuden arvioinnissa käytetään myös harkinnanvaraista pisteytystaulukkoa.

Kumppanuussopimuksen seuranta ja raportointi?

Kumppanuussopimuksia seurataan ja arvioidaan tehdyn sopimuksen mukaisesti. Seurannan, arvioinnin ja raportoinnin sisältö vaihtelee toimijan toteuttaman sisällön mukaan. Kumppanuussopijaosapuoli sitoutuu oman toiminnan seurantaan ja arviointiin sekä toimittaa kaupungille toiminnan vaikuttavuuteen liittyviä lisätietoja, joista sovitaan erikseen sopimuksessa.

Mihin kumppanuussopimuksia ei tehdä?

  • Sellaiseen toimintaan, jota kunta järjestää itse.
  • Vakiintuneeseen yritys- tai muuhun toimintaan, joka ei täytä tapahtumatoiminnan ohjeita.
  • Toimintaan, joka on jo vakiintunut ja on taloudellisesti kannattavaa.

Milloin tapahtumakumppanuussopimus voidaan purkaa?

Kumppanuussopimus voidaan keskeyttää ja saaja voi menettää oikeuden kumppanuuteen, jos sovittuja ehtoja ja sopimuksia ei noudateta.

Lisätietoja

Elinkeinojaoston päätös Matkailu- ja tapahtumakumppanuuksista, pöytäkirja 29.11.2023/Pykälä 166