Hyppää sisältöön

Oppilaskunta ja tukioppilaat

Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskuntatoimintaa on kaikki koulun sisällä tapahtuva yhteistoiminta, jossa ovat mukana niin opettajat kuin oppilaatkin. Oppilaskuntatoiminnan päämääränä on tehdä koulusta “meidän koulu”, jossa opettajat ja oppilaat tekevät entistä enemmän yhteistyötä ja viihtyvät entistä paremmin. Oppilaskunta valitsee puheenjohtajan, sihteerin sekä hallituksen ja järjestää oppilaiden yhteistoimintaa ja tapahtumia. Kukin luokka valitsee oppilaskunnan hallitukseen kaksi edustajaa. Oppilaskunta toivoo toimintaideoita oppilailta, oppilaiden vanhemmilta ja opettajilta.

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta on peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat saavat koulutuksen, ja toiminnasta vastaa koulussa työskentelevä aikuinen ohjaaja. Tukioppilaina toimivat 8. ja 9. luokkien oppilaat. Toiminnan kohteena ovat erityisesti seiskaluokat, mutta myös koko kouluyhteisö.