Hyppää sisältöön

Savonlinnan Tuiketaajamat

Etelä-Savon maakuntahallituksen hyväksymä EAKR-rahoitteinen kehittämishanke, jota hallinnoi Savonlinnan kaupunki. Hanke on päättynyt 31.12.2014.

Hankkeen kuvaus

Päätavoitteena on edistää nykyisin Savonlinnan kaupunkiin kuuluvien Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan kirkonkylien elinvoimaa hakemalla ja työstämällä kirkonkylien elinvoimaisuutta tehokkaasti edistäviä, ihmisten, alueen ja ympäristön hyvinvointia parantavia, realistiset toteutusmahdollisuudet omaavia hankkeita. Samalla pyritään tiivistämään yhteistyötä ja verkottumista alueen yritysten ja muiden toimijoiden kesken. Erityisteemana on järvimatkailu ja sen kehittäminen. Hanke liittyy Itä-Suomen pienten keskusten kehittämisen eli hankekokonaisuuteen (PIKE).

Hankkeen kohteina mutta samalla aktiivisina osallistujina ovat alueen yritykset ja muut yhteisöt sekä asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat. Lähtökohtana on aiemmissa selvityksissä yms. esiin nousseiden ideoiden ja kehittämiskohteiden kokoaminen ja työstäminen toteuttamiskelpoisiksi hankkeiksi mm. ohjausryhmässä, työpajoissa ja yleisötilaisuuksissa. Yleisötilaisuuksia järjestetään kullakin kirkonkylällä kaksi. Niistä ilmoitetaan Puruvesi-lehdessä. Ensimmäinen on tarkoitus järjestää elokuun lopulla / syyskuun alussa.

Logot Vipuvoimaa EU_lta, Etelä-savon maakunta; euroopan aluekehitysrahasto