Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin musiikkiluokat

Syksyllä 2019 on käynnistynyt musiikkiluokkatoiminta Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteessä ja Mertalan koulussa. Talvisalon koulun musiikkiluokille voivat hakea länsi- ja keskikaupungin oppilaat ja Mertalan kouluun kaupungin itäpuolen oppilaat. Musiikkiluokalla (lk.5-6) on oltava vähintään 20 ja enintään 24 oppilasta siten, että viidesluokkalaisia ja kuudesluokkalaisia on kumpiakin vähintään kahdeksan. Musiikkiluokan oppilaitten huoltajat vastaavat koulukuljetuksesta, jos oppilas menee muuhun kuin ensisijaiseen kouluunsa.

Musiikkiluokkatoiminnassa alaluokilla käynnistyvä kuoro*), soittaminen, omaehtoinen oman instrumentin opiskelu, erilaiset yhteismusisointiryhmät sekä musiikin teorian ja säveltapailun opiskelu jatkuvat yläluokilla monipuolistuen. Musiikkiluokilla valmistellaan ohjelmistoa, josta kootaan kokonaisuuksia, joita voidaan esittää erilaisissa tilaisuuksissa. Ala- ja yläkoulun musiikkiluokat tekevät yhteistyötä keskenään sekä musiikkiopiston ja mahdollisesti myös Oopperajuhlien ja Savonlinnan Taidelukion kanssa.

Alaluokilla ainut eroavuus on kuorotoiminnassa, jota ei järjestetä Mertalan koulussa.

Musiikkiluokkien ensisijaisena tavoitteena ei ole kasvattaa musiikin ammattilaisia, vaan monipuolisesti musiikkia harrastavia ihmisiä. Musiikkiluokkaopetus antaa oppilaalle vahvan musiikin taidollisen ja tiedollisen pohjan sekä mahdollisuuden halutessaan hakea peruskoulun jälkeen musiikkipainotteiseen lukioon.

*) Mertalan koulun ja Heikinpohjan toimipisteen toiminnan ero on kuorotoiminnassa, jota ei järjestetä Mertalan koulussa.

Lukuvuoden 2022-2023 valinta-aikataulu

ti 9.11.2021 klo 18:
infotilaisuus musiikkiluokasta kiinnostuneille neljännen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen, Mertalan koulu

ti 9.11.2021 klo 17:30:
infotilaisuus musiikkiluokasta kiinnostuneille neljännen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen, Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipiste

15.11.-3.12.2021:
Haku 2022 aloittavalle musiikkiluokalle

Viikot 3-5/2022:
Valintakokeet

Viikot 7-8/2022:
Päätös musiikkiluokalle valinnasta (sivistystoimenjohtaja)

Viimeistään 11.3.2022:
Ilmoitus musiikkiluokalle valitun oppilaan huoltajalta paikan vastaanottamisesta

Musiikin tuntimäärät ja opetusjärjestelyt musiikkiluokilla

Opetus alkaa 5. luokalla. Opetus musiikkiluokilla noudattaa yleistä opetussuunnitelmaa. Musiikkitunnit tulevat koulukohtaisesta taito- ja taideaineista ja valinnaisaineiden tunneista.

  • 5. vuosiluokalla musiikkia 2 vvh (yksi tuntijaon mukainen ja yksi tunti valinnaisuudesta)
  • 6. vuosiluokalla musiikkia 2 vvh (yksi tuntijaon mukainen ja yksi tunti valinnaisuudesta)
  • 7. vuosiluokalla musiikkia 2 vvh (yksi tunti tuntijaon mukainen ja yksi tunti valinnaisuudesta)
  • 8. vuosiluokalla musiikkia 3 vvh (yksi tunti tuntijaon mukainen, yksi tunti koulukohtaisesta taito- ja taideaineesta ja yksi tunti valinnaisuudesta)
  • 9. vuosiluokalla 2 vvh (yksi tunti tuntijaon mukainen ja yksi tunti valinnaisuudesta)

Valintakoe

Varsinainen musikaalisuustesti koostuu kolmesta osiosta:

Rytmitajun testaus

  • kaikurytmi

Melodian hahmottaminen

  • sävelien ja melodian pätkien toistamista testaajan mallin mukaan

Äänen hallinnan kartoittaminen

  • oma lauluesitys

Lisäksi on mahdollisuus esittää oma soittokappale.

Lähettävän koulun musiikinopettajan lausunto

Suoritetut osiot pisteytetään ja oppilaat laitetaan testin perusteella paremmuusjärjestykseen.

Yhdenvertaiset valintaperusteet

Oppilaaksiottoalue Talvisalon kouluun on länsi-keskusta-alue ja Mertalan kouluun kaupungin itäpuoli. Huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista, mikäli musiikkiluokan koulu ei ole oppilaan ensisijainen koulu.

Oppilaat otetaan luokalle valintakokeen perusteella. Yhdysluokalle otetaan vähintään 20 ja enintään 24 oppilasta, jakautuen 10 + 10, ± 2 oppilasta. Luokalle otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita. Luokalle voidaan ottaa myös toisen kunnan oppilaita, mikäli luokka ei täyty oman kunnan oppilaista.

Mikäli kaksi tai useampi oppilas saavat saman pistemäärän ja heistä kaikki eivät pääse musiikkiluokalle niin paikka arvotaan heidän kesken. Arvonnassa ovat mukana rehtori ja yksi opettaja. Luokalle hyväksytty oppilas sitoutuu käymään ko. luokkaa 5.-9. luokkien ajan. Ryhmäkoon laskiessa ryhmään voidaan ottaa valintakokeen hyväksytysti suorittaneita varasijalta.

Tavoitteet ja arviointi

Musiikkiluokkaopetus pyrkii peruskoulun yleisten tavoitteiden ja perusopetuksen musiikin opetussuunnitelman lisäksi musiikin erityistavoitteisiin:

Oppilas saa riittävät tiedot ja taidot musiikin jatkuvaa harrastamista varten laulussa, soitossa, musiikkitietoudessa, kuuntelussa ja musiikkiliikunnassa

Oppilaan itsetunto kehittyy ja hän kehittyy sosiaaliseksi, tasapainoiseksi ja yhteistyökykyiseksi musisoivan ryhmän jäseneksiOppilaan keskittymis- ja kuuntelukyky paranevat musiikkiluokkatoiminnassa käytettävien työtapojen myötäOppilaan asenne kehittyy myönteisemmäksi jatkuvaa musiikin harrastamista kohtaanOppilaan asenne kehittyy myönteisemmäksi kaikenlaista musiikkia kohtaanOppilas pääsee mukaan paikalliseen musiikkikulttuuriin ja oppii arvostamaan sitäOppilas ymmärtää valmiiden musiikkiesitysten ja äänitteiden taustalla olevat työvaiheet ja valmistamiseen tarvittavat erityistaidot ja -tekniikat Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus käyttää lahjakkuuttaan luovaan toimintaanOppilas saa mahdollisuuden osallistua erilaisiin musiikillisiin projekteihinOppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään liikunnallisesti musiikin pohjalta ja tuottamaan omia melodioita

Oppilaan musiikillinen osaaminen arvioidaan luokilla 5-6 sanallisesti ja luokilla 7-9 sekä sanallisesti että numeroin kurssin laajuudesta riippuen.

Taustamateriaalia

Sivistyslautakunnan päätös 21.02.2019 §19

Lisätietoja

mertala.kanslia (at) savonlinna.fi,

Pellinen Marketta, vs. rehtori

  • Sivistystoimiala / Mertalan koulu

Puh. 044 417 4540

Osoite: Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna

Sähköposti: marketta.pellinen@savonlinna.fi

tai

Metsälä Sanna, apulaisrehtori

  • Sivistystoimiala / Talvisalon koulu, Heikinpohjan toimipiste

Puh. 044 417 4440

Osoite: Kuninkaankartanonkatu 7, 57100 Savonlinna

Sähköposti: sanna.metsala@savonlinna.fi