Hyppää sisältöön

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset on annettu jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla. Niissä annetaan tarkempia määräyksiä jätehuollon järjestämisestä Enonkosken ja Rantasalmen kuntien sekä Savonlinnan kaupungin alueilla. Jätehuoltomääräyksissä annetaan tarkempia määräyksiä:

  • Jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä kiinteistöllä
  • Jätteiden keräyspaikoista
  • Jätteiden keräysvälineistä
  • Jätteiden kuljetuksesta
  • Vaarallisista jätteistä
  • Ja muista jätehuoltoon liittyvistä asioista, esim. määräyksistä poikkeamisesta ja valvonnasta

Alueellinen jätelautakunta on hyväksynyt 1.3.2021 voimaan astuvat jätehuoltomääräykset 19.1.2021 § 5. Samalla kumotaan 15.3.2014 voimaan tulleet jätehuoltomääräykset. Päätös ja jätehuoltomääräykset ovat nähtävillä Savonlinnan kaupungin verkkosivulla www.savonlinna.fi/kuulutukset 21.1.-15.3.2021 sekä Rantasalmen kunnan verkkosivulla ja Enonkosken kunnanviraston keskustoimistossa.

Muutoksia on tullut muun muassa jäteastioiden tyhjennysväleihin, jätteiden erilliskeräysvelvoitteisiin ja kiinteistöittäisen jätehuollon määräaikaisen keskeyttämisen käytäntöihin. Poikkeuslupaa haettaessa on huomioitava, että hakemus käsitellään sen saapumispäivänä voimassa olleiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätehuoltomääräykset ovat jatkossakin luettavissa Savonlinnan kaupungin verkkosivulla:

Jätehuoltomääräykset 1.3.2021 alkaen

Lisätietoja jätehuoltomääräyksistä antaa jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, 044 417 4612, pirkko.raikkonen (at) savonlinna.fi