Hyppää sisältöön

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset on annettu jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla. Niissä annetaan tarkempia määräyksiä jätehuollon järjestämisestä. Jätehuoltomääräyksissä annetaan tarkempia määräyksiä:

  • Jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä kiinteistöllä
  • Jätteiden keräyspaikoista
  • Jätteiden keräysvälineistä
  • Jätteiden kuljetuksesta
  • Vaarallisista jätteistä
  • Ja muista jätehuoltoon liittyvistä asioista, esim. määräyksistä poikkeamisesta ja valvonnasta

Alueellinen jätelautakunta on 21.2.2023 (§ 4) hyväksynyt jätehuoltomääräysten päivityksen, joka astui voimaan Savonlinnan kaupungissa sekä Enonkosken ja Rantasalmen kunnissa 1.7.2023. Sulkavalla kunnanvaltuuston vuonna 2003 hyväksymät jätehuoltomääräykset ovat voimassa 30.6.2023 asti, ja 1.1.2024 astuvat voimaan alueellisen jätelautakunnan päätöksellä 21.2.2023 § 4 hyväksytyt jätehuoltomääräykset.

Jätehuoltomääräykset 1.7.2023 alkaen
Jätehuoltomääräykset, Liite 2. Kunnan järjestämän kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alue (pakkausjätteet 1.7.2023 alkaen ja biojätteet 19.7.2023 alkaen)

Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksen jätehuoltomääräysten vaatimuksista.

Jätehuoltomääräysten liitteessä 1 on esitetty toimintaohjeita ilmoitusten tekemiseksi ja yleisimpien poikkeusten hakemiseksi.

Tyhjennysvälin pidentäminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta pidentää talousjätteen keräysvälineen tyhjennysväliä 12 tai 16 viikkoon. Edellytyksiä tyhjennysvälin pidentämiselle ovat muun muassa syntypaikkalajitellun sekajätteen poikkeuksellisen vähäinen määrä sekä jätteiden lajitteleminen ja toimittaminen keräykseen tai asianmukainen käsittely kiinteistöllä. Poikkeus on mahdollista vain kiinteistökohtaisessa jätehuollossa.

Alueellinen jätelautakunta voi 31.12.2023 asti hakemuksesta pidentää Sulkavan kunnassa sijaitsevan kiinteistön talousjätteen keräysvälineen tyhjennysväliä 1.5.-31.10. välisenä aikana enintään kahdeksaan viikkoon asti ja 1.11.-30.4. välisenä aikana enintään 12 viikkoon asti. Vuoden 2024 alussa Sulkavan kunnassa on pisin määräyksissä sallittu sekajätteen tyhjennysväli 8 viikkoa, ja tähän voi jätehuoltoviranomainen (alueellinen jätelautakunta) hakemuksesta myöntää pidennystä 12 tai 16 viikkoon.

Jätteenkuljetuksen keskeyttäminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta yksittäistapauksessa päättää jätteen keräysvälineen säännöllisen tyhjennyksen keskeyttämisestä määräajaksi, mikäli kiinteistö on yhtäjaksoisesti käyttämättömänä vähintään kuuden (6) kalenterikuukauden ajan. Jätehuollon keskeyttäminen toistaiseksi edellyttää, että kiinteistö on todistettavasti asuinkelvottomassa kunnossa. Keskeytys myönnetään pääsääntöisesti täysille kalenterikuukausille, ei kuitenkaan takautuvasti. Poikkeus on mahdollista vain kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa.

Enintään kuuden (6) kalenterikuukauden pituisesta keskeytyksestä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on ilmoitettava kirjallisesti alueelliselle jätelautakunnalle. Ilmoituksen jälkeen tulee sopia keskeyttämisestä astian tyhjentävän kuljetusyrityksen kanssa, kuitenkin vähintään viikkoa ennen keskeytyksen haluttua alkamispäivää.

Jätteenkuljetusten keskeyttäminen edellyttää, että rakennuksissa ei yövytä eikä niitä käytetä vapaa-ajan viettoon keskeytysaikana, sillä se ei ole jätelain mukaista.

Sulkavan jätehuoltomääräysten (Sulkavan kv 23.9.2003 § 53) mukaan keskeytys on aina poikkeamista jätehuoltomääräyksistä, ja vaatii myönteisen päätöksen toimivaltaiselta jätehuollon viranomaiselta.

Hakemukset

Jätehuoltoviranomaisen kanssa voit asioida kesäkuusta 2021 alkaen täysin sähköisesti ja tietoturvallisesti käyttäen sähköistä Asioin.fi-palvelua. Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen. Pääset asiointiin klikkaamalla linkkiä: www.asioin.fi.

Mikäli haluat asioida paperisten lomakkeiden kautta, lomakkeita saa kuntien virastoista ja palvelupisteistä. Lomakkeet voi myös tulostaa Lomakkeet-sivulta ja lähettää paperisena postitse osoitteeseen alueellinen jätelautakunta/jätehuoltoinsinööri, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna. Muista lisätä tarvittavat liitteet hakemukseen!

Lisätietoja jätehuoltomääräyksistä antaa jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, 044 417 4612, pirkko.raikkonen (at) savonlinna.fi