Hyppää sisältöön

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset on annettu jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla. Niissä annetaan tarkempia määräyksiä jätehuollon järjestämisestä. Jätehuoltomääräyksissä annetaan tarkempia määräyksiä:

  • Jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä kiinteistöllä
  • Jätteiden keräyspaikoista
  • Jätteiden keräysvälineistä
  • Jätteiden kuljetuksesta
  • Vaarallisista jätteistä
  • Ja muista jätehuoltoon liittyvistä asioista, esim. määräyksistä poikkeamisesta ja valvonnasta

Alueellinen jätelautakunta on 21.2.2023 (§ 4) hyväksynyt jätehuoltomääräysten päivityksen, joka astui voimaan Savonlinnan kaupungissa sekä Enonkosken ja Rantasalmen kunnissa 1.7.2023. Sulkavalla määräykset tulivat voimaan 1.1.2024 alkaen.

Jätehuoltomääräykset 1.7.2023 alkaen

Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Alueellinen jätelautakunta tai sen delegoimana viranhaltija voi hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksen jätehuoltomääräysten vaatimuksista.

Jätehuoltomääräysten liitteessä 1 on esitetty toimintaohjeita ilmoitusten tekemiseksi ja yleisimpien poikkeusten hakemiseksi.

Tyhjennysvälin pidentäminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta pidentää talousjätteen keräysvälineen tyhjennysväliä 12 tai 16 viikkoon. Edellytyksiä tyhjennysvälin pidentämiselle ovat muun muassa syntypaikkalajitellun sekajätteen poikkeuksellisen vähäinen määrä sekä jätteiden lajitteleminen ja toimittaminen keräykseen tai asianmukainen käsittely kiinteistöllä. Kiinteistöllä voi tällöin olla ainoastaan yksi (1) sekajäteastia, jonka enimmäistilavuus on 240 litraa. Poikkeus on mahdollista vain kiinteistökohtaisessa jätehuollossa. Tärkeää on huomata, että mikäli biojätettä ei erilliskerätä tai kompostoida jätelain ja sitä täydentävien määräysten mukaisesti, ei tyhjennysvälin pidentämistä 12 tai 16 viikkoon voida myöntää.

Jätteenkuljetuksen keskeyttäminen

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voi hakemuksesta yksittäistapauksessa päättää jätteen keräysvälineen säännöllisen tyhjennyksen keskeyttämisestä määräajaksi, mikäli kiinteistö on yhtäjaksoisesti käyttämättömänä vähintään kuuden (6) kalenterikuukauden ajan. Jätehuollon keskeyttäminen toistaiseksi edellyttää, että kiinteistö on todistettavasti asuinkelvottomassa kunnossa. Keskeytys myönnetään pääsääntöisesti täysille kalenterikuukausille, ei kuitenkaan takautuvasti. Poikkeus on mahdollista vain kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa.

Enintään kuuden (6) kalenterikuukauden pituisesta keskeytyksestä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on ilmoitettava kirjallisesti alueelliselle jätelautakunnalle. Ilmoituksen jälkeen tulee sopia keskeyttämisestä astian tyhjentävän kuljetusyrityksen kanssa, kuitenkin vähintään viikkoa ennen keskeytyksen haluttua alkamispäivää.

Jätteenkuljetusten keskeyttäminen edellyttää, että rakennuksissa ei yövytä eikä niitä käytetä vapaa-ajan viettoon keskeytysaikana, sillä se ei ole jätelain mukaista.

Hakemukset

Jätehuoltoviranomaisen kanssa voit asioida kesäkuusta 2021 alkaen täysin sähköisesti ja tietoturvallisesti käyttäen sähköistä Asioin.fi-palvelua. Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen. Pääset asiointiin klikkaamalla linkkiä: www.asioin.fi.

Mikäli haluat asioida paperisten lomakkeiden kautta, lomakkeita saa kuntien virastoista ja palvelupisteistä. Lomakkeet voi myös tulostaa Lomakkeet-sivulta ja lähettää paperisena postitse osoitteeseen alueellinen jätelautakunta/jätehuoltoinsinööri, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna. Muista lisätä tarvittavat liitteet hakemukseen!

Lisätietoja jätehuoltomääräyksistä antaa jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, 044 417 4612, pirkko.raikkonen (at) savonlinna.fi