Hyppää sisältöön

Vuokrattujen asuintonttien myyntihintojen määrittäminen

Savonlinnan kaupungin
vuokrattujen asuntotonttien
myyntihintojen määrittäminen

Asuntotontin vuokralaisella on oikeus ostaa vuokralla oleva tontti omakseen koska tahansa vuokrakauden aikana, ellei tontin myymiselle ole kaavallista estettä. Ellei vuokrasopimuksessa ole määritelty myyntihinnan määräytymistä, myyntihinta määritetään seuraavin perustein:

 1. Vanhat omakotitontit, joissa vuokra on enintään 4% p-o arvosta

  a) Jos vuokran määrä (v) on vähintään 3% ja enintään 4% kulloinkin voimassa olevin hinnoitteluperustein määräytyvästä tontin perushinnasta (PH), myyntihinta (MH) on tontin perushinta eli
  jos v = 3,0% < 4,0%                MH = PH

  b) jos v < 3,0%                         MH = 25*v + 0,25*PH

  c) jos v > 4,0 %                        MH = 25*v

 2. Uudet omakotitontit, joissa vuokra on enintään 5% p-o arvosta

  a) Jos vuokran määrä (v) on vähintään 4% ja enintään 5% kulloinkin voimassa olevien hinnoitteluperustein määräytyvästä tontin perushinnasta (PH), myyntihinta on tontin peruhinta eli
  jos v= 4,0% < 5,0%                  MH = PH

  b) jos v < 4,0%                          MH = 20*v + 0,20*PH

  c) jos v > 5,0%                          MH = 20*v

 3. Rivi- ja kerrostalotontit

  Myyntihinta on kulloinkin voimassa olevin hinnoitteluperustein määräytyvä tontin perushinta.

  Vähintään 30 vuotta vuokrattuna olleiden ja vajaasti rakennettujen rivi- ja kerrostalotonttien myyntihinnat määräytyvät teknisen lautakunnan 12.12.2017 § 236 määräysten mukaisesti.

 4. Loma-asuntotontit (Ritala)

  Kortteleissä 16-145,146, 147 ja 148 olevien loma-asuntotonttien myyntihinta on
                                                   MH = 20*v

 5. Poikkeukset

  Alennus voimassa olevin hinnoitteluperusteiden mukaan määräytyvästä perus- tai vähimmäishinnasta voi olla enintään 20%.

  Omakotitonttien hinnoittelu ja luovutusehdot

  Silloin kun vuokrasopimuksessa on sovittu hinnoitteluperusteet, kauppahinta määräytyy sopimusehtojen mukaisesti, kuitenkin siten, että kauppahinta ei voi olla korkeampi kuin voimassa olevin hinnoitteluperustein määräytyvä tontin myyntihinta.

  Hinnoitteluperusteita voidaan myös teknisen lautakunnan päätöksellä tapauskohtaisesti poiketa.