Hyppää sisältöön

Pihlajaniemen koulun järjestyssäännöt

1.Järjestyssääntöjen tarkoitus

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Sääntöjä noudatetaan kaikkialla koulutyössä (oppitunneilla, välitunneilla, ruokailussa, koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa).

2.Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaalla on oikeus saada maksutonta perusopetusta kaikkina koulun työpäivinä turvallisessa oppimisympäristössä.

Oppilaalla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Oppilaan tulee ottaa huomioon ja hyväksyä toisten erilaisuus ja opetella työskentelemään kaikkien kanssa niin omaa kuin toistenkin työtä kunnioittaen.

Oppilaan tulee noudattaa hyviä käytöstapoja.

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Oppilaan tulee suorittaa koulutehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun tai toisen ihmisen omaisuudelle aiheuttamansa vahingon.

3.Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Koulussa on tärkeää ottaa kaikki huomioon ja toimia yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan.

Koulumatkat

1.-2.-luokkalaiset kulkevat koulumatkansa jalkaisin. 3.-6.-luokkalaiset voivat tulla kouluun polkupyörällä. Koulumatkoilla käytetään kypärää ja pyörät tulee säilyttää niille osoitetuilla paikoilla.

Koulumatkoilla tulee noudattaa liikennesääntöjä.

Koulun pihalle ei voi jäädä koulupäivän päättymisen jälkeen. Piha-alue on varattu iltapäiväkerholaisille klo 16.30 saakka.

Oppitunnit

Siirryn oppitunnille ajoissa ja rauhallisesti.

Keskityn työhöni ja edistän luokan työrauhaa.

Huolehdin koulutöistäni ja -tavaroistani sekä työympäristöni siisteydestä.

Ruokailut

Siirryn ruokalaan rauhallisesti.

Otan ruokaa sen verran kuin syön ja ruokaillessani noudatan hyviä tapoja.

Palautan astiat asianmukaisesti palautuspisteeseen ja jätän ruokailupaikkani siistiin kuntoon.

Välitunnit

Käyttäydyn välitunnilla hyvien tapojen mukaisesti ja muistan ottaa huomioon kaikkien turvallisuuden.

Välitunneilla oleskellaan, leikitään ja pelataan niille varatuilla alueilla.

Lumipallojen heittely on sallittu ainoastaan kentän päädyssä olevaan palloseinään.

Polkupyörillä ei saa ajaa välitunneilla.

Mobiililaitteiden käyttö

Pidän mobiililaitteeni poissa näkyvistä ja äänettömällä oppitunneilla, välitunneilla ja koulun piha-alueella, ellei opettaja anna siihen lupaa. 

En käytä missään tilanteessa mobiililaitteita kiusaamiseen, häirintään tai toisen yksityisyyden loukkaamiseen.

En jaa kuvia tai videoita ilman lupaa.

Päihteet ja vaaralliset esineet

En tuo kouluun päihteitä, tupakkatuotteita, vaarallisia esineitä tai aineita.

Opettajilla voi takavarikoida edellä mainitut tavarat niitä havaitessaan.

4.Kurinpito

Kurinpitokeinoina voidaan käyttää perusopetuslain mukaisesti

– kasvatuskeskustelua

– jälki-istuntoa

– luokasta, opetustilanteesta tai muusta koulun järjestämästä tilaisuudesta poistamista valvottuun tilaan

– koulupäivän keskeyttämistä

– kirjallista varoitusta

– tilapäisesti koulusta erottamista

5. Järjestyssäännöistä tiedottaminen ja seuranta

Järjestyssäännöistä tiedotetaan Wilmassa. Niiden noudattamista seurataan henkilökunnan toimesta ja muokataan tarvittaessa.