Hyppää sisältöön

Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli

Savonlinnan kaupunki on ottanut käyttöön 1.8.2016 yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelin. Palvelusetelillä tuetaan yksityistä päiväkotihoitoa siten, että perhe voi halutessaan valita kunnallisen päiväkotihoidon sijaan yksityisen päiväkotihoidon.

Savonlinnassa palveluseteliin ovat oikeutettuja varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevat lapset, joiden hoidon tarve johtuu huoltajien työstä tai opiskelusta.

Perhe voi ottaa yhteyttä valitsemaansa kunnan hyväksymään yksityiseen palvelun tuottajaan, jonka tiedot löytyvät kaupungin ylläpitämästä palvelujen tuottajien rekisteristä.

Palvelusopimuksen muutosilmoitus

Palvelusetelin hakeminen

Perheen päädyttyä valinnassaan yksityiseen päiväkotihoitoon, tulee perheen ja palveluntuottajan aina tehdä varhaiskasvatuspalvelusta palvelusopimus. Tämän jälkeen perhe hakee palveluseteliä varhaiskasvatuspalvelujen sähköisellä hakemuksella. Palveluseteliä tulee hakea ennen varhaiskasvatuksen alkamista.

Sähköinen haku

Tietosuoja ja henkilötiedon käsittely kaupungin palveluissa.

Palvelusetelin arvo

Savonlinnassa tulosidonnaisen lapsikohtaisen palvelusetelin arvo päiväkotitoiminnassa määräytyy sivistyslautakunnan määrittelemän palvelusetelin hinnan mukaan. Kattohinta on yli 3- vuotiaiden kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa 853 €. Palvelusetelin arvo määräytyy paitsi kattohinnan, myös lapsen iän sekä perheen ja palveluntuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palvelun laajuuden perusteella.

Perheelle määritellään palvelusta omavastuuosuus, joka on samansuuruinen kuin kunnallisen päivähoidon asiakasmaksu. Palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä kattohinnasta päivähoitomaksun suuruinen summa. Perheen maksettavaksi jää palvelusopimuksessa sovitun hoitopaikkahinnan ja tulosidonnaisen palvelusetelin arvon välinen erotus.

Tulosidonnaisen palvelusetelin arvo määritellään kuten päivähoitomaksu kunnallisessa päivähoidossa. Perheen tulee toimittaa hoidon alkaessa tuloselvitys päivähoitomaksun määrittämiseksi päivähoitotoimistoon.

Sähköisen palvelusetelipäätöksen pääset katsomaan alla olevasta linkistä. Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset. Päätös löytyy yleisnäkymäsivun alalaidasta.

Varhaiskasvatuksen asiakkaan tunnistautuminen