Hyppää sisältöön

Yksityisen hoidon tuki

Mikäli huoltaja valitsee yksityisen perhepäivähoidon, perheellä on mahdollisuus saada KELAlta yksityisen hoidon tukea. Tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle kouluikäinen lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat tuet maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Lisätietoja saa puh. 020 435 7520 tai Kelan sivuilta.

Varhaiskasvatuslakia ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia koskevat muutokset 1.8.2016: yksityisen hoidon tuen hoitoraha määräytyy jatkossa varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Elokuun alusta 1.8. alkaen yksityisen hoidon tuki pienenee, jos lapsella on oikeus vain 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa.

Lisäksi Savonlinnassa on yksityiseen perhepäivähoitoon otettu käyttöön  yksityisen hoidon kuntalisä.  Kuntalisää voi hakea, mikäli lapen viikoittainen hoitoaika on yli 20 tuntia. Kuntalisän suuruus on pienempi hoitoajan ollessa enintään 20 tuntia viikossa. Kuntalisän hakija ei saa äitiys-tai vanhempainrahaa tai ei saa kotihoidontukea.Tapauskohtaisen perustellun harkinnan mukaan lisää voidaan myöntää myös lapsen kotona tapahtuvaan yksityiseen hoitoon.

Kuntalisä maksetaan KELAn kautta, joten lapsen hoidontarpeen muutoksista sekä perheen tulojen muutoksista on välittömästi ilmoitettava KELAlle.

Kuntalisän suuruus

1.1.2017 lukien kuntalisän suuruus sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti: yli 20 tuntia viikossa 200 € kuukaudessa, enintään 20 tuntia viikossa 130 € kuukaudessa ja esioppilaan päivähoito 130 € kuukaudessa.