Hyppää sisältöön

Vieraslajien torjunta

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella.

Jotkin vieraslajeista menestyvät kasvupaikassaan niin hyvin, että voivat aiheuttaa huomattavan uhkan alkuperäislajeille, ekosysteemeille, viljelykasveille, metsätaloudelle tai muille elinkeinoille.

Osa haitallisista vieraslajeista on todettu niin haitallisiksi, että niihin tulee kohdistaa välittömästi tehokkaita toimenpiteitä (erityisen haitalliset vieraslajit).

Vieraslajiohje

Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015)

4 § Kiinteistön omistajan ja haltijan huolehtimisvelvollisuus (voimaan 1.1.2017):

Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle.

> Ei koske lintuja eikä nisäkkäitä.

Ennaltaehkäisy

 • Suosi haitattomaksi todettuja koristekasveja ja luonnonkasveja, älä tuo kasveja matkoilta
 • Käytä lajeja ja lajikkeita, jotka leviävät heikosti
 • Istuta puutarhakasveja vain pihapiiriisi ja hoida ne niin, etteivät kasvit leviä pihastasi
 • Käsittele puutarhajäte tontillasi, älä vie puutarhajätettä metsään
 • Ota huomioon eläinten ulkomailta tuonnin vaatimukset
 • Vahdi lemmikkejäsi, etteivät ne pääse karkaamaan
 • Hävitä akvaario ja sen kasvit asianmukaisesti, älä kippaa niitä luonnonvesiin
 • Tarkkaile mahdollisten vieraslajien esiintymistä lähiympäristössä
 • Huolehdi, ettei eläinvieraslajeille löydy tontiltasi syötävää ja pesä-/lisääntymispaikkoja

Jos havaitset vieraslajin ympäristössä:

 • Ilmoita havainnosta valtakunnalliseen vieraslajiportaaliin (vieraslajit.fi), josta löytyy vieraslajiluettelot sekä ohjeita ja oppaita niiden hävittämiseksi
 • Ilmoita kunnan alueella sijaitsevasta esiintymästä myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
 • Ryhdy torjuntatoimiin

Havainnot paikkatietoaineistona

Vieraslajiportaalin kautta ilmoitetut havainnot tallentuvat luonnontieteellisen keskusmuseon valtakunnalliseen lajitietokantaan. Havainnot on nähtävillä kartta-aineistona Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämillä nettisivuilla osoitteessa laji.fi.