Hyppää sisältöön

Verkosto

Savonlinnan Veden vedenjakeluverkosto kattaa kaupungin koko asemakaava-alueen sekä lisäksi pohjoisessa Lehtiniemen ja Haapalan kylät, idässä Lähteelän alueen ja lännessä Ensolan alueen. Kuntaliitosten myötä myös Savonrannan ja Punkaharjun verkostot kuuluvat Savonlinnan Veden toiminta-alueeseen.

Vedenjakelujärjestelmässä on varastosäiliötilavuutta Savonlinnassa 8370 m3, josta 4400 m3 on Vääräsaaren pintavesilaitoksen alavesisäiliöissä. Punkaharjulla on 1000 m³ ja Savonrannalla 120 m ³ varasäiliötilavuutta. Varastotilavuutta on siis lähes kahden vuorokauden kulutusta vastaava määrä.

Verkostoveden laatu on täyttänyt talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Ongelmana on lähinnä verkoston suuri pituus kulutukseen nähden, jolloin veden viipymäaika verkostossa kasvaa paikoin tarpeettoman suureksi.

Vesijohtoverkoston tilanne vuoden 2020 lopussa:

  •  vesijohtoverkon pituus oli  265 211 m
  • uutta verkostoa rakennettiin 350 m
  • vesijohtoverkkoa saneerattiin 7220 m

Jätevesiverkoston tilanne vuoden 2020 lopussa:

  • jätevesiviemäriverkon pituus oli 264 484 m
  • jätevesiviemäriä saneerattiin ja rakennettiin 4836 m
  • sadevesiviemäriverkon pituus oli  115 800 m

Jätevedenpumppaamot

Jätevedenpumppaamoita 160 kappeletta, joista on näyttö keskusvalvomoon. Kokonaispumppausmäärä 3 012 939 m³/v eli 8 255 m³/vrk.