Hyppää sisältöön

Verkosto

Savonlinnan Veden vedenjakeluverkosto kattaa kaupungin koko asemakaava-alueen sekä lisäksi pohjoisessa Lehtiniemen ja Haapalan kylät, idässä Lähteelän alueen ja lännessä Ensolan alueen. Kuntaliitosten myötä myös Savonrannan ja Punkaharjun verkostot kuuluvat Savonlinnan Veden toiminta-alueeseen.

Vedenjakelujärjestelmässä on varastosäiliötilavuutta Savonlinnassa 8370 m3, josta 4400 m3 on Vääräsaaren pintavesilaitoksen alavesisäiliöissä. Punkaharjulla on 1000 m³ ja Savonrannalla 120 m ³ varasäiliötilavuutta. Varastotilavuutta on siis lähes kahden vuorokauden kulutusta vastaava määrä.

Verkostoveden laatu on täyttänyt talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Ongelmana on lähinnä verkoston suuri pituus kulutukseen nähden, jolloin veden viipymäaika verkostossa kasvaa paikoin tarpeettoman suureksi.

Vesijohtoverkoston tilanne vuoden 2022 lopussa:

  •  vesijohtoverkon pituus oli  361 589 m
  • uutta verkostoa rakennettiin 3172 m
  • vesijohtoverkkoa saneerattiin 1326 m

Jätevesiverkoston tilanne vuoden 2022 lopussa:

  • jätevesiviemäriverkon pituus oli 354 685 m
  • jätevesiviemäriä saneerattiin ja rakennettiin 3342 m
  • sadevesiviemäriverkon pituus oli  118 024 m

Jätevedenpumppaamot

Jätevedenpumppaamoita 160 kappaletta, joista on näyttö keskusvalvomoon. Kokonaispumppausmäärä 2 383 330 m³/v eli 6530 m³/vrk.