Hyppää sisältöön

Jätehuoltopoliittinen ohjelma

Valmistelun etenemistä voi seurata tältä verkkosivulta.

Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat sekä Savonlinnan kaupunki ovat yhteistyössä järjestäneet jätelain mukaisen kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon. Kuntien osakassopimuksen nojalla jätehuollon operatiivisia tehtäviä hoitaa Kierrätysyhtiö Rippee. Koska operatiivisten tehtävien hoito on annettu Kierrätysyhtiö Rippeelle (ent. Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy) vuonna 2001, tuli vuonna 2011 uudistetun jätelain § 23 nojalla perustaa kuntien yhteinen jätehuoltoviranomaistoimielin hoitamaan jätelain mukaisia kunnalle kuuluvia viranomaistehtäviä.

Jätepoliittisessa ohjelmassa kootaan kuntien asettamat tavoitteet kunnan jätehuollon järjestämiselle yhteen dokumenttiin. Jätepoliittisen ohjelman tarkoitus on toimia ohjenuorana sekä Kierrätysyhtiö Rippeelle että alueelliselle jätelautakunnalle, kun ne valmistelevat ja tekevät jätteenkuljetuksiin, jätteenkäsittelyyn ja jätteen vastaanottoon liittyviä päätöksiä peruskuntien puolesta.

Ohjelman valmistelun aloittamisesta on päätetty alueellisen jätelautakunnan kokouksessa 16.5.2023 (§ 11). Valmistelutyön ohjausryhmänä toimii seudullinen jätehuollon työryhmä, jonka jäsenet edustavat peruskuntia, kuntien ympäristönsuojeluviranomaista, Kierrätysyhtiö Rippeetä, kuntien terveydensuojeluviranomaista ja jätehuoltoviranomaista.

Ohjausryhmä on kokoontunut 17.1.2024 ja 13.4.2024. Näiden kokousten tuloksena on laadittu kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille tarkoitettu verkkokysely.
Kyselyyn vastaaminen vie 10–20 minuuttia, riippuen vastaajan asumismuodosta ja kiinteistöstä. Kysely on avoinna 5.3.2024- 20.5.2024 klo 12.00 saakka.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/0E7916AF55CB6941

Kyselyn tuloksia hyödynnetään, kun visioidaan millaista jätehuollon halutaan olevan vuonna 2030 ja millaisilla toimenpiteillä se saadaan toteutettua. Yksinkertaisetkin parannusehdotukset toivotetaan tervetulleiksi!

Valmistelutyöstä vastaa Savonlinnan alueellinen jätelautakunta.
Lisätietoja asiasta antaa jätehuoltoinsinööri Pirkko Räikkönen, pirkko.raikkonen@savonlinna.fi, 044 417 4612.