Hyppää sisältöön

Ohjeita rakentajalle

Sanonta “Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää paikkaansa rakentamisessa.

Pientalon rakentaminen on vaativa urakka. Se on myös monille perheille taloudellisesti elämän suurin investointi. Sen takia suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa hyödyntää eri alojen ammattilaisten tietoja ja taitoja.

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on maankäyttö- ja rakennuslain nojalla velvollisuus huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

Käytännössä rakentajan lähimmät avustajat hankkeessa ovat pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja, usein myös erityisalojen suunnittelijat ja työnjohtajat.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on syytä kääntyä rakennusvalvonnan asiantuntijoiden puoleen jo rakennushanketta suunnitellessaan.

Aloita suunnittelu ja lupahakemuksen valmistelu jo syksyllä, jos tähtäät rakentamiseen seuraavana kesänä.

Älä osta talopakettia tai sitoudu muutoin taloudellisesti ennen kuin lupa-asiat on selvitetty.

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö ja rakennusasetus