Hyppää sisältöön

Olavinkadun katu- ja rakennussuunnittelu

Olavinkadun katu- ja rakennussuunnittelu käynnistyi syyskuussa 2012 painottuen toteutukseen tähtäävään tekniseen suunnitteluun sekä erityisesti kadun liikenneturvallisuuden parantamiseen. Olavinkatu on luokiteltu 1. luokkaan vuosina 2013 – 2015 parannettavaksi kohteeksi seudun liikenneturvallisuussuunnitelmissa ja seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa, pohjautuen mm. Olavinkadun onnettomuustilastoihin sekä ajonopeuksien kasvamiseen liikennetilan väljennyttyä rinnakkaisväylän osittaisen käyttöönoton jälkeen.

Katu- ja rakennussuunnitelmat laaditaan välille Asemantien risteys – Possenkatu. Katuverkon pituus on yhteensä vähän yli 400 metriä, johon liittyviä katuja on 3 kpl (Pilkkakoskenkatu, Pappilankatu, Kirkkokatu) sekä Sokoksen ja Kastellin välinen huolto- ja pysäköintialueen liikenne.

Olavinkadun rooli keskustan pääajoväylänä säilyy jatkossakin. Keskustan ohittava läpiajoliikenne halutaan kuitenkin ohjata käyttämään rinnakkaisväylää eikä oikaisemaan Olavinkadun kautta. Olavinkadun on tarkoitus tulevaisuudessa olla sujuva ja turvallinen pääkatu.

Olavinkadusta on laskettu v. 2013 liikennemäärät valtatien 14 rakentamisen jälkeisessä tilanteessa. Noin 40 – 60 % nykyisestä liikenteestä halutaan esitetyillä toimenpiteillä maksimissaan jäävän Olavinkadulle. Olavinkadun lisäksi myös Haapasalmenkatu (ns. ratakuilu Savolaan) ja Brahenkatu välittävät ydinkeskustan autoliikennettä. Liikenne toimii tällä hetkellä, kuten rinnakkaisväylän suunnittelussa on ennakoitu. Puolet Olavinkadun liikenteestä on siirtynyt rinnakkaisväylälle ja raskaan liikenteen osuus on vähentynyt.

Jo aiemmin hyväksytyissä rinnakkaisväylän suunnitelmissa on otettu huomioon Olavinkadun alustavat ratkaisut ja liikennemäärät. Rinnakkaisväylän kiertoliittymä Olavinkadun länsipäähän ns. Asemantien risteys, liittyvät kadut Brahenkatu ja Tulliportinkatu sekä Haapasalmenkatu valmistuivat elokuussa 2013.

Olavinkadun suunnittelua ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluu virkamiesten ja teknisen lautakunnan jäsenten (4 kpl) lisäksi myös edustajat vammaistoimikunnasta, vanhusneuvostosta, nuorisovaltuustosta (nuorisofoorumi), Savonlinnan yrityspalveluista, Savonlinnan kaupunkikeskustan Kehittämisyhdistyksestä (SAKKE), Savonlinnan kauppakamariosastosta, Savonlinnan torikauppiasyhdistyksestä ja Savonlinnan Seudun Yrittäjistä sekä suunnittelua laativasta konsulttitoimistosta Ramboll Finland Oy:stä.

Kaupunki on varautunut budjetissaan 2014 – 2017 vuosittain noin 400 000 euron suuruiseen määrärahaan Olavinkadun rakentamiseen, joka ohjaa rakentamista.

Vuonna 2014 suunnitellaan Olavinkatu välillä Possenkatu – Kauppatori – Kaupungintalo sekä torin ympäristön liikenne. Olavinkadun itäosa suunnitellaan mahdollisesti v. 2015 alkaen aina Viiskulmaan saakka. Näistä suunnitteluhankkeista tiedotetaan aiempaan tapaan asukkaita ja muita sidosryhmiä sekä järjestetään mahdollisuus osallistua hankkeiden suunnitteluun ja ideointiin.

Länsiosan välillä Tulliportinkatu – Possenkatu katusuunnitelmat olivat nähtävillä vuoden vaihteessa 2013 – 2014. Katusuunnitelmat on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 5.2.2014 §48.

Katusuunnitelma

Asemapiirustus

Pituusleikkaus

Tyyppipoikkileikkaus

Lisäaineistoa:

Liikennemäärät

Periaatepoikkileikkaus

Tavoiteverkot

Liikenneturvallisuus

Olavinkadun työmaa

Lisätietoja:

Behm Päivi, vt. tekninen johtaja, kaavoituspäällikkö

  • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut

Puh. 044 417 4655

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: paivi.behm@savonlinna.fi

Ahokas Jani, infrapäällikkö

  • Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut

Puh. 044 417 4601

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: jani.ahokas@savonlinna.fi