Hyppää sisältöön

Oppilaskunta ja vanhempainyhdistys

Oppilaskunta

Oppilaskunta on toiminut koulussamme jo vuodesta 2007. Oppilaskunnan ohjaavana opettaja on Anniina Lindholm. Jokainen koulumme oppilas kuuluu oppilaskuntaan ja on vaikuttava osa kouluyhteisöämme.

Oppilaskunnan tehtävänä ja mahdollisuutena on vaikuttaa oman koulun ja lähiympäristön asioihin (mm. kirjaston hankinnat, koulun viihtyisyys, erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestäminen jne.).

Jokaiselta luokalta on valittu yksi tai useampi luokan edustaja oppilaskunnan hallitukseen.

Luokan edustaja toimii viestinviejänä oman luokan ja hallituksen välillä: hän kertoo luokan toiveista, ajatuksista ja ideoista oppilaskunnan hallitukselle ja vie hallituksen terveiset omalle luokalleen.

Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistys HotPot on jäsenenä Suomen Vanhempainliitossa (www.suomenvanhempainliitto.fi).

Tavoitteena kodin ja koulun yhteistyön tiivistäminen sekä lasten kasvun ja kehityksen tukeminen.

Toimintamuotoina

1. erilaiset tempaukset, joiden tuotto käytetään oppilaiden hyväksi

2. stipendien jako keväisin

Perinteisiä vanhempainyhdistyksen järjestämiä tapahtumia ovat mm. ekaluokkalaisten ilta, Marraskarkelot, Talvitapahtuma ja kevään loppupuolella Disko. Näihin tapahtumiin halutaan mukaan ja osallistujina onkin useimmiten lähes koko koulun lapset. Tapahtumien tuotoilla on tuettu mm. teatterikäyntiä, esityksiä, Tanhuvaara-päivää, liikuntavälineitä, soittimia, liikunta-areenaa koulun pihalle, elokuva-käyntejä…

Jotta vanhempaintoiminta olisi antoisaa ja monipuolista, tarvitaan kaikkien osallistumista.