Hyppää sisältöön

Savonlinnan Vesi tiedottaa

Huom! Tiedotamme aktiivisesti myös Facebookissa ja Twitterissä.
Facebook: @Savonlinnan kaupunki
Twitter: @Savonlinnan Vesi

Vesikatkos Tuunaansaaressa ja Haataansaaressa 17.1. klo 8-16

Savonlinnan Vesi tekee talousvesijohdon liitostyön Punkaharjun Tuunaansaaressa.

 • Aika: 17.1.2022 klo 8:00 – 16:00
 • Työstä aiheutuu talousvesikatko ja vaikutusalue on Tuunaansaari ja Haataansaari.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana. Katkos voi poiketa arvioidusta ajasta. Huomioitavaa on, etteivät talousvesiverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa laajemmallakin alueella. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

 • verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810
 • verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonrannalla vedenkäyttökatko 13.1.2022 klo 4:00 – 6:00

Vesikatkos torstaina 13.1.2022 klo 4:00 – 6:00 Savonrannalla. Savonlinnan Vesi suorittaa Kääpäsaaren vedenkäsittelylaitoksella liitostyön. Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta kunnes vesi kirkastuu.

Savonlinnan Veden asiakaspalvelu on suljettu 20.12 – 31.12.2021.

Vedenlaatuhäiriö Savonlinnan Veden Punkaharjun vesijohtoverkostossa

Viime viikolla suoritettu korjaustyö aiheutti ilman pääsyn verkostoon, joka aiheuttaa mikrokuplina veden muuttumisen harmaaksi. Vesi kirkastuu esim. vesilasissa eikä veden laatumuutos estä veden käyttöä.

Verkoston runkojohdon vedenpaine on saatu palautettua normaaliksi, mutta aiempi muutos on aiheuttanut ilman pääsyn verkostoon. Vettä voi käyttää normaalisti ja suositeltavaa on testata kiinteistöjen kaikkien hanojen toimivuus käyttökatkon jälkeen.

Savonlinnan Vesi on käynnistänyt verkostoon juoksutukset ilman poistamiseksi, mutta siitä huolimatta haittaa voi vielä ilmetä. Veden kirkastamiseksi tulisi kiinteistöillä, joissa haitta esiintyy, valuttaa vettä kylmävesihanasta. Täten ilma poistuu putkistosta.

Mikäli vedenjakeluhäiriön vuoksi joudutte juoksuttamaan vettä, ottakaa yhteyttä
Savonlinnan veden toimistoon savonlinnanvesi@savonlinna.fi. Ilmoitukseen tulisi laittaa kohteen ja ilmoittajan tiedot, häiriön kestoaika sekä vesimittarin lukemat ennen ja jälkeen juoksutuksen. Myös mahdolliset reklamaatiot pyydämme tekemään toimiston kautta. Toimisto palveee arkisin 3.1.2022 jälkeen normaalisti.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoteknikko Juha Pietarinen puh. 044-417 4810 ja verkostoinsinööri Leena Vihavainen puh. 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä ja kiitämme kaikkia osallisia hyvästä yhteistyöstä.

Vedenjakeluhäiriö Savonlinnan Veden Punkaharjun vesijohtoverkostossa ohi 14.12.2021 klo 02. Korjaustyön aiheuttama verkostopaineessa vaihtelu voi aiheuttaa vesijohtovedessä ruskeaa väriä verkostosakan irtoamisen vuoksi.

Savonlinnan Veden vesijohtoverkoston runkovesijohdon putkirikko on korjattu.

Korjaustoimet putkirikko kohdassa on tehty ja toimintoja normalisoidaan.

Tekniset poikkeavat toimet on purettu. Liikenteen poikkeusjärjestelyt puretaan, kun kaivantotyö on viimeistelty.

Verkoston runkojohdon vedenpaine on saatu palautettua normaaliksi, mutta aiempi muutos sekä vedenvirtaussuunnan muutokset ovat voineet aiheuttaa verkostoon kertyneen sakan irtoamista. Sakka aiheuttaa veden värjääntymistä ruskeaksi. Vesi on käyttökelpoista, mutta herkkien vesijohtoverkkoon kytkettyjen laitteiden käyttöä ei suositella, mikäli kiinteistön vedessä on väriä. Sakka voi tukkia laitteiden suodattimia.

Vettä voi käyttää normaalisti ja suositeltavaa on testata kiinteistöjen kaikkien hanojen toimivuus käyttökatkon jälkeen.

Mikäli vedenjakeluhäiriötä tai muuta teknistä häiriötä esiintyy, ottakaa yhteyttä

Savonlinnan veden toimistoon p 044417 4801/4174802 tai savonlinnanvesi@savonlinna.fi.

Myös mahdolliset reklamaatiot toimisto kautta.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoteknikko Juha Pietarinen puh.  044-417 4810.ja verkostoinsinööri Leena Vihavainen puh.  044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä ja kiitämme kaikkia osallisia hyvästä yhteistyöstä.

Savonlinnan Vesi

Punkaharjulla Kuusitie 11 kohdalla on havaittu vesijohtovuoto klo 14. Vesijohtovuoto voi aiheuttaa painehäiriön Punkaharjulla. Vuodonetsinnät ja korjaustoimet ovat käynnissä. Pahin häiriö on alueella Kuusitie, Juholantie ja Kauppatie 18 – 24

Kuhasalmen vedenkäsittelylaitos käyttöön 7.12.2021

Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitos on ollut poissa käytöstä. Laitos otetaan käyttöön tiistaina 7.12. Talousvettä johdetaan Kuhasalmesta Lehtiniemeen, Rinkilään ja Tynkkylänjoelle saakka

Vesikatkos perjantaina 3.12.2021 klo 8:00 – 15:00 Hernemäen kaupunginosassa.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohtovuodon korjauksen Haapavedentie 4 kohdalla.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Haapavedentie 2, 4,6 ja 1,3

Pihlajavedentie 25

Pihlajavedenkuja 5

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Hernemäen verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-4174811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Haapavedentiellä on havaittu vesijohtovuoto aamulla 3.12.2021

Selvitystyöt ovat käynnissä

Vedenjakelukatkos Pihlajavedentiellä Savonlinnan vesijohtoverkostossa ohi klo 6. Liitostyön aiheuttama verkostopaineessa vaihtelu voi aiheuttaa vesijohtovedessä ruskeaa väriä verkostosakan irtoamisen vuoksi.

Savonlinnan Veden vesijohtoverkoston runkovesijohdon liitostyö on suoritettu.

Verkoston runkojohdon vedenpaine on saatu palautettua normaaliksi, mutta aiempi muutos sekä vedenvirtaussuunnan muutokset ovat voineet aiheuttaa verkostoon kertyneen sakan irtoamista. Sakka aiheuttaa veden värjääntymistä ruskeaksi. Vesi on käyttökelpoista, mutta herkkien vesijohtoverkkoon kytkettyjen laitteiden käyttöä ei suositella, mikäli kiinteistön vedessä on väriä. Sakka voi tukkia laitteiden suodattimia.

Vettä voi käyttää normaalisti ja suositeltavaa on testata kiinteistöjen kaikkien hanojen toimivuus käyttökatkon jälkeen.

Mikäli vedenjakeluhäiriötä tai muuta teknistä häiriötä esiintyy, ottakaa yhteyttä

Savonlinnan veden toimistoon p 044417 4801/4174802 tai savonlinnanvesi@savonlinna.fi.

Myös mahdolliset reklamaatiot toimisto kautta.

Lisätietoa työkohteesta antaa Leena Vihavainen puh.  044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä ja kiitämme kaikkia osallisia hyvästä yhteistyöstä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos keskiviikkona 24.11.2021 klo 3:00 – 8:00 Pihlajavedentiellä.

PÄIVITYS: KELLONAIKA MUUTTUU

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Pihlajavedentie 6 b ja 6 c, 8 sekä 17 ja 21.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Pihlajavedentien läheisyydessä. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 417 4810

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

Urakoitsijan edustaja: Sakari Vesa p. 041 7307437, sakari.vesa@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos ohi 18.11.2021 klo 11:00 Vipusenkadulla ja Vipusenkujalla

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Pääskylahdessa ja Miekkoniemellä työkohteen läheisyydessä. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Vedenlaatuhäiriöitä mahdollisesti Savonlinnan Läntisessä painepiirissä 17.11.2021 klo 6 alkaen

Savonlinnan Veden vesijohtoverkostossa tehdään saneeraustyön vuoksi vedenvirtaussuunnan muutos Pihlajavedentiellä 17.11.2021 klo 6:00.

Virtaussuunnan muutos koskee Läntistä painepiiriä eli keskustan alue Kyrönsalmesta Laitaatsiltaan, Pihlajaniemi ja Kellarpelto sekä Aholahti. Vedenjakelu toimii normaalisti.

Vesijohtoverkoston vedessä voi esiintyä irtoavan verkostosakan aiheuttamaa ruskeaa väriä. Värihaitan ilmetessä kuluttajia pyydetään juoksuttamaan vettä kylmävesihanasta, kunnes vesi kirkastuu. Juoksutustarpeesta (juoksutus aika) voi hyvitystä varten ilmoittaa Savonlinnan Vedelle, savonlinnanvesi@savonlinna.fi. Ruskea vesi ei ole terveydelle haitallista.

Mikäli kiinteistöllänne vesi on värjäytynyttä kehoitetaan välttämään vesijohtoon kytkettyjen laitteiden käyttöä haitan aikana.

Huoltotoimena alueella käynnistetään tiistaista lähtien verkostoveden huuhtelujuoksutus ennalta-arvioiduissa kohteissa.

Mahdollista haittaa voi esiintyä muutamien päivien kuluessa.

Häiriöilmoitukset työaikana verkostoteknikolle p. 044 417 4810 tai vesihuoltosihteeri p. 044 417 4801, savonlinnanvesi@savonlinna.fi ja muutoin

verkostopäivystys p. 044 417 4822.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen puh.  044-417 4811.

Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesijohtovaurio Katiskatiellä

Päivitys 10.11.2021 klo 10:00 vesijohtovaurio korjattu.

Vedenjakelu keskeytyy 10.11.2021 . Yönaikana tapahtunut vesijohdon vaurio Katiskatiellä. Korjaustyöaika kestää arviolta tämän päivän ajan.

Vesikatkos torstaina 11.11.2021 klo 8:00 – 15:00 Mirrilässä.

Päivitys 11.11.2021 klo 14:00 veden tulo jatkuu normaalina

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön Katiskatiellä.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Katiskatie

Kapteeninkatu

Mestarinkatu

Rantatie 1 – 4

Mirriläntie 1 -2

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Katkon päättymisestä tiedotetaan.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Kellarpellossa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

Urakoitsijan edustaja: Sakari Vesa p. 041 7307437, sakari.vesa@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Korvaava ilmoitus: Vesikatkos torstaina 18.11.2021 klo 7:30 – 12:00 Vipusenkadulla ja Vipusenkujalla.

Vesikatkos keskiviikkona 18.11.2021 klo 7:30 – 12:00 Vipusenkadulla ja Vipusenkujalla.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Pääskylahdessa ja Miekkoniemellä työkohteen läheisyydessä. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos tiistaina 9.11.2021 klo 8:00 – 15:00 Vaahersalossa

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Vaahersalon läheisyydessä. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vedenjakeluhäiriö Ainonkadulla Savonlinnan vesijohtoverkostossa ohi klo 12. Korjaustyön aiheuttama verkostopaineessa vaihtelu voi aiheuttaa vesijohtovedessä ruskeaa väriä verkostosakan irtoamisen vuoksi.

Savonlinnan Veden vesijohtoverkoston runkovesijohdon putkirikko on korjattu.

Korjaustoimet putkirikko kohdassa on tehty ja toimintoja normalisoidaan.

Tekniset poikkeavat toimet on purettu. Liikenteen poikkeusjärjestelyt puretaan, kun kaivantotyö on viimeistelty.

Verkoston runkojohdon vedenpaine on saatu palautettua normaaliksi, mutta aiempi muutos sekä vedenvirtaussuunnan muutokset ovat voineet aiheuttaa verkostoon kertyneen sakan irtoamista. Sakka aiheuttaa veden värjääntymistä ruskeaksi. Vesi on käyttökelpoista, mutta herkkien vesijohtoverkkoon kytkettyjen laitteiden käyttöä ei suositella, mikäli kiinteistön vedessä on väriä. Sakka voi tukkia laitteiden suodattimia.

Vettä voi käyttää normaalisti ja suositeltavaa on testata kiinteistöjen kaikkien hanojen toimivuus käyttökatkon jälkeen.

Mikäli vedenjakeluhäiriötä tai muuta teknistä häiriötä esiintyy, ottakaa yhteyttä

Savonlinnan veden toimistoon p 044417 4801/4174802 tai savonlinnanvesi@savonlinna.fi.

Myös mahdolliset reklamaatiot toimisto kautta.

Lisätietoa työkohteesta antaa Leena Vihavainen puh.  044-417 4811 ja

vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen puh. 044 -417 4800.

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä ja kiitämme kaikkia osallisia hyvästä yhteistyöstä.

Savonlinnan Vesi

Paineviemäri Alttarkivi-Kuusniemi on rikkoutunut 28.10.2021/ tiedote 2

Alttarkiven paineviemäri sukellettiin läpi perjantai-iltapäivän ja lauantain aikana. Putkirikkoa ei löytynyt. Tämän jälkeen vuoto paikallistettiin Alttarkiven jätevesipumppaamoon, jossa takaiskuventtiilin asennonilmaisin osoitti venttiilin olevan kiinni, mutta jätevesi pääsi kuitenkin vesistöön. Vuodon määrä oli 420 m³.

Jätevesi on ohjattu tänään klo 9 normaalia reittiä eli Alttarkiven jätevesipumppaamon kautta Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolle. Vuodon uusiutuminen on estetty ja viallinen osa vaihdetaan varaosan saavuttua.

Vesikatkos maanantaina 1.11.2021 klo 8:00 – 16:00 Ainonkadulla Pääskylahden kaupunginosassa.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohtovuodon korjauksen Ainonkadulla.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Pääskylahden vesijohtoverkoston alueella. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-4174811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Paineviemäri Alttarkivi-Kuusniemi on rikkoutunut 28.10.2021

Paineviemäri Alttarkivi – Kuusniemi on rikkoutunut. Jätevedet ohjataan keskustan varareitin kautta. Viemäri on rakennettu 1989 ja se on kuntotarkastettu sukeltamalla tänä kesänä. Vuotokohtaa ryhdytään etsimään sukeltamalla Kuusniemen päästä

Vesikatkos tiistaina 19.10.2021 klo 11:00 – 15:00 Vaahersalossa.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Vaahersalon läheisyydessä. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 -417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos Sammalsaarenkadulla on ohi 21.9.2021 klo 15:00

Vesikatko päättyi Sammalsaarenkadulla noin klo 15. Korjaustyöt jatkuvat vielä keskiviikkona 22.9.2021, mutta ne eivät keskeytä vedenjakelua.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Hernemäessä.

Vettä kannattaa juoksuttaa hanan kylmältä puolelta, kunnes kirkastuu.

Mikäli vedenjakeluhäiriötä tai muuta teknistä häiriötä esiintyy, ottakaa yhteyttä

Savonlinnan Veden toimistoon p 044 417 4801 tai 044 417 4802 tai savonlinnanvesi@savonlinna.fi.

Lisätietoa työkohteesta antaa Juha Pietarinen puh.  044-417 4811 ja verkostoinsinööri Leena Vihavainen

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä

Savonlinnan Vesi

Vesikatko ohi Haapavedentiellä 20.9.2021 klo 12:00

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Hernemäessä.

Vettä kannattaa juoksuttaa hanan kylmältä puolelta, kunnes kirkastuu.

Mikäli vedenjakeluhäiriötä tai muuta teknistä häiriötä esiintyy, ottakaa yhteyttä

Savonlinnan veden toimistoon p 044 417 4801 tai 044 417 4802 tai savonlinnanvesi@savonlinna.fi.

Lisätietoa työkohteesta antaa Juha Pietarinen puh.  044-417 4811 ja verkostoinsinööri Leena Vihavainen

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä

Savonlinnan Vesi

Vesikatko Sammalsaarenkadulla 21.9.2021 klo 8-16

Vesikatkos tiistaina 21.9.2021 klo 8:00 – 16:00 Hernemäen kaupunginosassa.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohtovuodon korjauksen Sammalsaarenkadulla.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Sammalsaarenkatu 1- 17

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Hernemäen verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-4174811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatko Haapavedentiellä 20.9.2021 klo 8-16

Vesikatkos maanantaina 20.9.2021 klo 8:00 – 16:00 Hernemäen kaupunginosassa.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohtovuodon korjauksen Haapavedentiellä.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Haapavedentie 11-20 A

Salokatu 2

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Hernemäen verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-4174811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatko ohi Mirrilässä 9.9.2021 klo 12.30

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Kellarpellossa.

Vettä kannattaa juoksuttaa hanan kylmältä puolelta, kunnes kirkastuu.

Mikäli vedenjakeluhäiriötä tai muuta teknistä häiriötä esiintyy, ottakaa yhteyttä

Savonlinnan veden toimistoon p 044 417 4801 tai 044 417 4802 tai savonlinnanvesi@savonlinna.fi.

Lisätietoa työkohteesta antaa Juha Pietarinen puh.  044-417 4811 ja urakoitsijan edustaja Sakari Vesa p. 041 7307437, sakari.vesa@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos torstaina 9.9.2021 klo 8:00 – 15:00 Mirrilässä.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön Katiskatiellä.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Katiskatie

Kapteeninkatu

Mestarinkatu

Rantatie 1 – 4

Mirriläntie 1 -2

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Katkon päättymisestä tiedotetaan.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Kellarpellossa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

Urakoitsijan edustaja: Sakari Vesa p. 041 7307437, sakari.vesa@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vedenjakelun keskeytys ohi Sortteerinlahdessa klo 10.30

Vesijohtovedessä voi esiintyä ruskeaa väriä virtaussuunnan muutoksen aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi Sortteerinlahden alueella.

Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Haitan pitkittyessä olkaa yhteydessä Savonlinnan Veteen.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

Savonlinnan Vesi

Yhdysvesijohto välillä Lehtiniemi – Pitkäniemi otetaan käyttöön maanantaina 30.8.2021

Yhdysvesijohdon virtaussuunnan muutos voi aiheuttaa verkostosakan irtoamista. Mahdollista sakan aiheuttamaa värjäytymistä voi esiintyä Kellarpellon ja Lehtiniemen alueella. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesihanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos keskiviikkona 1.9.2021 klo 8:00 – 15:00 Sortteerinlahdessa

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Laitaatsillantie

Mustalammenkuja

Sortteerinpolku

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Pihlajavedentien läheisyydessä. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

Urakoitsijan edustaja: Sakari Vesa p. 041 7307437, sakari.vesa@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Savonlinnan Vesi aloittaa vesistösaneerauksen Punkaharjun Martinniemessä

Savonlinnan Vesi aloittaa talousvesijohtojen ja jätevesiviemäreiden saneerauksen vesistöön välille Martinniemi- Siplahti viikon 34 aikana.

Saneeraustyön aikana rantautumisalueella materiaalien lastaus ja työstö sekä kuljetus ja työmaaliikenne voivat aiheuttaa ajoittaista haittaa. Lisäksi vesistössä työskentely voi aiheuttaa ajoittaista veden samentumaa.

Rakennettavien vesi- ja viemärijohtojen liittäminen olemassa oleviin verkostonosiin aiheuttaa lyhytkestoisia katkoksia vesihuollossa.

Työmaajärjestelyihin liittyviä lisätietoja urakoitsijalta:

Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy, jonka yhteyshenkilö on Sakari Vesa p. 041 7307437, sakari.vesa@vht.fi  

Lisätietoa vesi- ja viemärilinjojen rakentamisesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811.

Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitos käynnistyy tänään keskiviikkona 18.8.2021

Pohjavettä lähtee virtaamaan kaupunkilaisille iltapäivällä. Hetkellisesti saattaa virtaussuunnan muutoksen vuoksi vesi värjäytyä ruskeaksi itäpuolella kaupunkia, tämä paranee vettä juoksuttamalla.

Vedenjakelun keskeytys ohi Mertajärventiellä ja Vanamonkadulla 17.8.2021 klo 15.15.

Vesijohtovedessä voi esiintyä ruskeaa väriä virtaussuunnan muutoksen aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi Viuhonmäen ja Haka-alueen alueella.

Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Haitan pitkittyessä olkaa yhteydessä Savonlinnan Veteen.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 417 4810

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos tiistaina 17.8.2021 klo 12:00 – 18:00 Mertajärventiellä.

Vesikatkos tiistaina 17.8.2021 klo 12:00 – 18:00 Mertajärventiellä.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Mertajärventie 12- 20

Vanamonkatu, pois lukien talo 4

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle. Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Viuhonmäen ja Haka-alueen alueella. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 417 4810

Urakoitsijan edustaja: Pasi Anttonen 040 4846870

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatko Nätkillä Tilantien ja Iskontien risteyksessä 26.7.2021

Vesikatkos maanantaina 26.7.2021 klo 8:30 – 16:00 Nätkin kaupunginosassa. Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohtovuodon korjauksen Tilantien ja Iskontien risteyksessä.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Tilantie 1 – 23

Iskontie 14-25

Jatkotie 1-4

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle. Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Nätkin verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatko Viiskulman alueella 14.7.2021

Vesikatkos keskiviikkona 14.7.2021 klo 7:00 – 9:00 Viiskulman alueella. Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön Ruislahdenkadun linjaan.

Vesikatkoksen vaikutus alue: Myllymäenkatu – kaikki kiinteistöt, Koulukatu 6

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle. Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös keskikaupungin verkoston alueella. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Tiedote 22.6.2021

Kellarpellossa on testattu sprinklerlaitteistoa, joka on aiheuttanut verkostosakan irtoamista. Sakka värjää vettä ruskeaksi. Haitta poistuu juoksuttamalla vettä kylmävesihanasta noin 15 min ajan. Vesilaitos on käynnistänyt huuhtelujuoksutuksen 21.6.2021.

Vesikatko maanantaina 14.6.2021 klo 8-16 osassa Nätkin aluetta

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön.

Vesikatkoksen vaikutus alue liitteenä.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle. Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Nätkin verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Verkoston huuhtelutoimet voi aiheuttaa sakan irtoamista Pääskylahden alueella 14.6.2021

Savonlinnan Vesi suorittaa verkoston huolto- ja mittaustöitä suurella virtaamalla Savonlinnan Pääskylahdessa Vipusenkadulla ma 14.06.2021 klo 9- 11.

Huuhtelu voi aiheuttaa verkoston sakan irtoamista ja siten vesijohtoveden värjäytymistä ruskeaksi. Kiinteistöllä, joilla ruskeaa vettä esiintyy, tulee juoksuttaa vettä kylmävesihanoista. Kuluttajia kehoitetaan varaamaan talousvettä astioihin häiriön ajaksi.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos torstaina 10.6.2021 klo 8:00 – 16:00 Jontikantiellä.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon saneerauksia. Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle. Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Nätkin verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Tiedote vesikatkosta Viiskulman alueella

Vesikatkos tiistaina 11.5.2021 klo 8:00 – 16:00 Viiskulman alueella.
Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjan liitostyön välillä Olavinkatu – Ruislahdenkatu.

Vesikatkoksen vaikutus alue:
Tottinkatu 2
Olavinkatu 13,15,17,18
Ruislahdenkatu 2

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.
Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös keskikaupungin verkoston alueilla lähinnä välillä Viiskulma – Kauppatori. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa
verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vedenjakeluhäiriö Nätkin vesijohtoverkostossa ohi

15.2.2021  klo 14:27

Verkostopaineen vaihtelu voi aiheuttaa vesijohtovedessä ruskeaa väriä sakan irtoamisen vuoksi. Vettä kannattaa juoksuttaa hanan kylmältä puolelta, kunnes kirkastuu.

Vesijohtoverkostossa tapahtunut putkirikko on korjattu. Vesijohtovuoto oli runkolinjassa. Korjaustoimet putkirikon kohdassa on tehty ja toimintoja normalisoidaan.
Liikenteen poikkeusjärjestelyt puretaan, kun kaivantotyö on viimeistelty.

Vesi on käyttökelpoista, mutta herkkien vesijohtoverkkoon kytkettyjen laitteiden käyttöä ei suositella, mikäli kiinteistön vedessä on väriä. Suositeltavaa on myös testata kiinteistöjen kaikkien hanojen toimivuus käyttökatkon jälkeen. Sakka voi tukkia laitteiden suodattimia.

Mikäli vedenjakeluhäiriötä tai muuta teknistä häiriötä esiintyy, ottakaa yhteyttä
Savonlinnan veden toimistoon p 044 417 4801/4174802 tai savonlinnanvesi (at) savonlinna.fi.
Myös mahdolliset reklamaatiot toimiston kautta.

Lisätietoa työkohteesta antaa Leena Vihavainen puh. 044-417 4811 ja
vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen puh. 044 -417 4800.

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä ja kiitämme kaikkia osallisia hyvästä yhteistyöstä.

Savonlinnan Vesi

Tiedote vesikatkosta Nätkin kaupunginosassa

12.2.2021 klo 16:16

Vesikatkos maanantaina 15.2.2021 klo 8:00 – 16:00 Nätkin kaupunginosassa.
Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohtovuodon korjauksen Kaartilantiellä.

Vesikatkoksen vaikutus alue:
Kaartilantie 7, 9,15,19,44-46
Telakkatie 2
Kadetintie
Vääpelinkuja
Laavukuja
Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.
Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Nätkin verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.
Lisätietoa työkohteesta antaa:

Verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810
Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Kuva

12.2.2021 klo 8:30

Viime yönä vuotokohta on saatu rajattua runkojohtoon Kaartilantielle, välille Kiurunkatu – Jontikantie. Väli on 430 m ja tarkka kohta ei ole vielä selvillä, koska välillä ei ole sulkuventtiileitä.

kuva

11.2.2021 
Inkerinkylän – Nätkin talousvesivuoto on viime yönä paikallistettu kuvan alueelle. Päivällä on asennettu vuodon ilmaisimia, mutta apua näistä ei ole ollut. Etsintä jatkuu ja runko- ja tonttijohtoventtiileitä ryhdytään sulkemaan ensi yön aikana.

Kuva

Talousvesijohtovuodon etsintä öiseen aikaa viikolla 6 Nätkin verkoston alueella

Savonlinnan Vesi etsii talousvesijohtovuotoa öiseen aikaan sulkemalla venttiilejä osassa verkostoa. Tämä aiheuttaa hetkittäisiä vesikatkoja ja mahdollisesti irrottaa putken seinämiin kertynyttä sakkaa. Jos vedessä havaitsee väriä/sameutta, vettä kannattaa juoksuttaa hanan kylmältä puolelta, kunnes se on kirkasta.

Lisätietoa työstä antaa verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 417 4810.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

 Vuodon vaikutusalue

Vesikatkos tiistaina 9.2.2021 klo 8:00 – 16:00 Nätkin kaupunginosassa.
Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohtovuodon korjauksen Kaarnatiellä.

Vesikatkoksen vaikutus alue:
Kaarnatie, Koivukatu 19 – 39, Urpurinne sekä Hiirenkorva

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.
Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Nätkin verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa
verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatko alue 

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 26.1. kokouksessaan Savonlinnan Veden saneerausohjelman. Siihen kuuluu muun muassa seuraavat kohteet:

Saneerausohjelma 2021

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on 15.12.2020 vahvistamassaan talousarviossa osoittanut määrärahat seuraaviin uusin hankkeisiin. Laukanlahdentien toteuttamisesta päätetään tarvekartoituksen jälkeen.

Investointihankkeet 2021

Talousvettä vuotaa 10 m³/h Kiurunkadun etelä- ja kaakonpuolisella alueella, Inkerinkylässä tai Nätkillä

Mikäli havaitset vesilätäkön maastossa tai vuodon kiinteistössä, niin ilmoita välittömästi numeroon 044 417 4810 tai 044 417 4822.

Sprinklerlaitteiston testaus Savonrannalla 27.1.2021 klo 12- 16 välisenä aikana.

Paineenvaihtelu voi aiheuttaa sakan irtoamista ja veden värjäytymistä ruskeaksi. Haitta poistuu juoksuttamalla kylmävesihanasta

Punkaharjulla vesijohtovuodon etsintää

Päivitys 21.1.2021 klo 7:00

Vuotokohta on löytynyt, Savonlinnan Vesi kiittää havainnoista.

20.1.2021 

Tiistaina 19.1.2021 Punkaharjun vesijohtoverkostossa on havaittu vesijohtovuoto. Vuotoa ei ole vielä paikallistettu. Pyydämme havainnoimaan ympäristöä poikkeavien vesilammikoiden havaitsemiseksi.
Myös liittyjiä pyydetään tarkastamaan omalta osaltaan talojohdot, ettei niissä ole vuotoa esim. ennen vesimittaria esiintyviä vuotoja ei voida paikantaa kulutuksen seurannalla.
Mahdolliset vuotohavainnot pyydetään ilmoittamaan Savonlinnan Vedelle

savonlinnanvesi (at) savonlinna.fi  tai  044 417 5430.

Tiedote vesikatkosta Savonrannalla korjaustyön aikana

Päivitys 20.1.2021 klo 14:30

Vedenjakelukatkos Savonrannan taajamassa päättynyt. Verkostovedessä voi ilmetä rautasakan aiheuttamaa värjäytymää. Vettä voi käyttää ja värihaitta poistuu juoksuttamalla vettä kylmävesihanasta.

Tarvittaessa lisätietoja p. 044 417 4811.

Tiedote 19.1.2021 klo 14:30

Vesikatkos keskiviikkona 20.1.2021 klo 8:00 – 16:00 Savonrannan taajamassa.
Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon korjaustyön.

Vesikatkoksen vaikutus alue: Sahalammen itäpuoli

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössänne yllämainittuna aikana.
Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin.
Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Savonrannan verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Talousvettä voi noutaa SALE- myymälän pihassa olevasta palopostista. Palopostissa on huoltojuoksutus käynnissä. Vettä voi ottaa omiin astioihin, mutta virtausta ei saa muuttaa.
Vesihuoltolaitos auttaa tarvittaessa.

Lisätietoa työkohteesta antaa
verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja
verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

 Häiriökartta

Mahdollinen vedenlaatuhäiriö 29.12.2020

Savonlinnan läntisessä vedenjakeluverkostossa (Kellarpelto, Aholahti, Rantakoivikko sekä Ensola)

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostöitä Kellarpellossa saneerausurakkaan liittyen tiistaina 29.12.2020 klo 8:00 alkaen.

Liitostyön jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa Kellarpellon lähialueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä. Mikäli ruskeaa vettä esiintyy, vesijohtoverkostoon liitettyjen laitteiden käyttöä tulisi välttää. Talousvettä olisi hyvä varata kiinteistöillä esim. ruuanvalmistukseen mahdollisen ruskeanvedenhaitan ajaksi.

Vedenjakelu toimii muutoin normaalisti.
Vakavista värihaitoista (tuntien juoksutustarve) voi ilmoittaa savonlinnanvesi (at) savonlinna.fi.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Juha Pietarinen puh. 044-417 4810.

Savonlinnan Vesi pahoittelee työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos maanantaina 28.12.2020 klo 8:00 – 15:00 Kellarpellon taajamassa Ratatiellä.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön saneerausurakkaan liittyen.

Vesikatkoksen vaikutus alue: 

Kiekkokuja 2,4 ja 6 sekä Kellartie 61 – 63

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössänne yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Kellarpellon ja Aholahden verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.                                                                                                        

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos torstaina 17.12.2020 klo 8:00 – 15:00 Kellarpellon   taajamassa Ratatiellä.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön saneerausurakkaan liittyen.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Kiekkokuja 2,4 ja 6 sekä Rantakoivikko (Rengastie ja Rengaskuja)

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössänne yllämainittuna aikana.
Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.
Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Kellarpellon ja Aholahden verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa
verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja
verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos tiistaina 15.12.2020 klo 9:00 – 16:00 Punkasalmen taajamassa Oikotiellä.

Päivitys 16.12.2020 klo 7:31

Liitostyö suoritettu

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Punkasalmen verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

14.12.2020 klo 15:00

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön saneerausurakkaan liittyen.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Oikotie 1 ja 3
Kirkkotie 1, 2, 4 ja 6
sekä Salkoniemi ja Harjaniemi

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössänne yllämainittuna aikana.
Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin.
Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Punkasalmen verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa
verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja
verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.
sekä teknisistä seikoista urakoitsijan edustaja Tero Kuuvuori p. 040 546 4500.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Mahdollinen vedenlaatuhäiriö 14.12.2020
Savonlinnan läntisessä vedenjakeluverkostossa (Kellarpelto, Aholahti, Rantakoivikko sekä Ensola)

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostöitä Kellarpellossa saneerausurakkaan liittyen maanantaina 14.12.2020 klo 8:00 alkaen.

Liitostyön jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa Kellarpellon lähialueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä. Mikäli ruskeaa vettä esiintyy, vesijohtoverkostoon liitettyjen laitteiden käyttöä tulisi välttää. Talousvettä olisi hyvä varata kiinteistöillä esim. ruuanvalmistukseen mahdollisen ruskeanvedenhaitan ajaksi.

Vedenjakelu toimii muutoin normaalisti.
Vakavista värihaitoista (tuntien juoksutustarve) voi ilmoittaa savonlinnanvesi (at) savonlinna.fi.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen puh. 044-417 4811.

Savonlinnan Vesi pahoittelee työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Tiedote vesikatkosta Punkasalmen taajamassa (Oikotie, Kouluniementie, Rantaraitti), Salkolahti, Harjuniemi ja Mikkolanmäki)

Päivitys 7.12.2020 10:15

Punkaharjun vesijohdon liitostyö tehty. Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Punkasalmen verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Päivitys 4.12.2020

Vesikatkos maanantaina 7.12.2020 klo 8:00 – 15:00 Punkasalmen taajamassa Oikotiellä.
Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön saneerausurakkaan liittyen.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Oikotie 1,3,4 ja 5.
Kirkkotie 1, 4 ja 6

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin.
Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Punkasalmen verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

30.11.2020 havaitun vesijohtovaurion korjaus suoritetaan samaan aikaan. Vesijohdonkorjaustyössä on uuden teknisenvaurion riski, joka voi aiheuttaa laajemman vesikatkon. Tätä haittaa ei voida ennakoida tarkemmin edeltä. Työssä noudatetaan erityistä varovaisuutta ettei laajaa vesikatkoa syntyisi.

Lisätietoa työkohteesta antaa
verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja
verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.
sekä teknisistä seikoista urakoitsijan edustaja Tero Kuuvuori p. 040 546 4500.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Päivitys 30.11.2020 klo 14:38

Vedenjakelukatkos siirtyy  toteutettavaksi 2-4.12. 2020. Tiedotetaan myöhemmin. Lisätiedot p. 044 417 4811

30.11.2020 13:36

Vesikatkos tiistaina 1.12.2020 klo 8:00 – 15:00 Punkasalmen taajamassa.
Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön saneerausurakkaan liittyen.

Viikonloppuna on ilmennyt vesijohtovuoto Oikotiellä, jonka korjaamisen vuoksi vesikatkosalue laajenee ainakin seuraaville alueille:
Oikotie, Kirkkotie, Kouluniementie, Rantaraitti, Eetuntie, Kenttätie sekä
Salkolahti, Harjulahti ja Mikkolanmäki

Vuodon väliaikainen paikkaus suoritetaan 30.11.2020 ja häiriökohdan korjaus 1.12 liitostyön yhteydessä.
Katkosalue voi myös laajentua, mikäli venttiileissä esiintyy toimintahäiriötä.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin.
Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.
Tarvittaessa olkaa yhteydessä urakoitsijaan väliaikaisten vesijärjestelyjen suhteen.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Punkasalmen verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa
verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja
verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.
sekä teknisistä seikoista urakoitsijan edustaja Tero Kuuvuori p. 040 546 4500.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Tiedote– verkoston huuhtelutoimet voi aiheuttaa sakan irtoamista Savonrannalla

Savonlinnan Vesi suorittaa asennustyön viimeistelyssä huuhtelua suurella virtaamalla Savonrannan taajamassa to 12.11.2020 klo 9- 15.

Huuhtelu voi aiheuttaa verkoston sakan irtoamista ja siten vesijohtoveden värjäytymistä ruskeaksi.
Kiinteistöllä, joilla ruskeaa vettä esiintyy, tulee juoksuttaa vettä kylmävesihanoista. Kuluttajia kehotetaan varaamaan talousvettä astioihin häiriön ajaksi.
Lisätietoa työkohteesta antaa
verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja
verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Tiedote 1 vesikatkosta Punkaharjun Kauppatiellä ja Kuusitiellä

Vesikatkos torstaina 12.11.2020 klo 9:00 – 15:00 Punkaharjun taajamassa Kauppatiellä ja Kuusitiellä.
Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön saneerausurakkaan liittyen.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Kauppatie 10,12,14,18,20,22,24 sekä Kuusitie 1,2, 3 ja 4.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössänne yllämainittuna aikana.
Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin.
Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.
Tarvittaessa olkaa yhteydessä urakoitsijaan väliaikaisten vesijärjestelyjen (urakka-alueella kiinteisteistöille väliaikainen vedenjakelu yhdysputkella) suhteen.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa verkostossa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa
verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja
verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.
sekä teknisistä seikoista urakoitsijan edustaja Tero Kuuvuori p. 040 546 4500.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Tiedote vesijohtoveden mahdollisesta värihaitasta 9.11.2020 Heikinpohjan ja Hernemäen alueella

Savonlinnan Vesi tekee maanantaina 9.11.2020 vesijohdon muutostöitä Pihlajavedentien saneerausalueella.
Muutostyön jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Hernemäen ja Heikinpohjan läheisillä alueilla sekä läntisessä verkostossa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa
verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja
verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.
sekä teknisistä seikoista urakoitsijan edustaja Pasi Anttonen p. 040 4846870.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos 29.10.2020 klo 8:00 – 30.10.2020 klo 16:00 Hernemäessä.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön saneerausurakkaan liittyen.

Vesikatkoksen vaikutus alue:
Pihlajavedentie 9
Pihlajavedentie 13
Käpykuja 2
Keskussairaalankuja 1
Keskussairaalankuja 3
Keskussairaalankuja 4
Keskussairaalankuja 5
Keskussairaalantie 4
Savontie 1

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössänne yllämainittuna aikana.
Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin.
Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.
Tarvittaessa olkaa yhteydessä urakoitsijaan väliaikaisten vesijärjestelyjen (urakka-alueella kiinteisteistöille väliaikainen vedenjakelu yhdysputkella) suhteen.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Hernemäen ja Heikinpohjan läheisillä alueilla sekä läntisessä verkostossa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa
verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja
verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.
sekä teknisistä seikoista urakoitsijan edustaja Pasi Anttonen p. 040 4846870.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkoalue

Vedenlaatuhäiriö Savonlinnan Pihlajaniemen vedenjakeluverkostossa 20.10.2020 alkaen

Savonlinnan Veden vesijohtoverkostossa on havaittu veden laatuhäiriö ti 20.10.2020 klo 12 aikoihin. Vesijohtoverkoston vedessä esiintyy verkostosakan aiheuttamaa ruskeaa väriä.

Vedenlaatu on osin saatu korjattua verkostoteknisin toimin tiistain aikana, mutta häiriö on palannut uudelleen. Verkostossa esiintyy myös paineenalentumaa, joka voi aiheuttaa automaattihälytyksiä vesijohtoon kytketyissä laitteissa, kuten sprinklauslaitteistot.

Sakan irtoamista ja painevajetta aiheuttaa häiriö verkostonpaineenkorotusaseman toiminnassa. Vikoja korjataan parhaillaan. Korjaustyö voi kestää päiviä.

Huoltotoimena alueella on käynnissä tiistaista lähtien verkostoveden huuhtelujuoksutus. Juoksutuskohteita lisätään keskiviikkona.

Värihaitan ilmetessä kuluttajia pyydetään juoksuttamaan vettä kylmävesihanasta, kunnes vesi kirkastuu. Juoksutustarpeesta (juoksutus aika) voi hyvitystä varten ilmoittaa Savonlinnan Vedelle, savonlinnanvesi (at) savonlinna.fi. Ruskea vesi ei ole terveydelle haitallista.

Häiriöilmoitukset työaikana verkostoteknikolle p. 044-417 4810 ja muutoin
verkostopäivystys p. 044 417 4822.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen puh. 044-417 4811.

Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Talousvesikatko 7.10.2020 klo 8-16 Tehtaankatu 24,26 ja 28 sekä Iskontie 14

Vettä kannattaa varata päivän tarpeisiin.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla lähialueilla alueilla.

Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoja 044 417 4810

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos torstaina 24.09.2020 klo 9-12 Kirkkoniemenkatu 4,6,8,10,12,14,16,18 ja 20.

Savonlinnan Vesi suorittaa runkovesijohdon liitostyön saneerausurakkaan liittyen.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla lähialueilla alueilla.

Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos keskiviikkona 23.09.2020 klo 8-16 Tynkkylänjoesta pohjoiseen (mm. Tynkkylänjoki, Haapala, Rinkilä, Lehtiniemi ja Enonkoskentie)

Päivitys 23.9.2020 klo 10:00

VESIKATKO OHI

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa mm. Tynkkylänjoki, Haapala, Rinkilä, Lehtiniemi ja Enonkoskentie) alueilla.

Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Juoksutushaitasta voi ilmoittaa savonlinnanvesi (at) savonlinna.fi p. 044 4174802

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä.

Savonlinnan Vesi

22.9.2020 klo 15:00

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön saneerausurakkaan liittyen.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä klo 8-16 välisenä aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.

Talousvettä tulisi etukäteen varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos vesijohtovaurion korjaustyöstä johtuen ke 16.9.2020 Eerikinkatu ja Akselinkatu ympäristössä, Savonlinna

Päivitys 16.9.2020 klo 17:00

Vesikatkos ohi

Vedenjakeluhäiriö Savonlinnan vesijohtoverkostossa ohi. Verkostopaineessa voi ilmetä vielä vaihtelua, joka voi aiheuttaa vesijohtovedessä ruskeaa väriä verkostosakan irtoamisen vuoksi.

Savonlinnan Veden vesijohtoverkostossa tapahtunut putkirikko on paikallistettu.

Vesijohtovuoto oli saneeratun ja vanhemman liitosputken saumassa. Kohde alueen putkirikkoriskit on tiedostettu ja vesijohto on saneeraustarvelistalla.

Korjaustoimet putkirikko kohdassa on tehty ja toimintoja normalisoidaan.

Tekniset poikkeustoimet on purettu. Liikenteen poikkeusjärjestelyt puretaan, kun kaivantotyö on viimeistelty.

Verkoston runkojohdon vedenpaine on saatu palautettua normaaliksi, mutta aiempi muutos sekä vedenvirtaussuunnan muutokset ovat voineet aiheuttaa verkostoon kertyneen sakan irtoamista. Sakka aiheuttaa veden värjääntymistä ruskeaksi. Vesi on käyttökelpoista, mutta herkkien vesijohtoverkkoon kytkettyjen laitteiden käyttöä ei suositella mikäli kiinteistön vedessä on väriä. Sakka voi tukkia laitteiden suodattimia.

Vettä voi käyttää normaalisti ja suositeltavaa on testata kiinteistöjen kaikkien hanojen toimivuus käyttökatkon jälkeen.

Mikäli vedenjakeluhäiriötä tai muuta teknistä häiriötä esiintyy, ottakaa yhteyttä

Savonlinnan veden toimistoon p 044417 4801/4174802 tai savonlinnanvesi (at) savonlinna.fi.

Myös mahdolliset reklamaatiot toimisto kautta.

Lisätietoa työkohteesta antaa Leena Vihavainen puh. 044-417 4811 ja

vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen puh. 044 -417 4800.

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä ja kiitämme kaikkia osallisia hyvästä yhteistyöstä.

Savonlinnan Vesi

Päivitys 16.9.2020 klo 8:30

Vesikatkos koskee myös kiinteistöjä Tottinkatu 2 – 9.

Vesikatkos Savonlinnassa: mm.Eerikinkatu 3 ja 5, Tottinkatu 6 sekä mahdollisesti myös Akselinkatu 2 – 14.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon korjaustyön keskiviikkona 16.9.2020 klo 8- 16.

Tiedote jaetaan myös häiriöalaisten kiinteistöjen isännöitsijöille, jotka tiedottavat kuluttajia.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä.

Pyydämme varaamaan talousvettä päivän varalle.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa keskustassa Viiskulman, Linnankadun sekä Kalkkiuunintien ympäristön vesijohtoverkostossa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

 Vesijohdon korjaustyön aiheuttama haitta: paineenalentuma sekä hetkellinen jakelukatkos Alasuontie 8- 16, Nojanmaa Savonlinna

Savonlinnan Vesi jatkaa vesijohdon korjaustöitä to 3.9.2019 klo 8- 16 sekä mahdollisesti jatkuen seuraavaan  päivään.

Vesijohdon vuoto kohta ollaan paikallistettu, mutta korjaustyö jatkuu 3.9. Vedenjakelu toimii, mutta pienemmällä paineella. Paineenmuutos voi aiheuttaa veden värjäytymistä verkostosakan irtoamisen vuoksi. Tämän vuoksi herkkiä vesijohtolaitteita ei tule käyttää häiriönaikana.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöillä Alasuontie 8- 16 kytkentätyön aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.

Vettä toimitetaan tarvittaessa hanakansisterissa 2 x 10 l /kiinteistö/ vrk. Lisävesipyynnöt keittiövedeksi p. 044 417 4810 klo 15- 07 p. 044 4174822 (päivystäjä)

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös lähialueilla paineenvaihdoksen vuoksi.Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä. Savonlinnan Vesi

Vesikatkos: Alasuontie 8- 16, Nojanmaa Savonlinna

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon korjaustöitä ke 2.9.2019 klo 8- 16 sekä mahdollisesti jatkuen seuraavaan päivään.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöillä Alasuontie 8- 16. Asiasta on ilmoitettu 1.9 niille, jotka tavoitettiin.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.Vettä toimitetaan tarvittaessa hanakanisterissa 2 x 10 l /kiinteistö/ vrk .

Lisävesipyynnöt p. 044 417 4810. Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös lähialueilla paineenvaihdoksen vuoksi.Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä. Savonlinnan Vesi

Vesijohdon saneeraus välillä Pihlajavedentie – keskussairaalantie

Pihlajavedentien – Keskussairaalantien vesihuoltoverkosto saneerataan talousvesijohdon osalta vielä tänä syksynä.Työ tehdään pääsosin sujuttamalla. Käpykujalla uusitaan kaikki johdot. Urakoitsija on Laamavuori Infra Oy

Vesikatkos Metsolantiellä 26.8.2020 alkaen klo 8.00

Talousvesijohto on rikkoutunut Metsolantiellä. Korjaus ja vesikatkos 26.8.2020 alkaen klo 8. Katkos koskee kiinteistöjä Metsolantie 1 – 21.Vettä kannattaa varata muutaman tunnin tarpeeseen. Katkon jälkeen vedessä voi ilmetä värihaittaa paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Vesikatkos Iskontien, Sorvarinkadun ja Inkerinkadun lähialueilla keskiviikkona 05.08. klo 8-16

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön saneerausurakkaan liittyen.

Vesikatkoksen vaikutusalueet:

 • Inkerinkatu 34 ja 37
 • Iskontie 1-13
 • Sorvarinkatu 9, 11, 13, 15 ja 16, 18, 20, 22, 24

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössä klo 8-16 välisenä aikana. Katkos voi kuitenkin olla arvioitua lyhyempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi. Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana. Vesikatkoalue on merkitty alla olevaan karttaan punaisella.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa Nätkin ja Inkerikylän alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoja työkohteesta antavat verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 417 4810 ja verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkoalue

Kirkkoniementien työmaalla rikkoutui venttiili ja vesijohto on suljettu korjaustyön vuoksi

3.6.2020 klo 16:30

Vesijohtovaurio Kirkkoniemenkadulla on korjattu. laitaatsillan alueella voi esiintyä ruskeaa vettä paineenvaihdoksen irroittaman sakan vuoksi. Tällöin vettä tulee juoksuttaa hanan kylmältä puolelta kunnes vesi kirkastuu.

3.6.2020 klo 16:20

Katkos alueella Kirkkoniementie 1-5, 2-22 sekä 12. Vesikatkos kestää muutaman tunnin. Paineenmuutos voi aiheuttaa ruskeaa vesijohtovettä Laitaatsillan alueella.

Pahoittelemme häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Savonrannan Ryttyniemen vedenottamon raakavesijohto on rikkoutunut

1.6.2020 klo 7:00

‪Savonrannan raakavesijohdon vuoto on korjattu ja talousveden tuotanto toimii normaalisti.

29.5.2020 klo 12:00

Vuotokohta on 600 m metsäosuuden varrella. Talousvettä riittää Kääpäsaaren alavesisäiliössä vuorokaudeksi, mutta lisää toimitetaan välittömästi tankkiautolla Kanta-Savonlinnasta.

Ryttyniemi

Vesikatkos maanantaina 11.05.2020 klo 8-12 Ristimäenkadulla

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön saneerausurakkaan liittyen.

Vesikatkoksen vaikutus alue on kaikki Ristimäenkadun kiinteistöt.Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössänne klo 8-12 välisenä aikana.Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Casinonsaaren kiinteistöissä paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi.Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

 Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.                                                                                                                           

Savonlinnan Vesi

5.5.2020

Ristimäenkadun vesihuoltoverkoston saneeraustyömaalla rikkoutui talousveden runkojohto. Vuoto saatiin nopeasti korjattua, mutta talousvedessä voi ilmetä värihaittaa. Tällöin vettä tulee juoksuttaa hanan kylmältä puolelta.

Vesikatkos torstaina 07.05.2020 klo 8-16 Tehtaankadun ja Inkerinkadun lähialueilla

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön saneerausurakkaan liittyen.

Vesikatkoksen vaikutus alue:Tehtaankatu, Inkerinkatu, Iskontie, Niittyrinne, Sorvarinkatu

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä klo 8-16 välisenä aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa Nätkin ja Inkerikylän alueilla.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos tiistaina 21.04.2020 klo 8-16 Ristimäenkadulla

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön saneerausurakkaan liittyen.Vesikatkoksen vaikutus alue on kaikki Ristimäenkadun kiinteistöt.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössä klo 8-16 välisenä aikana.Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Casinonsaaren kiinteistöissä paineenvaihtelun aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi.

Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos maanantaina 20.04.2020 klo 8-16 Tehtaankatu ja Inkerinkatu lähialueilla

 Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön saneerausurakkaan liittyen.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Tehtaankatu 6,8 ja 10

Inkerinkatu 1-19

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössänne klo 8-16 välisenä aikana.Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesi katkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Nätkin ja Inkerikylän alueilla.Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

 Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

 Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

 Savonlinnan Vesi

Vesikatkos 7.1. klo 7-16 Laitaatsillantiellä ja Mustalammenkujalla

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjan vuodon korjaustyön Laitaatsillantie 3 kohdalla tiistaina 7.1.2020. Korjaustyö aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä Laitaatsillantiellä ja Mustalammenkujalla klo 7.00-16.00 välisenä aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa Työpäällikkö Janne Reijonen 044 417 4622.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Punkaharjun keskustaajaman vesijohtoveden laatu on palautunut normaaliksi

14.11.2019 klo 14:30

Juoksutuksella verkostoveden laatu on saatu palautettua normaaliksi. Savonlinnan Vesi jatkaa varmuuden vuoksi juoksutusta huomiseen. Lisäksi veden laatua seurataan aistinvaraisesti. Mahdolliset häiriöilmoitukset 044 417 5426.

14.11.2019 klo 12:50

Torstaina 14.11.2019 puolen päivän aikaan vesijohtoverkostossa havaittiin ruskeaa väriä. Ongelman on aihettanut liian runsas vedenotto verkostosta. Savonlinnan Vesi juoksuttaa verkostovettä sakkaumien poistamiseksi. Lisätietoja verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811.

Laskujen eräpäiviä siirretty

Savonlinnan Vesi on Postin lakon takia pidentänyt joulukuussa erääntyvien vesilaskujen maksuajan joulukuun 30. päivään.

Vesikatkos 5.11 ja 6.11.2019 Nuottamiehentiellä ja Tuulastajantiellä

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon saneerausta 5.11 ja 6.11.2019

Työ aiheuttaa lyhyitä vesikatkoksia.

Vesi katkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesijohtoverkoston veden paineenvaihtelua Pihlajaniemen alueella

Savonlinnan Vesi suorittaa Pihlajaniemen paineenkorotusaseman huoltotöitä tiistaina 05.11.2019 klo 9- 16.

Työ aiheuttaa verkostoveden paineenvaihtelua Pihlajaniemen alueella.

Huoltotyö voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.

Paineen vaihtelusta johtuen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa koko Pihlajaniemen alueen vesijohtoverkostossa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Tiedote Savonrannan vedenjakelualueelle

1.11.2019 klo 10:40

Savonrannan vesijohtoverkoston vuoto on löytynyt

Vaurioitunut kiinteistöjohto on suljettu. Veden tuotanto palautuu normaaliksi, joten vedenkulutusta ei tarvitse säännöstellä. Savonlinnan Veden työnjohto kiittää kaikkia, jotka osallistuivat vesijohtovuodon etsintään.

1.11.2019 klo 8:00

Savonrannan vedenjakeluverkostossa uhkaa vesipula

Torstai-iltana 31.10.2019 havaittiin veden kulutuksen nousseen huomattavasti, joka merkitsee uutta vesijohtovuotoa verkostossa. Savonlinnan Vesi selvittää tilannetta parhaillaan. Kuluttajia pyydetään ilmoittamaan mahdollisista poikkeavista havainnoista sekä kehotetaan välttämään tarpeetonta vedenkulutusta toistaiseksi. Lisätietoja antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811.

Tiedote Savonrannan vedenjakelualueelle

22.10.2019 11:50

Savonrannan vesijohtoverkoston vuoto on löytynyt. Vuoto on talojohdossa. Vuotokohta on eristetty verkostosta sulkemalla taloventtiili.

Vedenpumppaus verkostoon on alkanut normalisoitua eikä vedenkäyttöä tarvitse enää rajoittaa.

Savonlinnan Vesi kiittää Savonrannan jakelualueen kuluttajia ja kaikkia vihjeitä antaneita kuntalaisia yhteistyöstä.

21.10.2019 klo 7:00

Savonlinnan Vesi aloittaa vesijohtovuodon teknisen etsinnän maanantaina 21.10.2019. Ajoittaisia vesikatkoksia ja veden laadun heikentymistä sakan irtoamisen vuoksi voi ilmetä koko Savonrannan vedenjakelualueella. Lisätietoja antaa verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 417 4810.

Talousvesijohdossa vuoto Savonrannalla

18.10.2019 klo 11:00

Savonlinnan Veden talousvesivuotoa ei ole vielä varmuudella paikallistettu Savonrannalla. Epäilys on, että talousvettä vuotaa hulevesiviemäriin. Tämä varmistetaan tänään viemärikuvauksella.

Ryttyniemen vedenottamon raakavesi uhkaa vähetä. Vesihuollon varmistamiseksi Kääpäsaaren vedenkäsittelylaitoksen vesisäiliöön ajetaan talousvettä tankkiautolla Kanta-Savonlinnasta. Myös Ryttyniemen toinen pohjavesikaivo aiotaan ottaa käyttöön, mikäli veden laatu ei estä sitä. Kaivon vesi analysoidaan tänään.

Poikkeustilan vuoksi on suotavaa välttää talousveden runsasta käyttöä. Talousvesi kyllä riittää tavanomaiseen käyttöön.

17.10.2019

Savonlinnan Veden talousvesijohdossa on vuoto Savonrannalla. Todennäköinen vuoto on tiedostettu jo pidemmän aikaa, mutta sitä ei ole onnistuttu etsinnästä huolimatta paikantamaan. Nyt vuoto on lisääntynyt merkittävästi ja vuotokohdan etsintä on käynnissä. Otamme mieluusti vastaan vinkkejä mahdollisesta vuotopaikasta.Vinkit voi ilmoittaa ja lisätietoja antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811, mixIt(’l’,’eena.vihavainen’,’savonlinna’,’.fi’,”,’1613392084610-11′);leena.vihavainen (at) savonlinna.fi.

Jätevesivuoto Pöllänlahdessa

18.10.2019

Korjauksen yhteydessä löytynyt toinen heikko kohta on kunnostettu perjantaina 18.10.2019.

16.10.2019

Savonlinnan Veden Pöllänlahden paineviemärivuoto on korjattu eilen illalla ja jätevesipumppaamo toimii normaalisti. Korjauksen yhteydessä löydettiin toinen heikko kohta, joka kunnostetaan huomenna torstaina. Tämä ei aiheuta vedenkäytön rajoituksia alueen asukkaille.

15.10.2019

Savonlinnan Veden Pöllänlahden jätevesipumppaamolta lähtevässä painelinjassa on ollut jätevesivuoto maaperään. Ohikulkija havaitsi vuodon ja teki ilmoituksen aamulla. Kiitos siitä. Pumppaamoa ryhdyttiin oitis tyhjentämään imuautolla ja korjaustoimet ovat käynnissä. Maaperään päätyi yön aikana noin 50 kuutiota jätevettä. Osa siitä on valitettavasti valunut Pöllänlahteen.

Talousvettä voi käyttää normaaliin tapaan ja jätevettä voi johtaa viemäriin, sillä pumppaamon tyhjennyksestä huolehditaan imuautolla.

Vesikatkos Kaivoniityntien lähialueilla keskiviikkoa 2.10.2019 klo 8-16

1.10.2019

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön 2.10.2019.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

 • Kaivoniityntie 1-9,
 • Tavintie 2 ja 4
 • Ruunavuorentie 56
 • Nuottamiehentie 32 – 54
 • Haahkatie 1 ja 3 – 12

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössänne klo 8-16 välisenä aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin katkon väliseksi ajaksi.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

 • verkostoteknikko Juha Pietarinen puh. 044 417 4810 ja
 • verkostoinsinööri Leena Vihavainen puh. 044 417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Värjäytynyttä vettä Viuhonmäellä

3.10.2019

Vedenlaatuhäiriö on ohi.

25.9.2019 klo 7.45

Tiistai iltana Viuhonmäen kaupunginosassa sakan irtoamisen vuoksi on esiintynyt ruskeaa vettä. Verkostoveden huuhtelujuoksutusta jatketaan ainakin keskiviikon ajan, vaikka juoksutuspisteissä vesi on kirkastunut. Mikäli kiinteistöissä esiintyy ruskeaa vesijohtovettä, on vettä juoksutettava hanan kylmältä puolelta. Ellei vesi kirkastu tunnin juoksutuksen aikana, ottakaa yhteyttä verkostoteknikkoon p 044 417 4810. Vesi ei ole terveydellä vaarallista,mutta sitä ei suositella juotavaksi eikä ruoan valmistukseen, muutoin sitä voi käyttää.

24.9.2019

Vesijohtotyön seurauksena verkostosta on irronnut rautasakkaa. Vesi on värjäytynyt kartassa merkityllä alueella. Vettä ei suositella juotavaksi eikä ruoan valmistukseen, muutoin sitä voi käyttää. Vesi ei ole terveydellä vaarallista. Vettä tulee juoksuttaa reilusti hanan kylmältä puolelta. Tarvittaessa tuomme juomavettä. Lisätietoja: 044 417 4822

""

Vesikatkos Viuhonmäki, Lehtokuja 2 ja Haapapolku

23.9.2019

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön tiistaina 24.9.2019 klo 9- 16.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössänne.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa Viuhonmäen ja Haka-alueen vesijohtoverkostossa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

 

Vedenlaatuhäiriö läntisessä vedenjakeluverkostossa (Hernemäki, Sortteerinlahti, Laitaatsalmi, Pihlajaniemi)

16.9.2019

Vedenlaatuhäiriö ohi.

13.9.2019

Savonlinnan Veden vesijohtoverkostossa on havaittu veden laatuhäiriö to 12.9.2019 klo 18 aikaan. Vesijohtoverkoston vedessä esiintyy verkostosakan aiheuttamaa ruskeaa väriä.

Vedenlaatu on osin saatu korjattua verkostoteknisin toimin illan ja yön aikana. Veden värivirhettä voi ilmetä vielä muuallakin läntisissä kaupungin osissa, jonne sakan värjäämää vettä on voinut levitä.

Väri poistuu juoksuttamalla vettä hanasta. Ruskea vesi ei ole terveydelle haitallista.

Savonlinnan vesi ei ole saanut selvitettyä sakan irtoamisen syytä ja selvittelyä sekä korjaavia toimia jatketaan. Sakan irtoamisen verkostossa aiheuttaa paineenmuutos, joka voi johtua monesta syystä.

Häiriöilmoitukset työaikana verkostoinsinöörille puh. 044 417 4811 ja muutoin verkostopäivystys puh. 044 417 4822.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen puh. 044 417 4811 ja vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen puh. 044 417 4800.

Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatkos Pihlajaniemellä Kaivoniityntiellä 13.9.2019

Vesijohtojen saneeraus välillä Kaivoniityntie-Kuusniementie-Virtatie aiheuttaa vesikatkoksen Kaivoniityntiellä 13.9. Vesikatko voi aiheuttaa verkostosakan irtoamista ja siten verkostoveden väri saattaa muuttua Pihlajaniemen alueella. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Katkos kestää muutamia tunteja alkaen klo 7.30. Urakoitsija on tiedottanut kiinteistöjä, joita katkos koskee.

Lisätietoja antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811, leena.vihavainen (at) savonlinna.fi

Punkaharjulla veden paineen vaihteluja 3.9.2019

Punkaharjulla suoritettavan vesijohdon korjauksen vuoksi, joudutaan venttiileillä rajoittamaan virtausta.

Tämä voi aiheuttaa pienentynyttä käyttöpainetta Itä-Karjalan Kansanopiston ja Mannilan sekä Punkaharjun hotellin kiinteistöissä tämän päivän 3.9.2019 aikana.

Lisätietoja antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811, leena.vihavainen (at) savonlinna.fi

Vesikatkos maanantaina 19.08.2019 klo 8-16 Savonniemenkadulla ja Puistokadulla

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön Savonniemenkadulla ja Puistokadulla 19.8.2019.

Vesikatkoksen vaikutus alue

Savonniemenkatu 3 ja 6.

Puistokatu 13

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössänne klo 8-16 välisenä aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos keskiviikkona 7.8.2019 klo 9-16

Kangasvuokontie 18- 23

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon saneerausta 7.8.2019.

Vesikatkoksen vaikutus alue

Kangasvuokontie 18- 23

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössänne klo 9-16 välisenä aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi. Vesijohtotyö voi jatkua myös torstaina, jolloin asiasta tiedotetaan uudelleen.

Kuluttajia pyydetään varaamaan kotitaloustarkoitukseen vettä vedenjakelukatkoksen ajaksi. Vesijohdosta käyttöveden saavia kodinkoneita ei voi käyttää katkoksen aikana.

Vesijohtotöiden jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa paineenvaihdoksen aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi. Veden värivirhettä voi esiintyä laajemmin Haka-alueen ja Viuhonmäen alueella.

Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Veden värimuutoksia voi ilmetä ajoittain saneerausaikana. Saneeraustyöt kestävät noin 2-3 kk.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos keskiviikkona 31.7.2019 klo 8-16 Nuottamiehentiellä ja Ruunavuorentiellä

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon saneerausta 31.7.2019.

Vesikatkoksen vaikutus alue

Nuottamiehentie 30 – 55

Ruunavuorentie 36, 38, 40, 54 sekä 56

Tuulastajantie 32

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössä klo 8-16 välisenä aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vääräsaaren pintavesilaitoksen aktiivihiilisuodatus pois käytöstä

5.7.2019

Aktiivihiilisuodatuksen käyttöönottoa on kiirehditty ja se on saatu tänään käyttöön.

4.7.2019

Vääräsaaren pintavesilaitoksen aktiivihiilisuodatus on pois käytöstä hiilimassan vaihdon vuoksi. Tämä vaikuttaa etenkin Saimaan lämpimän pintaveden vuoksi talousveden makuun ja hajuun kanta Savonlinnan alueella, erityisesti keskustan alueella ja kaupungin länsipuolella.

Aktiivihiilisuodatuksen hiilimassa täytyy vaihtaa aika-ajoin. Ennen kuin suodatusta voidaan ottaa uudelleen käyttöön, pitää hiilimassa huuhdella ja vedestä ottaa näytteitä. Tähän kuluu aikaa muutama viikko, joten uuden aktiivihiilisuodatuksen arvioidaan olevan toiminnassa heinäkuun loppupuolella.

Vesikatkos 4.7. klo 8-16 Aapelintiellä Kellarpellossa

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön Aapelintiellä 4.7.2019. Vaikutus kiinteistöjen Aapelintie 10, 11, 12 sekä Ahorannantie 57 alueella. Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä klo 8-16 välisenä aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 417 4810.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesi -ja viemärijohtojen vuotovesiselvityksiä Viuhonmäessä ja Pääskylahdessa viikolla 25

11.6.2019

Savonlinnan Vesi suorittaa vesi -ja viemärijohtojen vuotovesiselvityksiä Viuhonmäen ja Pääskylahden kaupunginosissa 17.6. 2019 alkaen. Vesijohtoventtiilien ja palopostien käyttö voi aiheuttaa veden samentumista. Lisätietoja antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

Tiedote vesikatkosta 12.6.2019 klo 8-14 Kirkkokadun ja Savoniemenkadun alueella 

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön Kirkkokadulla ja Savoniemenkadulla 12.6.2019.

Vesikatkoksen vaikutus alue: Savoniemenkatu 3 ja 6, Puistokatu 13, Kirkkokatu 15 ja17 sekä Väinönkatu 3 ja 4

Työ aiheuttaa vesikatkoksen alueen kiinteistöissä klo 8-14 välisenä aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Tiedote vesikatkosta 5.6.2019 Punkaharjun Vaahersalossa

5.6.2019 klo 14:30

Vedenjakelukatkos on päättynyt.

4.6.2019 klo 14:00

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon laitekorjaustyötä Punkaharjun Vaahersalossa

keskiviikkona 5.6.2019 klo 12.00-18.00 välisenä aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pitkittyä.

Korjaustyö aiheuttaa mahdollisesti vesikatkoksen mm:

Vaahersalontie, Siplahdentie, Koskelonniementie, Suolahdentie , Soinkalliontie , Mannilantie, Rantakatintie.

Talousvettä päivän tarpeeseen tulee varata ennalta astioihin (10 l/hlö).

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Värihaitta aiheutuu virtausteknisten tekijöiden aiheuttamasta sakan irtoamisesta vesijohtoverkosta. Veden laatu häiriötä voi esiintyä myös Punkaharjun Harjualueen ja Tuunaansaaren läheisissä verkostonosissa.

Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Savonlinnan Vesi

Vesijohtovuoto Nojanmaanlahdessa

8.5.2019 klo 14:39

Vesijohtovuoto korjattu. Veden samentumista voi vielä esiintyä. Mikäli samentumista ilmenee, pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

8.5.2019 klo 13:50

Nojanmaanlahdessa on havaittu vesijohtovuoto. Savonlinnan Vesi korjaa vaurioita parhaillaan. Ennalta arvioiden korjaustyöt eivät aiheuta veden jakelukatkoksia.

Korjaustyöt voivat aiheuttaa paineenvaihtelua putkissa, josta aiheutuu veden värjäytymistä sekä samentumista. Jos veden värjäytymistä sekä samentumista ilmenee, pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Lisätietoja antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen p. 044 417 4811

Pihlajaniemellä on havaittu vesijohtovedessä värimuutosta

30.4.2019 klo 7:45

Vedenlaatuhäiriö Pihlajaniemen kaupunginosassa on ohi. Savonlinnan Vesi on lopettanut verkoston juoksutustoimet. Mikäli vedenlaatuhäiriöitä vielä esiintyy olkaa yhteydessä verkostoteknikko Juha Pietariseen 044 417 4810 mixIt(’juha’,’.pietarinen’,’savonlinna.fi’,”,”,’1613392084610-12′);juha.pietarinen (at) savonlinna.fi

29.4.2019 klo 15:00

Savonlinnan Vesi juoksuttaa vettä veden kirkastumiseksi. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Lisätietoja antaa verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 417 4810 mixIt(’juha.pietarinen’,”,’savonlinna.fi’,”,”,’1613392084610-13′);juha.pietarinen (at) savonlinna.fi

29.4.2019 klo 12:46

Pihlajaniemellä vesijohtovesi on ruskeaa. Savonlinnan Vesi selvittää veden värjäytymisen syytä.

Vesi -ja viemärijohtojen vuotovesiselvityksiä Viuhonmäessä ja Pääskylahdessa viikolla 18

29.4.2019

Savonlinnan Vesi suorittaa vesi -ja viemärijohtojen vuotovesiselvityksiä Viuhonmäen ja Pääskylahden kaupunginosissa 29.4.-3.5.2019. Vesijohtoventtiilien ja palopostien käyttö voi aiheuttaa veden samentumista.

Lisätietoja antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811 

Jätevettä vuoti Kulennoisten Kissalahteen

8.4.2019

Kissalahden jätevesipumppaamon häiriön vuoksi jätevettä pääsi vuotamaan 5.-6.4. välisenä aikana n. 550m3. Pumppaamon ympäristö on siistitty 8.4. Jätevesi päätyi maaperästä ojaan ja sitä myöten myös vesistöön Kissalahteen.

Punkaharjulla hulevesiviemärit jäätyneet

20.3.2019

Savonlinnan Vesi on käynnistänyt sulatustyöt Punkaharjun taajaman jäätyneissä hulevesiviemäreissä. Hulevesiviemärin jäätyminen voi aiheuttaa sulamisvesien kertymistä liikennealueille, sekä nostaa hulevesipurku-uomien vedenpintaa.

Savonlinnan Vesi seuraa tehostetusti hulevesiviemäreiden toimintaa sulamisvesikaudella.

Kellarpellossa Papinniementie 3-5 kohdalla on havaittu vesivuoto

Päivitys 9.1.2019 klo 14:45

Vesijohtotyö Papinniementiellä on saatu päätökseen.

Paineenvaihteluiden aiheuttamaa veden samentumista voi ilmetä vielä hetken. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Päivitys 8.1.2019

Vesijohdon korjaustyötä jatketaan 9.1. Korjaustyö aiheuttaa mahdollisesti vesikatkoksen kiinteistöillä klo 8.00-15.00 välisenä aikana.

Katkos voi olla arvioitua lyhyempi tai jatkua 10.1. klo 8-14. Vedenjakelu toimii alueella klo 15-08 välisenä aikana lähes normaalisti.

Päivitys 7.1.2019

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon korjaustyötä vesijohdon vuodon vuoksi Papinniementiella tiistaina 8.1.2019. Korjaustyö aiheuttaa mahdollisesti vesikatkoksen kiinteistöissä Papinniementiellä sekä Kojumäentiellä  klo 8.00-17.00 välisenä aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.

Talousvettä päivän tarpeeseen tulee varata ennalta astioihin.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Korjaustyön ajaksi Papinniementie suljetaan välillä Rysätie-Verkkotie. Ajo kiinteistöille kiertotietä.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

4.1.2019

Savonlinnan Vesi esivalmistelee korjaustöitä tämän viikon aikana ja vuodon korjaus alkaa viikolla 2. Korjaustyö aiheuttaa vesikatkoksia alueella. Vesikatkoista pyritään ilmoittamaan kiinteistökohtaisesti. Lisätietoja antaa vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen 044 417 4800.

Vedenjakeluhäiriötä Punkaharjun Putikon alueella

26.12.2018 klo 16:40

Ongelmat jatkuvat. Putikon alueella on noin 30 taloutta ilman vettä. Vedenjakelupiste on sijoitettu osoitteeseen Putikontie 9-11 (hoitokoti Annan ja Aatun läheisyyteen), josta vettä voi hakea omiin astoihin.

24.12.2018 klo 14:30

Savonlinnan Veden vesijohtoverostossa esiintyy vedenjakelun toimintahäiriöitä Punkaharjun Putikon alueella. Häiriö on havaittu aamupäivällä 24.12.2018.

Toimintahäiriön syytä ei tiedetä, vaan sen selvittely jatkuu.

Häiriön kestoa ei voida arvioida, kesto toistaiseksi.

Savonlinnan Vesi pyrkii toimittamaan talousvettä alueelle tilapäisjärjestelyin.

Tarvittaessa keittiövettä voidaan myös toimittaa, ellei tilapäistoimista huolimatta vettä saada kiinteistöille. Tällöin yhteydenotot työnjohtoon.

Lisätietoja antaa verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 417 4810

Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä

Savonlinnan Vesi

Kinkkutemppu 2018

Älä heitä kinkkurasvaa viemäriin. Vuoden 2018 kinkkutempun ohjeet läydät täältä.

Äkillinen vesikatkos Mäkiaukion kadulla 4.12. klo 10.15 alkaen

4.12.2018 klo 11.25

Akuutti tilanne ohi, mutta veden laatuhäiriötä voi ilmetä. Vaurio aiheutti lyhyen vedenjakelukatkoksen Mäkiaukion kadulla. Korjaustyö tehty noin klo 11.

4.12.2018 klo 10.45

Savonlinnan Veden vesijohtoverkostossa tapahtui putkirikko tiistaina noin klo 10.15 Mäkiaukion katujohdossa. Vaurio aiheuttaa vedenjakelukatkoksen Mäkiaukion kadulla.

Veden virtaussuunnanmuutos voi aiheuttaa samentumaa, väriä tai sakkaisuuttaa talousvedessä mm. Jukolansalon ja Kellarpellon alueella. Vesikatkon jälkeen myös Mäkiaukiolla vedessä saattaa ilmetä värihaittaa.

Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Korjaustoimet ovat käynnissä. Töiden arvioitu kesto on keskiviikon ajan. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen puh. 044 417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Tiedote vesikatkosta Koivuhovintie, Männikkötie, Katajikkotie, Jaskantie sekä Savonlinnantie 2825 ja Tuunaansaarentie 9 asukkaille

VESIKATKOS 28.11.2018 klo 9.00–16.00 välisenä aikana

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon saneeraustyötä keskiviikkona 28.11.2018 klo 9.00–16.00.

Korjaustyö aiheuttaa vesikatkoksia kiinteistöissä.
Talousvettä ruuanvalmistukseen yms- keittiötarkoitukseen, kehoitetaan varaamaan astioihin ennen katkosta.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Muutoin vesijohtotyö ei aiheuta toimenpiteitä kiinteistöillä.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen puh. 044 417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Tiedote vesikatkosta Koivuhovintie, Männikkötie, Katajikkotie asukkaille

Ennakkotiedoista poiketen, teknisistä syistä, vedenjakelukatkos koskee myös seuraavia kiinteistöjä: Jaskantie, Savonlinnantie 2825 ja Tuunaansaarentie 9. Pahoittelemme ilmoituksen puuttumista.

VESIKATKOS 20.11.2018 klo 9.00-16.00 välisenä aikana

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon saneeraustyötä

tiistaina 20.11.2018 klo 9:00 – 16.00.

Korjaustyö aiheuttaa vesikatkoksia kiinteistöissä.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Muutoin vesijohtotyö ei aiheuta toimenpiteitä kiinteistöillä.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen puh. 044 417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vedenlaatuhäiriö havaittu Savonlinnan Veden verkostossa, Nätkin kaupunginsosan Kantotien runkolinjassa

6.11.2018 klo 13:06

Perjantaina 2.11.2018 otettujen vesinäytteiden tulosten perusteella veden laatu on palautunut normaaliksi.

2.11.2018 klo 11:06 tiedote 4

Vesilaitos on kartoittanut vedenlaatua aistinvaraisesti perjantaina 2.11.2018 klo 7.30- 8.30 välisenä aikana.

Samaan aikaan on otettu vesinäytteitä veden laadun varmistamiseksi. Vesitutkimustulokset valmistuvat alustavasti maanantaina 5.11.2018.

Tällä hetkellä laatuhäiriöitä ei ole havaittu. Veden laatua seurataan tehostetusti. Talousvettä voi käyttää normaalisti.

Mikäli veden laadussa esiintyy uudelleen häiriöitä, poikkeavan väristä vettä ei tulisi käyttää talousvetenä. Vedenlaatuhäiriöistä pyydetään ilmoittamaan Savonlinnan Veden päivystykseen p. 044 417 4822.

Lisätietoja verkostoinsinööri Leena Vihavainen p. 044 417 4811.

1.11.2018 klo 14:50 tiedote 3

Savonlinnan Vesi selvittää yhdessä Itä-Savon sairaanhoitopiirin terveystarkastajan kanssa Kantotien alueen verkoston veden laatua vesinäytetutkimuksilla 2.11.2018. Tutkimukset valmistuvat 5.11.2018.

 1.11.2018 klo 13:49 tiedote 2

Savonlinnan Vesi on ilmoittanut veden laatuhäiriöstä terveystarkastajalle sekä Suur-Savon Sähkö Oy:lle, koska asiassa epäillään kaukolämpöveden sekoittumista talousvesiverkostoon teknisen vian vuoksi.

Kohdekäynnillä ilmeni, että Kantotiellä on tänään ollut yhdessä kiinteistössä lämmönvaihtimen rikko. Tämä vaihdin on nyt eristetty verkostosta. Alueella on lämpöyhtiöltä saadun tiedon mukaan ollut myös viime viikolla kiinteistölämmön vaihtimen rikko. Kaukolämpö yhtiö selvittää omien asiakkaidensa osalta muita mahdollisia häiriökohteita.

Savonlinnan Vesi on järjestänyt Kantotien ja Kiertokadun risteykseen vedenjuoksutuksen likaantuneen veden poistamiseksi verkostosta.

Juoksutuspisteen lähialueen kiinteistöjen omistajia on tiedotettu suullisesti asiassa. Selkeästi värillistä vettä kehotettiin olemaan käyttämättä talousvetenä. Vettä toimitetaan pyydettäessä kiinteistöille.

Veden laadun mahdollisten käyttörajoitteiden suhteen odotetaan terveysvalvonnan lisäohjeita.

Savonlinnan Vesi selvittää edelleen häiriön aiheuttajaa.

1.11.2018 klo 11:00

Verkostovesi on värjäytynyt voimakkaan vihreäksi Nätkin kaupunginosan Kantotien runkolinjassa. Savonlinnan Vesi selvittää häiriön syytä. Mikäli Kantotien lähialueella kiinteistösi vesi on värjäytynyt, älä käytä vettä talousvetenä. Lisätietoja antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811.

Savonrannan jätevedenpuhdistamon purkuputken rakentaminen

22.10.2018

Savonrannan jätevedenpuhdistamon purkuputken rakentaminen Pukkivirran vesialueella aloitetaan viikolla 44 ja työ kestää on noin kuukauden.

Purkuputken asentaminen ja siihen liittyvät työt aiheuttavat veden samentumaa, joka voi haitata vaikutusalueen virkistyskäyttöä.

 Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja antavat verkostoteknikko Juha Pietarinen 044417 4810 sekä verkostoinsinööri Leena Vihavainen, puh. 044 417 4811

Tiedote veden laadusta Savonrannan toiminta-alueella

päivitys 18.10.2018 klo 13:07

Savonrannan vedenjakelualueen verkostoveden laatuongelma on poistunut.

päivitys 28.9.2018 klo 12:34

Savonrannan vedenjakelualueella verkostoveden laadussa on ilmennyt haju -ja makuongelmia. Terveysvalvonnan ottamien näytteiden perusteella verkostoveden mikrobiologinen laatu on ollut hyvä. Lievää hajuvirhettä on esiintynyt eri puolella verkostoa. Haju- ja makuhavaintojen syytä selvitetään edelleen. Veden laatua seurataan tehostetusti.

Käyttörajoitetta vedelle ei toistaiseksi ole. Jos makua tai hajua ilmenee vettä kannattaa juoksuttaa esim. ulkovesipisteen kautta.

Mikäli ongelmia esiintyy ota yhteyttä Vesilaitokselle puh 044-4174821

26.9.2018 klo 12:26

Savonrannan vedenjakelualueella verkostoveden laadussa on ilmennyt haju -ja maku ongelmia. Syytä ongelmiin selvitetään. Veden laatua tarkkaillaan tehostetusti.

Käyttörajoitetta vedelle ei toistaiseksi ole. Jos makua tai hajua ilmenee vettä kannattaa juoksuttaa esim. ulkovesipisteen kautta.

Mikäli ongelmia esiintyy ota yhteyttä Vesilaitokselle puh 044-4174821

Kelluva viemäriputki Vaahersalon Sipniemen edustalla

21.9.2018

Tilannepäivitys: 21.9. klo 17.00: Vaara ohi, putki on saatu asennettua takaisin pohjaan.

——————-

Savonlinnan Vesi sai pe 21.9 klo 14 ilmoituksen Vaahersalon edustan vesialueella pintaan nousseesta putkesta. Vesilaitoksen henkilöstö aloitti toimet tilanteen selvittämiseksi.

Veneellä kartoitusta suorittavat havaitsivat Vaahersalosta Sipniemen edustalla (Sipluodon läheisyydessä) paineviemärin painoineen kelluvan veden pinnalla. Pintaan nousu johtuu viemäriin kertyneestä liiallisesta ilmasta, joka johtunee ilmanpoistolaitteistojen häiriöstä.

Kelluvan putken alue merkitään välittömästi huomioliputuksella, joka poistetaan kun häiriö saadaan poistutettua. Korjaustoimia putken palauttamiseksi asennussyvyyteensä tehdään parhaillaan. Korjaustyöt voivat jatkua viikonvaihteen jälkeen, mikäli ne vaativat erityistoimia.

Veneilijöitä Vaahersalon Sipniemen läheisyydessä kehotetaan varovaisuuteen sekä huomioimaan lipuin merkitty vaaraa aiheuttava putki.

Putki ei ole vaurioitunut, joten ympäristöpäästöjä ei ole aiheutunut.

Lisätietoja: verkostoinsinööri Leena Vihavainen, puh. 044 417 4811

Saneerausta Savonrannalla

12.7.2018

Savonlinnan Vesi saneeraa runkoviemärijohdot Lamminniementien, Kolmitähkäntien ja Yläsuluntien välisillä viemärijohto-osuuksilla. Vanhojen betoniviemäreiden sisälle sujutetaan taipuisa muoviputki viemärikaivojen kautta. Lisäksi betonisten viemärikaivojen sisälle asennetaan uudet muoviset viemärikaivot.

Saneeraus aloitetaan maanantaina 6.8. viemärilinjojen pesulla ja TV-kuvauksella. Runkoviemärin pesu saattaa aiheuttaa kiinteistöjen lattiakaivojen hajulukoissa sekä vessanpöntöissä olevan veden roiskumista, vaikka pesu ei varsinaisesti ulotukaan kiinteistön tonttijohtoon saakka. Lattiakaivojen päälle kannattaa laittaa rätti tai riepu ja sen päälle paino estämään veden mahdollinen roiskuminen. Lisäksi vessanpöntön kansi on suotavaa sulkea.

Saneeraus ei aiheuta kustannuksia kiinteistönomistajille. Työn aikana voi joutua liikkumaan kiinteistönomistajan tontilla. Saneerauksen suorittaa Renos Oy ja urakka valmistuu noin puolessatoista kuukaudessa, viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja: verkostoteknikko Juha Pietarinen, Savonlinnan Vesi, puh. 044 417 4810. Vesihuoltosihteerit 044 417 4801 ja 440 417 4802.

Vesimittareiden vaihtoa Savonrannalla

12.7.2018

Savonrannalla vaihdetaan elokuun aikana noin 200 vesimittaria. Uudet mittarit ovat etä-luettavia eli jatkossa kiinteistönomistajan ei enää tarvitse ilmoittaa vesimittarilukemia. Mittarin luku tapahtuu luentapäätteellä varustetusta Savonlinnan Veden autosta käsin.

Pelkästä mittarin vaihdosta ei aiheudu kuluja kiinteistönomistajalle. Joissain tapauksissa kuluja voi kuitenkin tulla, esimerkiksi jos mittarin yhteydessä oleva venttiili täytyy vaihtaa.

Lisätietoja: verkostoteknikko Juha Pietarinen, Savonlinnan Vesi, puh. 044 417 4810. Vesihuoltosihteerit 044 417 4801 ja 440 417 4802.

Savonlinnan Vesi aloittaa vesijohdon saneerauksen Kotilahdentiellä, Heikinpohjantiellä ja Neitsytkadulla

21.6.2018 klo 12:00

Saneeraus alkaa juhannuksen jälkeen maanantaina 25.6. Urakoitsijana toimii Maanrakennus Arto Jääskeläinen Oy. Ensimmäisessä vaiheessa uusitaan vesijohto Kotilahdentielle, alkaen noin 80 metriä Kotilahdentien risteyksestä ja päättyen keskussairaalan eteläpuoliselle paikoitusalueelle. Työ estää liikennöinnin paikoitusalueelle Kotilahdentien kautta.

Heinäkuun loppupuolella vesijohdon saneeraustyömaa siirtyy Heikinpohjantielle. Saneeraus alkaa Kotilahdentien risteyksestä ja jatkuu Heikinpohjatie 30 kohdalle. Samalla vesijohtoa uusitaan noin 60 metriä Neitsytkadulle. Työ estää osittain liikenteen Heikinpohjantien läntisellä ajokaistalla sekä rajoittaa liikennettä Neitsytkadun eteläpuolisella ajokaistalla.

Urakka valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

Kyrönniemen Metsäkonttorin alueelle rakennetaan uusi kunnallistekniikka

Savonlinnan Vesi rakennuttaa vesi- viemäri- ja hulevesiverkoston Kerhotielle, Metsäkonttorinkujalle ja Metsäkonttorintielle. Myös tämä urakka alkaa juhannuksen jälkeen maanantaina ja valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy. Kulku kiinteistöille rajoittuu työn aikana.

Ampumamajantielle saneerataan vesihuoltoverkosto

Savonlinnan Vesi saneeraa vuonna 1965 rakennetun vesi- ja viemäriverkoston Ampumamajantiellä. Samalla kadulle rakennetaan hulevesiviemäröinti.

Saneeraus alkaa heinäkuun alussa ja valmistuu syyskuun puoliväliin mennessä. Työn suorittaa Savonlinnan Veden henkilöstö sopimusurakoitsijan avustuksella.

Saneeraus haittaa liikennettä kiinteistöille, joskin työmaan voi kiertää Jääkiekkoradankujan kautta.

Esa Hinkkanen
vesihuoltopäällikkö
Savonlinnan Vesi
044 417 4800

Lisätietoja:
Juha Pietarinen
verkostoteknikko
Savonlinnan Vesi
044 417 4810

vesihuoltosihteerit 044 417 4801 ja 440 417 4802

Verkkosaarenkadun vesijohdon saneeraus

20.6.2018 klo 10:00

Verkkosaarenkadun vesijohtosaneeraus on liki valmis. Tällä viikolla uutta vesijohtoa huuhdellaan. Maanantaina 25.6. otetaan vesinäytteet ja tulokset niistä saadaan torstaina. Mikäli näytteet ovat puhtaat, puretaan kiinteistöjen väliaikaiset vedensyötöt pois ja siirrytään uuden vesijohdon käyttöön ensi viikon torstain – perjantain aikana.

Työmaalta löytyi maaperästä öljyä. Pilaantuneita maa-aineksia vietiin jatkokäsiteltäväksi 44 tonnia. Kaivantoon kertynyt öljyinen vesi pumpattiin öljynerottimeen, josta vesi ohjattiin jätevedenpuhdistamolle. Öljynerottimeen kerääntynyttä veden ja öljyn seosta kuljetettiin jatkokäsittelyyn noin viisi kuutiometriä.

Lopullinen asfalttipinnoite katuosuudelle tulee ensi kesänä, kun maa on kerran routinut ja painunut sijoilleen. Mikäli painumista ja kuoppia syntyy haittaavissa määrin ennen ensi kesää, korjaamme ne.

Suuret kiitokset kiinteistönomistajille ja haitasta kärsineille myötämielisyydestä urakkaamme kohtaan.

Vesijohdon saneeraustyö Vuokonkadulla, vesikatkos 6.6. klo 8-12

5.6.2018 klo 14.45

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon saneeraustyötä Vuokonkadulla keskiviikkona 6.6.2018. Korjaustyö aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistössänne klo 8.00-12.00 välisenä aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Verkkosaarenkadun vesijohdon saneeraus

5.6.2018 klo 13.30

Verkkosaarenkadun vesijohdon saneeraustyömaalla paljastui maaperästä öljyä torstaina 31.5.

Työt keskeytettiin ja maaperästä otettiin näytteet. Tutkimustulokset valmistunevat huomenna keskiviikkona. Pitoisuudet määrittelevät minne pilaantuneet maamassat tulee siirtää käsiteltäviksi. Työmaalla on käytössä öljynerotin, johon kaivantoon kertyvä vesi pumpataan. Öljynerottimen jälkeen vesi johdetaan takaisin kaivantoon. Myös tästä vedestä on otettu näytteet.

Työmaalla kävi maanantaina Etelä-Savon Ely-keskuksen ympäristönsuojelun asiantuntija sekä kaupungin ympäristöviranomaisen edustaja. Katselmuksessa sovittiin, että saneeraustyö jatkuu maaperätuloksien jälkeen, todennäköisesti torstaina. Pilaantuneet maat poistetaan ja vaihdetaan työn edellyttämässä laajuudessa.

Työn valmistuminen viivästyy edellä mainitun työmaan seisahtumisen, ja työtä hidastavan pilaantuneiden maiden käsittelyn johdosta. Arvioitu valmistumisaika on viikon 25 lopulla.

31.5.2018 klo 15.30

Vesijohdon uusimistyö keskeytetty Verkkosaarenkadulla öljyesiintymän vuoksi

Tänään otetuista maaperänäytteistä on löytynyt öljyä ja siitä syystä vesijohdon uusimistyö on keskeytetty. ELY-keskukselta odotetaan ohjeita, kuinka toimitaan jatkossa.

Liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan, eikä tilanne vaikuta lähitalon asukkaisiin.

Lisätietoja asiasta: verkostoteknikko Juha Pietarinen puh. 044 417 4810

15.5.2018 13.00

Savonlinnan Vesi parantaa vesihuollon varmuutta Verkkosaarenkadulla. Ikääntynyt, vuonna 1975 rakennettu valurautainen vesijohto uusitaan Olavinkadun eteläpuolelta aina Verkkosaarenkadun loppupäähän saakka.

Vesijohdon saneeraus tehdään samaan aikaan kuin Olavinkadun kehittämisen rakennustyöt. Olavinkatu sekä Verkkosaarenkatu avataan vesijohdon kohdalta. Ensin tehdään Olavinkadun eteläpuolinen osuus ja seuraavaksi Olavinkadun pohjoispuoli. Kolmannessa vaiheessa siirrytään työhön Verkkosaarenkadun alkupäähän ja viimeisenä tehdään Verkkosaarenkadun loppuosuus. Työ alkaa torstaina 17.5. ja kestää noin kolme viikkoa.

Kiinteistöille Olavinkatu 39 (Hesburger) ja 41 (Miljoonatalo), järjestetään väliaikainen talousvedensyöttö. Väliaikaisen vedensyötön kytkentä ja poispurkaminen aiheuttavat noin tunnin mittaiset keskeytykset vedenjakelussa. Koska veden virtauksessa tapahtuu muutoksia, voi se aiheuttaa hetkittäisiä muutoksia veden laadussa. Vettä tulee juoksuttaa siten ennen käyttöä.

Vesijohdon saneeraus aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyissä. Kiinteistöjen omistajilta kuin myös tienkäyttäjiltä toivotaan malttia ja ymmärrystä rakentamisesta aiheutuvaan haitaan. Ennakoimalla vesijohdon uusinta on paljon parempi vaihtoehto kuin yllättäen rikkoutuva vanha 43 vuotias vesijohto.

Lisätietoja antaa:

Hinkkanen Esa, vesihuoltopäällikkö

 • Tekninen toimiala / Savonlinnan Vesi

Puh. 044 417 4800

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: esa.hinkkanen@savonlinna.fi

Pietarinen Juha, verkostoteknikko

Puh. 04 4417 4810

Osoite: Schaumanintie 30, 57200 Savonlinna

Sähköposti: juha.pietarinen@savonlinna.fi

Vesihuoltosihteerit 044 417 4801 ja 044 417 4802

Liikennejärjestelyt:

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Vaihe 4

Vienankadun putkirikko

19.4.2018 8:50

Savonlinnan Vienankadulla eilen havaittu vesivuoto paljastui tänään pH-mittauksella sulamisvedeksi.

Vettä tuli eilen asfaltin alta paineella, eikä tällaista ilmiötä oltu aiemmin todettu huleveden aiheuttamana.Pahoittelemme väärää informaatiota.

Vienankadulla käyttövesiputkirikko

18.4.2018 16:30

Vienankadulla havaittu 18.4.2018 käyttövesiputkirikko. Savonlinnan Vesi pyrkii korjaaman putken mahdollisimman pian.

Malmirannan jätevesiputkirikko

17.4.2018 klo 15:30

Savonlinnan Malminrannan jätevesijohdon osittaisen katkeamisen ajankohta on määritetty tapahtuneeksi 6.4.

Aikavälillä 6.4. – 14.4. vesistöön päätyneeksi jätevesimääräksi on arvioitu 520 m3.

Savonlinnan Veden saneerausohjelma rakennuskaudella 2018

Savonlinnan Vesi saneeraa rakennuskaudella 2018 kunnallistekniikkaa Savonlinnan, Punkaharjun ja Savonrannan alueilla.

Savonlinnan alueen merkittävimpiä saneerauskohteita ovat mm. Vuokonkadun ja Ampumamajantien vesi- ja viemärijohtojen uusiminen sekä hulevesiviemärin rakentaminen katualueella, Heikinpohjantien runkovesijohdon uusiminen väliltä Kotilahdentien risteys ja Heikinpohjantie 30 –kiinteistö, keskussairaalan vesijohdon uusiminen ja Verkkosaarenkadun vesisjohdon uusiminen. Kiinteistöjä, jotka ovat saneerauksien vaikutusalueella, tullaan tiedottamaan kiinteistökohtaisesti talven aikana. Tiedotteessa kerrotaan mm. kiinteistöjen mahdollisuudesta uusia tonttijohdot saneerausurakan yhteydessä sekä liittymisestä hulevesiverkostoon.

Punkaharjun alueen saneerauskohteita ovat mm. Tuunaansaaressa kunnallistekniikan uusiminen Koivuhovintien ja Jaskantien välisellä metsäosuudella sekä Vaahersalossa Siprinteen vesihuollon uusiminen vesistössä.

Savonrannan alueella saneerataan vanhoja betoniviemäreitä suurien vuotovesimäärien takia.

Muita saneerauskohteita ovat mm. Savonlinnassa Mertalammen ja Savonrannalla Sepäntien pumppaamot. Kohteissa uusitaan mm. pumppaamon putkistoa, venttiilejä ja pumppuja sekä sähkökeskukset. Saneerauksilla pyritään päivittämään pumppaamot niin, että niiden toimintavarmuus ja energiatehokkuus paranevat.

Uudisrakennuskohteita kaudella 2018 ovat mm. Kerhotien kunnallistekniikan rakentaminen sekä ns. Rantalan vesihuollon rakentaminen Laitaatsalmessa siltatyömaan yhteydessä.

Suojaa vesimittari jäätymiseltä

Savonlinnan Vesi muistuttaa asiakkaitaan huolehtimaan vesijohdoistaan ja vesimittareistaan. Vesimittarista huolehtiminen on asiakkaan vastuulla ja jäätymisen aiheuttamista vaurioista sekä putkien sulattamisesta koituu aina kustannuksia. Jäätymisen yhteydessä myös vesivahinko on mahdollinen. Näiltä murheilta voi yksinkertaisesti välttyä varautumalla ennakkoon.

Ennen pakkasten tuloa on syytä tarkistaa, että vesimittaritilassa on lämpö päällä ja ilmanvaihtoluukut suljettu. Vesimittari on usein lähellä lattiaa ja siellä lämpötila voi olla pakkasen puolella vaikka huoneessa muuten tuntuisikin olevan lämmintä. Siksi on syytä tarkistaa lämpötila lattian rajasta mitattuna ja tarvittaessa lisätä vesimittaritilaan lämpöä. Mikäli kiinteistössä on aikaisemmin ollut jäätymisongelmia ja niitä ei ole korjattu, voi jäätymistä vastaan suojautua myös juoksuttamalla vettä hanasta. Paras vaihtoehto on kuitenkin varmistaa rakennuksen lämpötila ja huolehtia riittävästä eristämisestä.

Pytty-kampanja

Tältä sivustolta löydät lyhyen kertauksen siitä mitä viemäriin ei sovi laittaa.Täältä löydät myös opettavia videoita.