Hyppää sisältöön

Savonlinnan Vesi tiedottaa

Savonlinnan Vesi on havainnut vesijohtovuodon osoitteessa Olavinkatu 19-21

Vesijohtovuodon korjaustyöt alkavat 7.6.2023 klo 7.00. Korjaustyöt kestävät arvioidusti tämän viikon loppuun saakka.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vedenlaadun muutos Kellarpellossa 7.6.2023

Kellarpellon alueella voi esiintyä värjäytynyttä vesijohtovettä.

Jos värihaittaa ilmenee, pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta värjäytynyttä vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Pahoittelemme häiriötä.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohtoventtiilin liitostyön Mustalammenkujalla keskiviikkona 31.5.2023 klo 8.00-16.00 välisenä aikana

Vedenjakelu keskeytyy Mustalammenkujan kiinteistöissä yllä mainittuna aikana. Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Talousvettä tulee varata etukäteen astioihin päivän ajaksi.

Vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet eivät toimi katkon aikana.

Asennustyön jälkeen vesijohtoverkostossa saattaa ilmetä värihaittaa, ilmaa sekä paineenlaskua myös Hernemäen ja Talvisalon alueella. Jos värihaittaa ilmenee, pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta värjäytynyttä vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoja:

verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810

työnjohtaja Marko Raitakivi, 044 417 4818

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatko Punkaharjulla keskiviikkona 31.5.2023 klo 8.00-12.00 välisenä aikana

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön. Vesikatko koskee karttaan rajattuja kiinteistöjä. Asennustyön jälkeen vesijohtoverkostossa saattaa ilmetä värihaittaa, ilmaa sekä paineenlaskua myös mainittua laajemmalla alueella. Jos värihaittaa ilmenee, pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta värjäytynyttä vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoja:

verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.


Tiedote vesijohtoverkoston paineenvaihtelusta sekä vedenlaadun muutoksista Viuhonmäen alueella 26.5.2023 alkaen

Savonlinnan Vesi suorittaa verkostosaneerausta Viuhonmäen alueella, ja tämävaikuttaa ajoittain vesijohtoverkoston paineeseen sekä vedenlaatuun.Haittaa ilmenee noin kahden viikon ajan.

Vesijohtoverkostossa voi ilmetä haittaa myös mainittua laajemmalla alueella. Jos vedenlaadun muutoksia ilmenee, pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta värjäytynyttä vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoja:

verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810

työnjohtaja Marko Raitakivi, 044 417 4818

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi suorittaa venttiilin asennustyön vesijohtoverkostossa Kulennoisissa Soijinmäentiellä torstaina 25.5.2023 klo 9.00-15.00

Asennustyön jälkeen vesijohtoverkostossa saattaa ilmetä värihaittaa, ilmaa sekä paineenlaskua myös mainittua laajemmalla alueella. Jos värihaittaa ilmenee, pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta värjäytynyttä vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoja:

verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohtoventtiilien asennustyön Punkaharjulla maanantain ja tiistain välisenä yönä 15.5.-16.5.2023 klo 22-06

Savonlinnan Vesi joutuu sulkemaan vedenvirtausta hetkellisesti Punkasalmen alueella, mukaan lukien Enanniemi, Salkoniemi ja Vanhanpaikantie.

Suosittelemme varaamaan talousvettä astioihin yön ja seuraavan päivän ajaksi. Vesikatkon jälkeen vesijohtoverkostossa saattaa ilmetä värihaittaa, ilmaa sekä paineenlaskua myös laajemmin Punkaharjun alueella.

Jos värjäytynyttä vettä ilmenee, suosittelemme kylmän veden juoksutusta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta värjäytynyttä vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoja työkohteesta:

Verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811

Verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810

Urakoitsijan edustaja:

Vesihuoltotekniikka Kotilainen, Mikko Mononen, 041 430 9414

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Kellarpellossa Everlahdentien ja Harjurinteen risteyksessä on havaittu vesijohtovuoto

Vuoto havaittiin useiden yleisövihjeiden avulla🧐

Kiitämme tiellä liikkujia yhteistyöstä, nämä vihjeet ovat meille arvokkaita👏

Jos havaitset jotain seuraavaa, olisimme kiitollisia jos ottaisitte yhteyttä Savonlinnan Veteen:

👉Maastossa esiintyvä epämääräinen höyry tai sulat kohdat (talvisin)

👉Maastossa esiintyvät epämääräset vesilammikot

👉Kiinteistöjen vesijohdon paineiden huonontuminen tai värjäytynyt vesi

Yhteystietomme löydät verkkosivuiltamme ☎

https://www.savonlinna.fi/…/asumin…/vesihuolto/yhteystiedot/

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohtovuodon etsintää Punkaharjulla tiistain 25.4. ja keskiviikon 26.4. välisenä yönä klo 00.00-05.00

Savonlinnan Vesi joutuu sulkemaan vedenvirtausta hetkellisesti Punkaharjun taajaman alueella.

Suosittelemme varaamaan talousvettä astioihin yön ja seuraavan päivän ajaksi. Vesikatkon jälkeen vesijohtoverkostossa saattaa ilmetä värihaittaa, ilmaa sekä paineenlaskua myös laajemmin Punkaharjun alueella.

Jos värjäytynyttä vettä ilmenee, suosittelemme kylmän veden juoksutusta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta värjäytynyttä vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoja:

verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatko torstaina 20.4.2023 klo 8.00-15.00 Kellarpellossa

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatkon vaikutusalue:

• Ahorannantie 1-11

• Harjurinne 1-3

• Everlahdentie 8-18

• Rantatie 9-23

Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllämainittuna aikana. Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle. Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa alueella. Pyydämme juoksuttamaan vettä hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta värjäytynyttä vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

Verkostoteknikko, Juha Pietarinen, 044 417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi suorittaa venttiilin asennustyön vesijohtoverkostossa Punkaharjun Laukansaaressa maanantaina 17.4.2023 klo 11.00-14.00

Verkostotyön vuoksi vedenjakelu keskeytyy seuraavissa osoitteissa:

Finlandiantie

• Lustontie

• Laukanlahdentie

• Myllypellontie

• Koivukujantie

• Murtolahdentie

• Turvalantie

• Selkäniementie

• Puistometsäntie

• Peikkolantie

Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllä mainittuna aikana. Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Talousvettä tulee varata etukäteen astioihin päivän ajaksi. Vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet eivät toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vesijohtoverkostossa saattaa ilmetä värihaittaa, ilmaa sekä paineenlaskua myös laajemmin Laukansaaren alueella.

Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta värjäytynyttä vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoja:

verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Kulennoisten ja Lahdenkylän alueen vesijohtoverkostossa voi esiintyä paineenalenemaa tulevan viikonlopun aikana

Paineenalenema johtuu teknisestä häiriöstä. Häiriön arvioitu kesto maanantaihin 27.3.2023 saakka.

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista häiriöstä Savonlinnan Veden päivystäjälle p. 044 417 4786.

Pahoittelemme häiriötä.

Tiedote 20.3.2023 klo 20.50 – Teknisen häiriön vuoksi kantakaupungin alueella voi esiintyä värjäytynyttä vesijohtovettä

Värjäytynyttä vettä voi esiintyä myös laajemmalla alueella.

Pyydämme juoksuttamaan vettä hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes veden väri kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta värjäytynyttä vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Pahoittelemme häiriötä.

Torstaina 2.3.2023 klo 10.45 aiemmin ilmoitettu vesikatko on ohi Punkasalmessa

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.
Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä.

Lisätiedot tarvittaessa:
Verkostoteknikko Juha Pietarinen, p. 044 417 4810

Savonlinnan Vesi suorittaa venttiilin asennustyön vesijohtoverkostossa Punkasalmen taajamassa torstaina 2.3.2023 klo 8.00-15.00.

Verkostotyön vuoksi vedenjakelu keskeytyy seuraavissa osoitteissa:

 • Lapsikyläntie
 • Tuomitie
 • Tammitie
 • Koivutie
 • Aholantie 3 ja 5
 • Kuusitie 3 ,4, 10, 14, 16 ja 18
 • Juholankuja

Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulee varata etukäteen astioihin päivän ajaksi.

Vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet eivät toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vesijohtoverkostossa saattaa ilmetä värihaittaa, ilmaa sekä paineenlaskua myös laajemmin Punkasalmen taajama-alueella.

Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoja:

verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810

verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatko on ohi Punkaharjun Laukansaaressa torstaina 2.2.2023 klo 12.00

Vesikatkon jälkeen vesijohtoverkostossa saattaa ilmetä värihaittaa, ilmaa sekä paineenlaskua myös laajemmin Laukansaaren ja Tuunaansaaren alueella.
Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.
Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa:
Verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811
Verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä.

Savonlinnan Vesi suorittaa venttiilin asennustyön vesijohtoverkostossa Punkaharjun Laukansaaressa torstaina 2.2.2023 klo 8.00-14.00

Verkostotyön vuoksi vedenjakelu keskeytyy seuraavissa osoitteissa:
• Finlandiantie
• Lustontie
• Laukanlahdentie
• Myllypellontie
• Koivukujantie
• Murtolahdentie
• Turvalantie
• Selkäniementie
• Puistometsäntie
• Peikkolantie

Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulee varata etukäteen astioihin päivän ajaksi.
Vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet eivät toimi katkon aikana.
Vesikatkon jälkeen vesijohtoverkostossa saattaa ilmetä värihaittaa, ilmaa sekä paineenlaskua myös laajemmin Laukansaaren ja Tuunaansaaren alueella.
Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.
Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoja:
verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810
verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Tervaslahdenkadun ja Niittyrinteen risteysalue suljetaan liikenteeltä 20-24.1.2023 välisenä aikana Savonlinnan Veden kaivutöiden vuoksi

Liikenne kulkee risteysalueella Tehtaankatu-Niittyrinne-Tervaslahdenkatu, mutta liikennöinti Tervaslahdenkadulle tapahtuu Inkilänkadun kautta.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

Verkostoteknikko, Juha Pietarinen, 044 417 4810

Urakoitsijan edustaja, Mikko Mononen, 041 4309414, mikko.mononen@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesijohtovuoto ja sen seurauksena tullut vesikatko on ohi Ilokallionkadulla maanantaina 9.1.2023 klo 16.00

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä reilusti hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.
Lisätietoja:
Verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810
Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi on havainnut vesijohtovuodon Ilokallionkadulla 9.1.2023

Vuotokohtaa selvitetään parhaillaan. Vuodon korjaustyö aiheuttaa vesikatkon alueella määräajaksi. Tiedotamme vesikatkon kestosta myöhemmin.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

Verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 4174810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi uusii Kuusniemen ja Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamon välisiä vesijohtoja viikolla 49. Työstä ei aiheudu alueelle vesikatkoja

Työ aiheuttaa muuttuneita liikennejärjestelyjä Lehmänpääntie 4 risteyksessä, jolloin liikennöinti tapahtuu väliaikaista kiertotietä pitkin.

Pyydämme tiellä liikkujia varovaisuuteen ja huomioimaan työmaa-alueen liikenne.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

Savonlinnan Vesi / puhdistamonhoitaja: Toni Vanninen, 044 417 4830

Urakoitsijan edustaja: Pasi Anttonen, 040 484 6870

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesimittareiden vaihtoja

Vaihdoista ei aiheudu asiakkaalle kustannuksia.

Vesimittarin vaihdot suoritetaan alueittain, eikä tästä tule asiakkaalle erillistä ilmoitusta. Jos asukas ei ole paikalla, jätämme yhteydenottopyynnön uuden ajankohdan sopimiseksi.

Henkilökuntamme tunnistat kuvallisesta henkilökortista.

Lopuksi vielä muistutus tulevan talven varalle:

Asiakkaan tulee huolehtia, että vesimittaritila on lämmin eikä vesimittari pääse pakkasilla jäätymään.

Vesihuoltoverkoston rakentaminen on käynnissä Kartanonväylällä

Työmaa-alueen läheisyydessä kulkee ulkoilumaastoa, joten pyydämme että työmaa-alueen rajoja noudatetaan erityisen tarkasti. Alueella tehdään louhintatöitä, joten pyydämme välttämään alueella liikkumista.

Vesikatko on ohi Kulennoisissa tiistaina 25.10.2022 klo 9.45

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa.

Pyydämme juoksuttamaan vettä hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei suositella käytettävän talousvetenä. Myös pesukoneiden käyttöä tulee välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

Verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811

Verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810

Urakoitsijan edustaja: Pasi Anttonen, 040 484 6870

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.


Vesikatko Kulennoisissa tiistaina 25.10.2022 klo 8.00–13.00

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.
Vesikatkon vaikutus alue:
Kulennoinen

Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulee varata etukäteen astioihin päivän ajaksi.
Vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet eivät toimi katkon aikana.
Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa laajemmalla alueella.
Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.
Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa:
Verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811
Verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810
Urakoitsijan edustaja: Pasi Anttonen, 040 484 6870

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Viikonlopun ajan poikkeukselliset liikennejärjestelyt Nätkillä Niittyrinteen tienhaaraassa

Kaartilantien ja Niittyrinteen risteyksessä katu on erittäin ahdas, eikä raskasliikenne pääse siitä kulkemaan. Niittyrinteelle pyydetään kulkemaan Tehtaankadun tai Tervaslahdenkadun kautta.

Pahoittelemme häiriötä.

Vesikatko 16.9.2022 klo 9-14 Tottinkadulla

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatkon vaikutus alue:

 • Tottinkatu 9

Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllämainittuna aikana. Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle. Huomioitavaa on, että vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet eivät toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös keskustan alueella. Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä reilusti hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

 • Verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811
 • Verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810
 • Urakoitsijan edustaja Pasi Anttonen, 040 484 6870

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatko on ohi Sorvarinkadulla Nätkillä 6.9.2022 klo 12.00

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa Nätkin alueella. Pyydämme juoksuttamaan vettä hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä.

Muuttuneet liikennejärjestelyt Nätkillä Inkerinkylässä

Muuttuneet liikennejärjestelyt Nätkillä Inkerinkylässä. Sorvarinkadun ja Tehtaankadun alueella raskaankaluston liikennöinti tilapäisesti estynyt vesihuollon kaivantojen vuoksi. Henkilöautolla kulku opasteiden mukaan Kaartilantieltä.

Kulkuyhteys osoitteisiin Tehtaankatu 1 ja 4 onnistuu ainoastaan jalkaisin. Sorvarinkadulle kulkua suositellaan Iskontien kautta.

Liikennejärjestelyiden arvioitu kesto 16.9.2022 saakka.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatko tiistaina 6.9.2022 klo 8.00-12.00 Sorvarinkadulla Nätkillä

Vesikatko tiistaina 6.9.2022 klo 8.00-12.00 Sorvarinkadulla Nätkillä.
Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatkon vaikutusalue:

 • Sorvarinkatu
 • Niittyrinne

Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.
Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.
Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa Nätkin alueella.
Pyydämme juoksuttamaan vettä hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Huom! Mikäli venttiileissä ilmenee teknisiä ongelmia, voi vesikatko laajeta Nätkin alueella.

Lisätietoa työkohteesta antaa:
Verkostoteknikko, Juha Pietarinen, 044 417 4810
Verkostoinsinööri, Leena Vihavainen, 044 417 4811
Urakoitsijan edustaja, Mikko Mononen, 041 4309414, mikko.mononen@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatko perjantaina 2.9.2022 klo 7.30-12.00 Leivonkadulla Nätkillä

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.
Vesikatko koskee kaikkia Leivonkadun kiinteistöjä.
Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.
Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.
Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa Nätkin alueella.
Pyydämme juoksuttamaan vettä hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Huom! Mikäli venttiileissä ilmenee teknisiä ongelmia, voi vesikatko laajeta Nätkin alueella.

Lisätietoa työkohteesta antaa:
Verkostoinsinööri, Leena Vihavainen, 044 417 4811
Urakoitsijan edustaja, Mikko Mononen, 041 4309414, mikko.mononen@vht.fi
Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatko ohi Nätkillä 31.8.2022 klo 8.00

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa Nätkin alueella.

Pyydämme juoksuttamaan vettä hanan kylmältä puolelta niin kauan kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

Verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

Urakoitsijan edustaja: Mikko Mononen p. 041 4309414, mikko.mononen@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä.

Vesikatko Nätkillä keskiviikkona 31.8.2022 klo 5.00-15.00

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatko koskee seuraavia kiinteistöjä:
• Kaartilantie 62 A – 81
• Lotankuja
• Veteraanitie
• Tehtaankatu 1-6

Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulee varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.
Huomioitavaa on, ettei vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen saattaa vedessä ilmetä värihaittaa Nätkin alueella.
Pyydämme juoksuttamaan vettä hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Huom! Mikäli venttiileissä ilmenee teknisiä ongelmia, on mahdollista että vesikatkoalue laajenee.

Lisätietoa työkohteesta antaa:
Verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811
Urakoitsijan edustaja: Mikko Mononen, 041 4309414, mikko.mononen@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatko on ohi Mustalammenkujalla tiistaina 19.7.2022 klo 13.00

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.
Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä.
Lisätiedot tarvittaessa:
Verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 4174811

Savonlinnan Veden vesijohtoverkostossa on havaittu vuoto Mustalammenkuja 10 kohdalla Sortteerinlahdessa maanantaina 18.7.2022 klo 20

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohtovuodon korjauksen, joka aiheuttaa vesikatkon. Vesikatko tiistaina 19.7.2022 klo 9.00-15.00 Mustalammenkujalla.

Vesikatkon vaikutusalue:

Mustalammenkuja 2, 5, 6, 8, 10, 12

sekä mahdollisesti myös Mustalammenkuja 7 ja 12.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Sortteerinlahden alueella. Pyydämme juoksuttamaan reilusti kylmää vettä hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Liikennöinti Mustalammenkuja 10 kohdalla on estynyt korjaustyön ajan.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

Verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 4174811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatko on ohi Punkaharjulla Kuusitiellä ja Taitotiellä keskiviikkona 13.7.2022 klo 11.30

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.
Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä.

Lisätiedot tarvittaessa:
Savonlinnan Vesi: Toni Vanninen, 044 417 4830

Vesikatko Punkaharjulla keskiviikkona 13.7.2022 klo 9.00-14.00 välisenä aikana.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatkon vaikutus alue:
• Kuusitie 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ja 28
• Taitotie 2

Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.
Huomioitavaa on, että vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet eivät toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös keskustan alueella. Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä reilusti hanasta niin kauan kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa:
Savonlinnan Vesi: Toni Vanninen, 044 417 4830
Urakoitsijan edustaja: Pasi Anttonen, 040 484 6870

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatko on ohi Punkaharjulla torstaina 7.7.2022 klo 15.40

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä reilusti hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa tarvittaessa antaa:

Verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatko Punkaharjulla torstaina 7.7.2022 muodostuu oletettua laajemmaksi venttiilien toimintahäiriön vuoksi

Vesikatkon arvioitu kesto on klo 11.30-16.00. Veden paineenalentuman vuoksi vedenjakelu on osittain keskeytynyt jo klo 9.00 alkaen. Laajentunut vesikatko koskee myös alueita:

• Punkasalmen taajama valtatie 14 pohjoispuoli, Kirkkotien risteyksestä Kultakiven suuntaan (Asikaisenpelto, Antikanniemi, Tuiro, Sorvaslahti) sekä Kultakivi ja Putikko.

Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllämainittuna aikana. Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Huomioitavaa on, että vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet eivät toimi katkon aikana. Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös keskustan alueella. Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä reilusti hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

Verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.


Vesikatko ohi Punkaharjulla keskiviikkona 6.7.2022 klo 12.30

Asennustyöt jatkuvat torstaina 7.7.2022 aiemmin ilmoitetun mukaisesti.
Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä.

Lisätietoja:
Verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811

Vesikatko ohi Inkerinkylän ja Nätkin alueella

Muita vedenjakelutoimia normalisoidaan sakkahaitan vähentämiseksi ja veden juoksutus on käytössä useista verkostopisteistä.

Lisätietoa:

Verkostoinsinööri Leena Vihavainen p. 044 417 4811

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä.

Tiedote vedenjakelun häiriöstä ja vesikatkosta Inkerinkylän ja Nätkin alueella sekä muuttuneesta liikennejärjestelystä Schaumanintiellä

Savonlinnan Vesi ja kunnallistekniset palvelut tiedottaa muuttuneesta liikennejärjestelystä Schaumanintien ja Kaartilantien risteysalueella.

Vesihuoltoverkoston rakennustöiden vuoksi Schaumanintien liikenne joudutaan ohjaamaan kiertotielle työn ajaksi. Kiertotie on käytössä maanantaina 4.7.2022.
Liikennejärjestelyt voivat jatkua myös tiistaina 5.7.2022.


Vesikatko tiistaina 5.7.2022 4.00–15.00 Inkerinkylässä

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatko koskee ainakin seuraavia kiinteistöjä:
• Kiurunkatu 11, 12, 15 ja 17.
• Leivonkatu 6- 14
• Vääpelinkuja
• Kaartilantie 7, 9, 15, 19, 44-46
• Laavuntie
• Telakkatie 2
• Kadetintie


Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Verkostossa voi esiintyä paineenlaskua koko Inkerikylän ja Nätkin alueella. Paineenlasku voi aiheuttaa vedenjakelun keskeytymisen tai estää vesijohtoverkkoon kytkettyjen laitteiden käytön.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.
Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.
Myös WC-istuimen huuhteluun tulisi varata vettä esim. sankoon.
Vesikatkon jälkeen vedessä voi ilmetä myös värihaittaa.
Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.


Lisätietoa työkohteesta antaa:
Verkostoteknikko, Juha Pietarinen 044 417 4810
Verkostoinsinööri, Leena Vihavainen 044 417 4811
Urakoitsijan edustaja, Sakari Vesa p. 041 7307437, sakari.vesa@vht.fi


Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatko keskiviikkona 6.7.2022 klo 8.00-15.00 Punkaharjulla

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatkon vaikutus alue:

Urheilutie 1 ja 2

Palomäentie 2, 4, 6, 8, 10 ja 14.

Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.
Huomioitavaa on, että vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet eivät toimi katkon aikana.
Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös keskustan alueella. Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä reilusti hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa:
Verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811
Verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810
Urakoitsijan edustaja: Pasi Anttonen, 040 484 6870

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatko torstaina 7.7.2022 klo 8.00-15.00 Punkaharjulla.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatkon vaikutus alue:
Kuusitie 5-23 ja 28
Taitotie 2
Juholankuja 1-10

Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.
Huomioitavaa on, että vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet eivät toimi katkon aikana.
Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös keskustan alueella. Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä reilusti hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa:
Verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811
Verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810
Urakoitsijan edustaja: Pasi Anttonen, 040 484 6870

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesijohtoverkoston paine palautunut normaaliksi Nätkin alueella

Maanantaina 20.6.2022 Savonlinnan Vesi havaitsi vesijohtoverkoston paineen aleneman Nätkin alueella. Tänään keskiviikkona 22.6.2022 paine on palautunut normaaliksi.

Lisätietoa tilanteesta antaa:
Verkostoinsinööri Leena Vihavainen p. 044 417 4811

Vesijohtoverkoston paine alentunut Nätkin alueella

Maanantaina 20.6.2022 Savonlinnan Vesi havaitsi vesijohtoverkoston paineen aleneman Nätkin alueella.

Savonlinnan Vesi selvittää parhaillaan ongelman syytä, ja tekee korjaustoimenpiteitä paineen palauttamiseksi tänään tiistaina 21.6.2022.

Jos mahdollista, pyydämme välttämään vesijohtoverkkoon kytkettyjen laitteiden sekä suihkun käyttöä samanaikaisesti.

Lisätietoa tilanteesta antaa:

Verkostoinsinööri Leena Vihavainen p. 044 417 4811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Mahdollisia vedenlaatuhäiriöitä vesijohtoverkostossa Nätkin ja Inkerinkylän alueella maanantaina 20.6.2022 alkaen

Savonlinnan Vesi tekee Nätkin alueella vesijohtoverkoston huoltotöitä.
Huoltotöiden seurauksena vesijohtoverkoston vedessä voi esiintyä irtoavan verkostosakan aiheuttamaa ruskeaa väriä.

Värihaitan ilmetessä kuluttajia pyydetään juoksuttamaan vettä hanan kylmältä puolelta, kunnes vesi kirkastuu. Ruskea vesi ei ole terveydelle haitallista.
Mikäli kiinteistöllänne vesi on värjäytynyttä, kehotetaan vesijohtoon kytkettyjen laitteiden käyttöä välttämään haitan aikana.

Huoltotoimena alueella on käynnistetty maanantaina 20.6. verkostoveden huuhtelujuoksutuksia.
Mahdollista haittaa voi esiintyä muutamien päivien ajan.


Häiriöilmoitukset työaikana verkostoinsinööri p. 044 417 4811 tai vesihuoltosihteeri
p. 044 417 4801, savonlinnanvesi@savonlinna.fi
ja työajan ulkopuolella verkostopäivystys p. 044 417 4822.
Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen p. 044 417 4811.


Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.


Mahdollisia vedenlaatuhäiriöitä vesijohtoverkostossa Hernemäen ja Jukolansalon alueella tiistaina 21.6.2022 klo 8.00 alkaen

Savonlinnan Veden vesijohtoverkostossa tehdään saneeraustyön vuoksi vedenvirtausmuutos Pihlajavedentiellä tiistaina 21.6.2022 klo 8.00.

Virtaussuunnan muutos koskee etenkin alueita Hernemäki ja Jukolansalo.

Vedenjakelu toimii normaalisti.

Vesijohtoverkoston vedessä voi esiintyä irtoavan verkostosakan aiheuttamaa ruskeaa väriä. Värihaitan ilmetessä kuluttajia pyydetään juoksuttamaan vettä hanan kylmältä puolelta, kunnes vesi kirkastuu. Juoksutuksen aiheuttamasta hyvitystarpeesta voi  ilmoittaa Savonlinnan Vedelle, savonlinnanvesi@savonlinna.fi. Ruskea vesi ei ole terveydelle haitallista.

Mikäli kiinteistöllänne vesi on värjäytynyttä, kehotetaan vesijohtoon kytkettyjen laitteiden käyttöä välttämään haitan aikana.

Huoltotoimena alueella käynnistetään tiistaista lähtien verkostoveden huuhtelujuoksutus ennalta arvioiduissa kohteissa.

Mahdollista haittaa voi esiintyä muutamien päivien ajan.

Häiriöilmoitukset työaikana verkostoinsinöörille p. 044 417 4811 tai vesihuoltosihteeri

p. 044 417 4801, savonlinnanvesi@savonlinna.fi

ja muutoin verkostopäivystys p. 044 417 4822.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen p. 044 417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatko maanantaina 20.6.2022 klo 9:00 – 15:00 Kiurunkadulla.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatko koskee seuraavia kiinteistöjä:

 • Kiurunkatu 11, 12, 15 ja 17.   

Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi.

Huomioitavaa on, että vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet eivät toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa Nätkin alueella.

Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

Verkostoteknikko Juha Pietarinen p. 044 417 4810

Verkostoinsinööri Leena Vihavainen p. 044 417 4811

Urakoitsijan edustaja: Sakari Vesa p. 041 7307437, sakari.vesa@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Tiedote vesijohtoveden värihaitasta 24.5.2022 klo 8.00 alkaen Hernemäen ja Talvisalon alueella

Tiistaina 24.5.2022 klo 8.00 alkaen voi vesijohtovedessä ilmetä värihaittaa Hernemäen ja Talvisalon alueella. Savonlinnan Vesi suorittaa Hernemäessä runkolinjan liitostyötä.

Värihaittaa voi esiintyä noin vuorokauden ajan. Värihaitta häviää vettä juoksuttamalla hanan kylmältä puolelta. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa asiasta antaa:
Verkostoteknikko Juha Pietarinen p. 044 417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatko torstaina 19.5.2022 klo 9.00-13.00 Kirkkolahdenkadulla

Savonlinnan Vesi suorittaa alueella vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatkon vaikutus alue:

 • Kirkkolahdenkatu 3,4,5,6 ja 8
 • Kirkkokatu 11 ja 13
 • Pilkkakoskenkatu 8
 • Veteraaninkuja 4
 • Vierasvenesatama Haislahti

Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.
Huomioitavaa on, että vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet eivät toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös keskustan alueella. Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä reilusti hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

Verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811
Verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810
Urakoitsijan edustaja: Pasi Anttonen, 040 484 6870

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatko keskiviikkona 11.5.2022 klo 8.00–15.30 Pihlajavedentiellä

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatko koskee kiinteistöjä seuraavasti:

 • Pihlajavedentie 6 A
 • Pihlajavedenkuja 1, 3, 4 ja 6

sekä häiriötieto

 • Keskussairaala – veden syöttö vain yhdellä linjalla työn ajan

Työ aiheuttaa vesikatkon kiinteistöissä yllämainittuna aikana. Katko voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.
Huomioitavaa on, että vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet eivät toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Pihlajavedentien läheisyydessä. Pyydämme juoksuttamaan kylmää vettä reilusti hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

 • Verkostoteknikko, Juha Pietarinen 044 417 4810, juha.pietarinen@savonlinna.fi
 • Urakoitsijan edustaja, Sakari Vesa 041 730 7437, sakari.vesa@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesijohdon veden juoksutus Suutarniemessä 2.-6.5.2022 klo 8-16

Savonlinnan Vesi suorittaa veden juoksutusta Suutarniemen rakennettuihin verkostoihin 2.-6.5.2022 klo 8-16 välisenä aikana.

Täyttöjuoksutus pyritään tekemään pitkäkestoisena ja pienellä vesimäärällä, mutta virtauksen muutos voi aiheuttaa verkostosakan irtoamista Nätkin kaupunginosan vesijohtoverkostossa.

Juoksutuksen aikana ja jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa.
Vettä kannattaa juoksuttaa hanan kylmältä puolelta, kunnes kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa

 • Juha Pietarinen puh. 044 417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Veden värjäytymistä Pihlajavedentiellä, Pihlajavedenkujalla ja mahdollisesti Sortteerinlahdessa

11.4.2022

Pihlajavedentiellä, Pihlajavedenkujalla ja mahdollisesti Sortteerinlahdessa esiintyy vedenvärjäytymistä ruskeaksi. Pyydämme juoksuttamaan vettä kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää. Värjäytyminen johtuu vesijohtoverkoston sakan irtoamisesta.

Pitkäkestoisen juoksutuksen haitasta voi ilmoittaa: savonlinnanvesi@savonlinna.fi. Savonlinnan Vesi tekee hyvityksen juoksutuksesta asiakkaille, jotka ovat ilmoittaneet haitasta.

Lisätietoja antaa:

 • verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

Vesikatkos torstaina 31.3. 9.00 – 15.00 Pihlajavedentiellä

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatkos koskee kiinteistöjä seuraavasti:

 • Pihlajavedentie 6 a
 • Pihlajavedenkuja (kaikki)

sekä häiriötieto

 • Keskussairaala – Veden syöttö vain yhdellä linjalla työn ajan

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle. Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Pihlajavedentien läheisyydessä. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

 • verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810
 • Urakoitsijan edustaja: Sakari Vesa, 041 730 7437, sakari.vesa@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesijohtoverkoston paineenvaihtelua ja mahdollista veden laadun vaihtelua sekä vesikatko Mertalassa Savonlinnassa 30.3. klo 22-07

Savonlinnan Vesi suorittaa verkoston huuhtelutyötä 30.3.2022 klo 22:00 – 07:00, joka voi aiheuttaa ajoittaista vesijohdon paineen laskua alueella.

Huuhtelutyön vuoksi vedenjakelu keskeytyy seuraavilla kiinteistöillä:

 • Mertajärventie 2-4
 • Mertajärventie 6
 • Mertajärventie 8

Paineen vaihtelun vaikutus alue Mertala – Viuhonmäki – Haka-alue – Pääskylahti vesijohtoverkosto.

Työ voi aiheuttaa vesijohtoverkoston paineenlaskua kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Huomioitavaa on, että vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet eivät välttämättä toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa tai ilmaa Savonlinnan itäisen vesijohtoverkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin aamiaisen valmistukseen, koska paineenvaihtelun vuoksi (verkostoon kertynyt rautasakka irtoaa) vesijohtovedessä voi ilmetä verkostosakan aiheuttamaa haittaa.

Pitkäkestoisen juoksutuksen haitasta voi ilmoittaa: savonlinnanvesi@savonlinna.fi

Lisätietoja:

 • verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 417 4810 ja
 • verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesijohtoverkoston paineenvaihtelua ja mahdollisesti veden laadun vaihtelua Putikko – Kultakivi, Punkaharju 24.3. klo 7-16

Savonlinnan Vesi suorittaa verkoston huuhtelutyötä 24.3.2022 klo 7.00-16.00, joka voi aiheuttaa ajoittaista paineen laskua alueella. Paineen vaihtelun vaikutus alue Putikko-Kultakiven välinen vesijohtoverkosto.

Työ aiheuttaa vesijohtoverkoston paineenlaskua, josta voi seurata myös vesikatko, kiinteistöissä yllämainittuna aikana. Työn kesto voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Huomioitavaa on, että vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet eivät välttämättä toimi häiriön aikana.

Huoltotyön jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa Putikon ja Kultakiven vesijohtoverkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin aamiais- ja lounasvalmistukseen, koska paineenvaihtelun vuoksi verkostoon kertynyt rautasakka irtoaa ja vesijohtovedessä voi ilmetä verkostosakan aiheuttamaa haittaa.

Pitkäkestoisen juoksutuksen haitasta voi ilmoittaa: savonlinnanvesi@savonlinna.fi

Lisätietoa työkohteesta antaa

 • verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 417 4810 ja
 • verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatkos tiistaina 1.3.2022 klo 5:00 – 12:00 Pihlajavedentiellä

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatkos koskee kiinteistöjä seuraavasti:

 • Pihlajavedentie 8: Terveyskeskus 1.3.2022 klo 05:00
 • Pihlajavedentie 17 ja 21: As Oy Talvisato, K-market 1.3.2022 klo 09:00 – 12:00
 • Pihlajavedentie 6 B: Attendo Kanervikkola hoivakoti 1.3.2022 klo 05:00
 • Pihlajavedentie 6 G: Hoivakymppi Oy 1.3.2022 klo 05:00

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle. Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Pihlajavedentien läheisyydessä. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

 • verkostoteknikko Juha Pietarinen, puh. 044 417 4810
 • Urakoitsijan edustaja: Sakari Vesa, puh. 041 7307437, sakari.vesa@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Vesikatkos 16.2 – 17.2.2022 klo 23:00 – 05:00 Savonrannan taajamassa. 

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon vuodon etsintää. Työssä joudutaan sulkemaan vedenvirtausta hetkellisesti.

Vesikatkoksen vaikutus alue koko Savonrannan vesijohtoverkosto.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin aamiais- ja lounasvalmistukseen, koska venttillien käytön vuoksi vesijohtovedessä voi ilmetä verkostosakan aiheuttamaa haittaa.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa koko Savonrannan verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Pitkäkestoisen juoksutuksen haitasta voi ilmoittaa: savonlinnanvesi@savonlinna.fi

Lisätietoa työkohteesta antaa

 • verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja
 • verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos tiistaina 08.02.2022 klo 8:00 – 15:00 Pihlajavedentiellä

Päivitys 8.2.2022 klo 12.30

Vesikatkos ohi Pihlajavedentiellä 8.2.2022 klo 12:30

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa.

Vettä kannattaa juoksuttaa hanan kylmältä puolelta, kunnes kirkastuu.

Lisätietoa työkohteesta antaa Juha Pietarinen puh.  044-417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä

Savonlinnan Vesi

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon korjaustyön.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Pihlajavedentie 6B ja 6G, 8 sekä 17 ja 21.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Pihlajavedentien läheisyydessä. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 417 4810

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Savonrannalla talousvesivuodon etsintää

Savonrannalla vuotaa talousvettä n. 2 m³/h jonnekin. Kiinteistöjen etäluettavat vesimittarit on luettu, mutta vuotoa ei ole tavattu. Jos havaitset mahdollisen vuodon, soita 044 417 4810.

Vedenlaatuhäiriöitä mahdollisesti Savonlinnan Läntisessä painepiirissä 27.1.2022 klo 9 alkaen

Savonlinnan Veden vesijohtoverkostossa tehdään saneeraustyön vuoksi vedenvirtausmuutos Pihlajavedentiellä to 27.1.2022 klo 7:00.

Virtaussuunnan muutos koskee etenkin alueita

Talvisalo, Hernemäki ja Pihlajavedentie 1-8.

Vedenjakelu toimii normaalisti.

Vesijohtoverkoston vedessä voi esiintyä irtoavan verkostosakan aiheuttamaa ruskeaa väriä. Värihaitan ilmetessä kuluttajia pyydetään juoksuttamaan vettä kylmävesihanasta, kunnes vesi kirkastuu. Juoksutustarpeesta (juoksutus aika) voi hyvitystä varten ilmoittaa Savonlinnan Vedelle, savonlinnanvesi@savonlinna.fi. Ruskea vesi ei ole terveydelle haitallista.

Mikäli kiinteistöllänne vesi on värjäytynyttä, kehotetaan välttämään vesijohtoon kytkettyjen laitteiden käyttöä haitan aikana.

Huoltotoimena alueella käynnistetään tiistaista lähtien verkostoveden huuhtelujuoksutus ennalta-arvioiduissa kohteissa.

Mahdollista haittaa voi esiintyä muutamien päivien kuluessa.

Häiriöilmoitukset työaikana verkostoteknikolle p. 044 417 4810 tai vesihuoltosihteeri p. 044 417 4801, savonlinnanvesi@savonlinna.fi ja muutoin

verkostopäivystys p. 044 417 4822.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen puh.  044-417 4811.

Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos Tuunaansaaressa ja Haataansaaressa 17.1. klo 8-16

Savonlinnan Vesi tekee talousvesijohdon liitostyön Punkaharjun Tuunaansaaressa.

 • Aika: 17.1.2022 klo 8:00 – 16:00
 • Työstä aiheutuu talousvesikatko ja vaikutusalue on Tuunaansaari ja Haataansaari.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana. Katkos voi poiketa arvioidusta ajasta. Huomioitavaa on, etteivät talousvesiverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa laajemmallakin alueella. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa:

 • verkostoteknikko Juha Pietarinen, 044 417 4810
 • verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonrannalla vedenkäyttökatko 13.1.2022 klo 4:00 – 6:00

Vesikatkos torstaina 13.1.2022 klo 4:00 – 6:00 Savonrannalla. Savonlinnan Vesi suorittaa Kääpäsaaren vedenkäsittelylaitoksella liitostyön. Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta kunnes vesi kirkastuu.

Savonlinnan Veden asiakaspalvelu on suljettu 20.12 – 31.12.2021.

Vedenlaatuhäiriö Savonlinnan Veden Punkaharjun vesijohtoverkostossa

Viime viikolla suoritettu korjaustyö aiheutti ilman pääsyn verkostoon, joka aiheuttaa mikrokuplina veden muuttumisen harmaaksi. Vesi kirkastuu esim. vesilasissa eikä veden laatumuutos estä veden käyttöä.

Verkoston runkojohdon vedenpaine on saatu palautettua normaaliksi, mutta aiempi muutos on aiheuttanut ilman pääsyn verkostoon. Vettä voi käyttää normaalisti ja suositeltavaa on testata kiinteistöjen kaikkien hanojen toimivuus käyttökatkon jälkeen.

Savonlinnan Vesi on käynnistänyt verkostoon juoksutukset ilman poistamiseksi, mutta siitä huolimatta haittaa voi vielä ilmetä. Veden kirkastamiseksi tulisi kiinteistöillä, joissa haitta esiintyy, valuttaa vettä kylmävesihanasta. Täten ilma poistuu putkistosta.

Mikäli vedenjakeluhäiriön vuoksi joudutte juoksuttamaan vettä, ottakaa yhteyttä
Savonlinnan veden toimistoon savonlinnanvesi@savonlinna.fi. Ilmoitukseen tulisi laittaa kohteen ja ilmoittajan tiedot, häiriön kestoaika sekä vesimittarin lukemat ennen ja jälkeen juoksutuksen. Myös mahdolliset reklamaatiot pyydämme tekemään toimiston kautta. Toimisto palveee arkisin 3.1.2022 jälkeen normaalisti.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoteknikko Juha Pietarinen puh. 044-417 4810 ja verkostoinsinööri Leena Vihavainen puh. 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä ja kiitämme kaikkia osallisia hyvästä yhteistyöstä.

Vedenjakeluhäiriö Savonlinnan Veden Punkaharjun vesijohtoverkostossa ohi 14.12.2021 klo 02. Korjaustyön aiheuttama verkostopaineessa vaihtelu voi aiheuttaa vesijohtovedessä ruskeaa väriä verkostosakan irtoamisen vuoksi.

Savonlinnan Veden vesijohtoverkoston runkovesijohdon putkirikko on korjattu.

Korjaustoimet putkirikko kohdassa on tehty ja toimintoja normalisoidaan.

Tekniset poikkeavat toimet on purettu. Liikenteen poikkeusjärjestelyt puretaan, kun kaivantotyö on viimeistelty.

Verkoston runkojohdon vedenpaine on saatu palautettua normaaliksi, mutta aiempi muutos sekä vedenvirtaussuunnan muutokset ovat voineet aiheuttaa verkostoon kertyneen sakan irtoamista. Sakka aiheuttaa veden värjääntymistä ruskeaksi. Vesi on käyttökelpoista, mutta herkkien vesijohtoverkkoon kytkettyjen laitteiden käyttöä ei suositella, mikäli kiinteistön vedessä on väriä. Sakka voi tukkia laitteiden suodattimia.

Vettä voi käyttää normaalisti ja suositeltavaa on testata kiinteistöjen kaikkien hanojen toimivuus käyttökatkon jälkeen.

Mikäli vedenjakeluhäiriötä tai muuta teknistä häiriötä esiintyy, ottakaa yhteyttä

Savonlinnan veden toimistoon p 044417 4801/4174802 tai savonlinnanvesi@savonlinna.fi.

Myös mahdolliset reklamaatiot toimisto kautta.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoteknikko Juha Pietarinen puh.  044-417 4810.ja verkostoinsinööri Leena Vihavainen puh.  044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä ja kiitämme kaikkia osallisia hyvästä yhteistyöstä.

Savonlinnan Vesi

Punkaharjulla Kuusitie 11 kohdalla on havaittu vesijohtovuoto klo 14. Vesijohtovuoto voi aiheuttaa painehäiriön Punkaharjulla. Vuodonetsinnät ja korjaustoimet ovat käynnissä. Pahin häiriö on alueella Kuusitie, Juholantie ja Kauppatie 18 – 24

Kuhasalmen vedenkäsittelylaitos käyttöön 7.12.2021

Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitos on ollut poissa käytöstä. Laitos otetaan käyttöön tiistaina 7.12. Talousvettä johdetaan Kuhasalmesta Lehtiniemeen, Rinkilään ja Tynkkylänjoelle saakka

Vesikatkos perjantaina 3.12.2021 klo 8:00 – 15:00 Hernemäen kaupunginosassa.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohtovuodon korjauksen Haapavedentie 4 kohdalla.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Haapavedentie 2, 4,6 ja 1,3

Pihlajavedentie 25

Pihlajavedenkuja 5

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Hernemäen verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-4174811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Haapavedentiellä on havaittu vesijohtovuoto aamulla 3.12.2021

Selvitystyöt ovat käynnissä

Vedenjakelukatkos Pihlajavedentiellä Savonlinnan vesijohtoverkostossa ohi klo 6. Liitostyön aiheuttama verkostopaineessa vaihtelu voi aiheuttaa vesijohtovedessä ruskeaa väriä verkostosakan irtoamisen vuoksi.

Savonlinnan Veden vesijohtoverkoston runkovesijohdon liitostyö on suoritettu.

Verkoston runkojohdon vedenpaine on saatu palautettua normaaliksi, mutta aiempi muutos sekä vedenvirtaussuunnan muutokset ovat voineet aiheuttaa verkostoon kertyneen sakan irtoamista. Sakka aiheuttaa veden värjääntymistä ruskeaksi. Vesi on käyttökelpoista, mutta herkkien vesijohtoverkkoon kytkettyjen laitteiden käyttöä ei suositella, mikäli kiinteistön vedessä on väriä. Sakka voi tukkia laitteiden suodattimia.

Vettä voi käyttää normaalisti ja suositeltavaa on testata kiinteistöjen kaikkien hanojen toimivuus käyttökatkon jälkeen.

Mikäli vedenjakeluhäiriötä tai muuta teknistä häiriötä esiintyy, ottakaa yhteyttä

Savonlinnan veden toimistoon p 044417 4801/4174802 tai savonlinnanvesi@savonlinna.fi.

Myös mahdolliset reklamaatiot toimisto kautta.

Lisätietoa työkohteesta antaa Leena Vihavainen puh.  044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä ja kiitämme kaikkia osallisia hyvästä yhteistyöstä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos keskiviikkona 24.11.2021 klo 3:00 – 8:00 Pihlajavedentiellä.

PÄIVITYS: KELLONAIKA MUUTTUU

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Pihlajavedentie 6 b ja 6 c, 8 sekä 17 ja 21.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Pihlajavedentien läheisyydessä. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 417 4810

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

Urakoitsijan edustaja: Sakari Vesa p. 041 7307437, sakari.vesa@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos ohi 18.11.2021 klo 11:00 Vipusenkadulla ja Vipusenkujalla

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Pääskylahdessa ja Miekkoniemellä työkohteen läheisyydessä. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Vedenlaatuhäiriöitä mahdollisesti Savonlinnan Läntisessä painepiirissä 17.11.2021 klo 6 alkaen

Savonlinnan Veden vesijohtoverkostossa tehdään saneeraustyön vuoksi vedenvirtaussuunnan muutos Pihlajavedentiellä 17.11.2021 klo 6:00.

Virtaussuunnan muutos koskee Läntistä painepiiriä eli keskustan alue Kyrönsalmesta Laitaatsiltaan, Pihlajaniemi ja Kellarpelto sekä Aholahti. Vedenjakelu toimii normaalisti.

Vesijohtoverkoston vedessä voi esiintyä irtoavan verkostosakan aiheuttamaa ruskeaa väriä. Värihaitan ilmetessä kuluttajia pyydetään juoksuttamaan vettä kylmävesihanasta, kunnes vesi kirkastuu. Juoksutustarpeesta (juoksutus aika) voi hyvitystä varten ilmoittaa Savonlinnan Vedelle, savonlinnanvesi@savonlinna.fi. Ruskea vesi ei ole terveydelle haitallista.

Mikäli kiinteistöllänne vesi on värjäytynyttä kehoitetaan välttämään vesijohtoon kytkettyjen laitteiden käyttöä haitan aikana.

Huoltotoimena alueella käynnistetään tiistaista lähtien verkostoveden huuhtelujuoksutus ennalta-arvioiduissa kohteissa.

Mahdollista haittaa voi esiintyä muutamien päivien kuluessa.

Häiriöilmoitukset työaikana verkostoteknikolle p. 044 417 4810 tai vesihuoltosihteeri p. 044 417 4801, savonlinnanvesi@savonlinna.fi ja muutoin

verkostopäivystys p. 044 417 4822.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen puh.  044-417 4811.

Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesijohtovaurio Katiskatiellä

Päivitys 10.11.2021 klo 10:00 vesijohtovaurio korjattu.

Vedenjakelu keskeytyy 10.11.2021 . Yönaikana tapahtunut vesijohdon vaurio Katiskatiellä. Korjaustyöaika kestää arviolta tämän päivän ajan.

Vesikatkos torstaina 11.11.2021 klo 8:00 – 15:00 Mirrilässä.

Päivitys 11.11.2021 klo 14:00 veden tulo jatkuu normaalina

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön Katiskatiellä.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Katiskatie

Kapteeninkatu

Mestarinkatu

Rantatie 1 – 4

Mirriläntie 1 -2

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Katkon päättymisestä tiedotetaan.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Kellarpellossa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

Urakoitsijan edustaja: Sakari Vesa p. 041 7307437, sakari.vesa@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Korvaava ilmoitus: Vesikatkos torstaina 18.11.2021 klo 7:30 – 12:00 Vipusenkadulla ja Vipusenkujalla.

Vesikatkos keskiviikkona 18.11.2021 klo 7:30 – 12:00 Vipusenkadulla ja Vipusenkujalla.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Pääskylahdessa ja Miekkoniemellä työkohteen läheisyydessä. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos tiistaina 9.11.2021 klo 8:00 – 15:00 Vaahersalossa

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Vaahersalon läheisyydessä. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vedenjakeluhäiriö Ainonkadulla Savonlinnan vesijohtoverkostossa ohi klo 12. Korjaustyön aiheuttama verkostopaineessa vaihtelu voi aiheuttaa vesijohtovedessä ruskeaa väriä verkostosakan irtoamisen vuoksi.

Savonlinnan Veden vesijohtoverkoston runkovesijohdon putkirikko on korjattu.

Korjaustoimet putkirikko kohdassa on tehty ja toimintoja normalisoidaan.

Tekniset poikkeavat toimet on purettu. Liikenteen poikkeusjärjestelyt puretaan, kun kaivantotyö on viimeistelty.

Verkoston runkojohdon vedenpaine on saatu palautettua normaaliksi, mutta aiempi muutos sekä vedenvirtaussuunnan muutokset ovat voineet aiheuttaa verkostoon kertyneen sakan irtoamista. Sakka aiheuttaa veden värjääntymistä ruskeaksi. Vesi on käyttökelpoista, mutta herkkien vesijohtoverkkoon kytkettyjen laitteiden käyttöä ei suositella, mikäli kiinteistön vedessä on väriä. Sakka voi tukkia laitteiden suodattimia.

Vettä voi käyttää normaalisti ja suositeltavaa on testata kiinteistöjen kaikkien hanojen toimivuus käyttökatkon jälkeen.

Mikäli vedenjakeluhäiriötä tai muuta teknistä häiriötä esiintyy, ottakaa yhteyttä

Savonlinnan veden toimistoon p 044417 4801/4174802 tai savonlinnanvesi@savonlinna.fi.

Myös mahdolliset reklamaatiot toimisto kautta.

Lisätietoa työkohteesta antaa Leena Vihavainen puh.  044-417 4811 ja

vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen puh. 044 -417 4800.

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä ja kiitämme kaikkia osallisia hyvästä yhteistyöstä.

Savonlinnan Vesi

Paineviemäri Alttarkivi-Kuusniemi on rikkoutunut 28.10.2021/ tiedote 2

Alttarkiven paineviemäri sukellettiin läpi perjantai-iltapäivän ja lauantain aikana. Putkirikkoa ei löytynyt. Tämän jälkeen vuoto paikallistettiin Alttarkiven jätevesipumppaamoon, jossa takaiskuventtiilin asennonilmaisin osoitti venttiilin olevan kiinni, mutta jätevesi pääsi kuitenkin vesistöön. Vuodon määrä oli 420 m³.

Jätevesi on ohjattu tänään klo 9 normaalia reittiä eli Alttarkiven jätevesipumppaamon kautta Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolle. Vuodon uusiutuminen on estetty ja viallinen osa vaihdetaan varaosan saavuttua.

Vesikatkos maanantaina 1.11.2021 klo 8:00 – 16:00 Ainonkadulla Pääskylahden kaupunginosassa.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohtovuodon korjauksen Ainonkadulla.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Pääskylahden vesijohtoverkoston alueella. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-4174811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Paineviemäri Alttarkivi-Kuusniemi on rikkoutunut 28.10.2021

Paineviemäri Alttarkivi – Kuusniemi on rikkoutunut. Jätevedet ohjataan keskustan varareitin kautta. Viemäri on rakennettu 1989 ja se on kuntotarkastettu sukeltamalla tänä kesänä. Vuotokohtaa ryhdytään etsimään sukeltamalla Kuusniemen päästä

Vesikatkos tiistaina 19.10.2021 klo 11:00 – 15:00 Vaahersalossa.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Vaahersalon läheisyydessä. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 -417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos Sammalsaarenkadulla on ohi 21.9.2021 klo 15:00

Vesikatko päättyi Sammalsaarenkadulla noin klo 15. Korjaustyöt jatkuvat vielä keskiviikkona 22.9.2021, mutta ne eivät keskeytä vedenjakelua.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Hernemäessä.

Vettä kannattaa juoksuttaa hanan kylmältä puolelta, kunnes kirkastuu.

Mikäli vedenjakeluhäiriötä tai muuta teknistä häiriötä esiintyy, ottakaa yhteyttä

Savonlinnan Veden toimistoon p 044 417 4801 tai 044 417 4802 tai savonlinnanvesi@savonlinna.fi.

Lisätietoa työkohteesta antaa Juha Pietarinen puh.  044-417 4811 ja verkostoinsinööri Leena Vihavainen

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä

Savonlinnan Vesi

Vesikatko ohi Haapavedentiellä 20.9.2021 klo 12:00

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Hernemäessä.

Vettä kannattaa juoksuttaa hanan kylmältä puolelta, kunnes kirkastuu.

Mikäli vedenjakeluhäiriötä tai muuta teknistä häiriötä esiintyy, ottakaa yhteyttä

Savonlinnan veden toimistoon p 044 417 4801 tai 044 417 4802 tai savonlinnanvesi@savonlinna.fi.

Lisätietoa työkohteesta antaa Juha Pietarinen puh.  044-417 4811 ja verkostoinsinööri Leena Vihavainen

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä

Savonlinnan Vesi

Vesikatko Sammalsaarenkadulla 21.9.2021 klo 8-16

Vesikatkos tiistaina 21.9.2021 klo 8:00 – 16:00 Hernemäen kaupunginosassa.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohtovuodon korjauksen Sammalsaarenkadulla.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Sammalsaarenkatu 1- 17

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Hernemäen verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-4174811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatko Haapavedentiellä 20.9.2021 klo 8-16

Vesikatkos maanantaina 20.9.2021 klo 8:00 – 16:00 Hernemäen kaupunginosassa.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohtovuodon korjauksen Haapavedentiellä.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Haapavedentie 11-20 A

Salokatu 2

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Hernemäen verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-4174811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatko ohi Mirrilässä 9.9.2021 klo 12.30

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Kellarpellossa.

Vettä kannattaa juoksuttaa hanan kylmältä puolelta, kunnes kirkastuu.

Mikäli vedenjakeluhäiriötä tai muuta teknistä häiriötä esiintyy, ottakaa yhteyttä

Savonlinnan veden toimistoon p 044 417 4801 tai 044 417 4802 tai savonlinnanvesi@savonlinna.fi.

Lisätietoa työkohteesta antaa Juha Pietarinen puh.  044-417 4811 ja urakoitsijan edustaja Sakari Vesa p. 041 7307437, sakari.vesa@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutunutta häiriötä

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos torstaina 9.9.2021 klo 8:00 – 15:00 Mirrilässä.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön Katiskatiellä.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Katiskatie

Kapteeninkatu

Mestarinkatu

Rantatie 1 – 4

Mirriläntie 1 -2

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Katkon päättymisestä tiedotetaan.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös muualla Kellarpellossa. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

Urakoitsijan edustaja: Sakari Vesa p. 041 7307437, sakari.vesa@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vedenjakelun keskeytys ohi Sortteerinlahdessa klo 10.30

Vesijohtovedessä voi esiintyä ruskeaa väriä virtaussuunnan muutoksen aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi Sortteerinlahden alueella.

Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Haitan pitkittyessä olkaa yhteydessä Savonlinnan Veteen.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

Savonlinnan Vesi

Yhdysvesijohto välillä Lehtiniemi – Pitkäniemi otetaan käyttöön maanantaina 30.8.2021

Yhdysvesijohdon virtaussuunnan muutos voi aiheuttaa verkostosakan irtoamista. Mahdollista sakan aiheuttamaa värjäytymistä voi esiintyä Kellarpellon ja Lehtiniemen alueella. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesihanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos keskiviikkona 1.9.2021 klo 8:00 – 15:00 Sortteerinlahdessa

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Laitaatsillantie

Mustalammenkuja

Sortteerinpolku

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.

Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.

Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Pihlajavedentien läheisyydessä. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

Urakoitsijan edustaja: Sakari Vesa p. 041 7307437, sakari.vesa@vht.fi

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Savonlinnan Vesi aloittaa vesistösaneerauksen Punkaharjun Martinniemessä

Savonlinnan Vesi aloittaa talousvesijohtojen ja jätevesiviemäreiden saneerauksen vesistöön välille Martinniemi- Siplahti viikon 34 aikana.

Saneeraustyön aikana rantautumisalueella materiaalien lastaus ja työstö sekä kuljetus ja työmaaliikenne voivat aiheuttaa ajoittaista haittaa. Lisäksi vesistössä työskentely voi aiheuttaa ajoittaista veden samentumaa.

Rakennettavien vesi- ja viemärijohtojen liittäminen olemassa oleviin verkostonosiin aiheuttaa lyhytkestoisia katkoksia vesihuollossa.

Työmaajärjestelyihin liittyviä lisätietoja urakoitsijalta:

Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy, jonka yhteyshenkilö on Sakari Vesa p. 041 7307437, sakari.vesa@vht.fi  

Lisätietoa vesi- ja viemärilinjojen rakentamisesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811.

Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitos käynnistyy tänään keskiviikkona 18.8.2021

Pohjavettä lähtee virtaamaan kaupunkilaisille iltapäivällä. Hetkellisesti saattaa virtaussuunnan muutoksen vuoksi vesi värjäytyä ruskeaksi itäpuolella kaupunkia, tämä paranee vettä juoksuttamalla.

Vedenjakelun keskeytys ohi Mertajärventiellä ja Vanamonkadulla 17.8.2021 klo 15.15.

Vesijohtovedessä voi esiintyä ruskeaa väriä virtaussuunnan muutoksen aiheuttaman verkostosakan irtoamisen vuoksi Viuhonmäen ja Haka-alueen alueella.

Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Haitan pitkittyessä olkaa yhteydessä Savonlinnan Veteen.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 417 4810

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos tiistaina 17.8.2021 klo 12:00 – 18:00 Mertajärventiellä.

Vesikatkos tiistaina 17.8.2021 klo 12:00 – 18:00 Mertajärventiellä.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Mertajärventie 12- 20

Vanamonkatu, pois lukien talo 4

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle. Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Viuhonmäen ja Haka-alueen alueella. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044 417 4811

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044 417 4810

Urakoitsijan edustaja: Pasi Anttonen 040 4846870

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatko Nätkillä Tilantien ja Iskontien risteyksessä 26.7.2021

Vesikatkos maanantaina 26.7.2021 klo 8:30 – 16:00 Nätkin kaupunginosassa. Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohtovuodon korjauksen Tilantien ja Iskontien risteyksessä.

Vesikatkoksen vaikutus alue:

Tilantie 1 – 23

Iskontie 14-25

Jatkotie 1-4

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle. Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Nätkin verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatko Viiskulman alueella 14.7.2021

Vesikatkos keskiviikkona 14.7.2021 klo 7:00 – 9:00 Viiskulman alueella. Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjojen liitostyön Ruislahdenkadun linjaan.

Vesikatkoksen vaikutus alue: Myllymäenkatu – kaikki kiinteistöt, Koulukatu 6

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle. Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös keskikaupungin verkoston alueella. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Tiedote 22.6.2021

Kellarpellossa on testattu sprinklerlaitteistoa, joka on aiheuttanut verkostosakan irtoamista. Sakka värjää vettä ruskeaksi. Haitta poistuu juoksuttamalla vettä kylmävesihanasta noin 15 min ajan. Vesilaitos on käynnistänyt huuhtelujuoksutuksen 21.6.2021.

Vesikatko maanantaina 14.6.2021 klo 8-16 osassa Nätkin aluetta

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon liitostyön.

Vesikatkoksen vaikutus alue liitteenä.

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana. Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle. Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Nätkin verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Verkoston huuhtelutoimet voi aiheuttaa sakan irtoamista Pääskylahden alueella 14.6.2021

Savonlinnan Vesi suorittaa verkoston huolto- ja mittaustöitä suurella virtaamalla Savonlinnan Pääskylahdessa Vipusenkadulla ma 14.06.2021 klo 9- 11.

Huuhtelu voi aiheuttaa verkoston sakan irtoamista ja siten vesijohtoveden värjäytymistä ruskeaksi. Kiinteistöllä, joilla ruskeaa vettä esiintyy, tulee juoksuttaa vettä kylmävesihanoista. Kuluttajia kehoitetaan varaamaan talousvettä astioihin häiriön ajaksi.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810 ja

verkostoinsinööri Leena Vihavainen 044-417 4811.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Vesikatkos torstaina 10.6.2021 klo 8:00 – 16:00 Jontikantiellä.

Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon saneerauksia. Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.

Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi. Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle. Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös Nätkin verkoston alueilla. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa

verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Tiedote vesikatkosta Viiskulman alueella

Vesikatkos tiistaina 11.5.2021 klo 8:00 – 16:00 Viiskulman alueella.
Savonlinnan Vesi suorittaa vesijohdon runkolinjan liitostyön välillä Olavinkatu – Ruislahdenkatu.

Vesikatkoksen vaikutus alue:
Tottinkatu 2
Olavinkatu 13,15,17,18
Ruislahdenkatu 2

Työ aiheuttaa vesikatkoksen kiinteistöissä yllämainittuna aikana.
Katkos voi olla arvioitua aikaa lyhyempi tai pidempi.
Talousvettä tulisi varata etukäteen astioihin juoma- ja ruokavedeksi päivän ajalle.
Huomioitavaa on, etteivät vesijohtoverkostoon liitetyt laitteet toimi katkon aikana.

Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa ilmetä värihaittaa myös keskikaupungin verkoston alueilla lähinnä välillä Viiskulma – Kauppatori. Pyydämme juoksuttamaan vettä reilusti kylmävesi hanasta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei tulisi käyttää talousvetenä sekä myös pesukoneiden käyttöä tulisi välttää.

Lisätietoa työkohteesta antaa
verkostoteknikko Juha Pietarinen 044-417 4810

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Savonlinnan Vesi

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 26.1. kokouksessaan Savonlinnan Veden saneerausohjelman. Siihen kuuluu muun muassa seuraavat kohteet:

Saneerausohjelma 2021

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on 15.12.2020 vahvistamassaan talousarviossa osoittanut määrärahat seuraaviin uusin hankkeisiin. Laukanlahdentien toteuttamisesta päätetään tarvekartoituksen jälkeen.

Investointihankkeet 2021

Suojaa vesimittari jäätymiseltä

Savonlinnan Vesi muistuttaa asiakkaitaan huolehtimaan vesijohdoistaan ja vesimittareistaan. Vesimittarista huolehtiminen on asiakkaan vastuulla ja jäätymisen aiheuttamista vaurioista sekä putkien sulattamisesta koituu aina kustannuksia. Jäätymisen yhteydessä myös vesivahinko on mahdollinen. Näiltä murheilta voi yksinkertaisesti välttyä varautumalla ennakkoon.

Ennen pakkasten tuloa on syytä tarkistaa, että vesimittaritilassa on lämpö päällä ja ilmanvaihtoluukut suljettu. Vesimittari on usein lähellä lattiaa ja siellä lämpötila voi olla pakkasen puolella vaikka huoneessa muuten tuntuisikin olevan lämmintä. Siksi on syytä tarkistaa lämpötila lattian rajasta mitattuna ja tarvittaessa lisätä vesimittaritilaan lämpöä. Mikäli kiinteistössä on aikaisemmin ollut jäätymisongelmia ja niitä ei ole korjattu, voi jäätymistä vastaan suojautua myös juoksuttamalla vettä hanasta. Paras vaihtoehto on kuitenkin varmistaa rakennuksen lämpötila ja huolehtia riittävästä eristämisestä.

Pytty-kampanja

Tältä sivustolta löydät lyhyen kertauksen siitä mitä viemäriin ei sovi laittaa.Täältä löydät myös opettavia videoita.