Hyppää sisältöön

 

Käytöstä poistetut öljysäiliöt

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 16 §:n mukaan käytöstä poistetut polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee poistaa maaperästä kaikkine rakenteineen, mukaan lukien täyttö- ja ilmaputket. Käytöstä poistetuista säiliöistä tulee ilmoittaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan säiliön maahan jättämiselle, mm. mikäli säiliön poistaminen vaarantaisi rakennuksen rakenteet. Maaperään jätettävä säiliö tulee tyhjentää, puhdistaa ja tarkastaa. Tarkastuksen suorittajalla on oltava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksyntä. Todistus puhdistuksesta ja tarkastuksesta tulee säilyttää kiinteistöllä ja jäljennös todistuksesta on toimitettava ympäristönsuojelupalveluille hakemuksen liitteenä.

Pohjavesialueilla öljysäiliöitä uusittaessa maanalaiset säiliöt on poistettava ja korvattava maanpäällisillä säiliöillä.

Hakemus öljysäiliön maahan jättämiseksi: