Hyppää sisältöön

 

Käytöstä poistetut öljysäiliöt

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 11.3 §:n mukaan käytöstä poistetut polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee pääsääntöisesti kaivaa maasta pois. Mikäli säiliöiden poistaminen ei ole rakennuksia vaurioittamatta mahdollista, on maahan jättämiseen haettava lupa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Säiliöiden poiston yhteydessä täyttöyhteydet on poistettava tai tukittava luotettavalla tavalla. Mikäli säiliö jätetään maahan, se on tyhjennettävä, puhdistettava ja tarkastettava. Lisäksi alueen maaperä on tutkittava luotettavalla tavalla. Maahan jätetyn säiliön sijaintitiedot ja käytöstä poistamistoimenpiteet tulee säilyttää kiinteistön asiapapereissa.

Sekä maasta poistetuista että maahan jätetyistä säiliöistä tulee ilmoittaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, rakennusvalvonnalle ja pelastusviranomaiselle.