Hyppää sisältöön

Kerimäen koulu

Kerimäen koulu sijaitsee Savonlinnassa keskellä Kerimäen kirkonkylää ja tarjoaa oppilaille luonnonläheisen oppimisympäristön sekä palvelut oppilaiden käyttöön aivan kävelymatkan päässä. Kerimäki on kuuluisa maailman suurimmasta puukirkostaan.

Koulu toimii yhtenäisen peruskoulun periaatteiden mukaisesti ja tarjoaa turvallisen koulupolun pikkuoppilaasta toisen asteen opintoihin saakka. Opiskelemme alakoulussa suomen kieltä, englantia, ruotsia, matematiikka, ympäristöoppia, uskontoa, historiaa, yhteiskuntaoppia, musiikkia, kuvataidetta, liikuntaa sekä käsityötä. Oppilailla on lukujärjestyksessä 20-25 oppituntia viikossa. Yläkoulussa 7. luokalta alkaen oppiaineet ja tuntimäärä sitten lisääntyvät.

Pyrimme koulussamme tuottamaan oppilaille hyvän yleissivistyksen ja laaja-alaisen osaamisen taitoja. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten tervettä itsetuntoa sekä minäkuvaa, että he uskoisivat itseensä ja tulevaisuuteen. Kaikki oppijat ovat ainutlaatuisia. Edistämme oppilaiden osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa, jolloin heistä kasvaa aktiivisia kansalaisia. Oppilas on aktiivisessa roolissa omassa oppimisessaan ja oppii ajattelemaan asioita monesta näkökulmasta. Vuorovaikutustaitojen ja itsensä ilmaisun tärkeys sekä sisäinen yrittäjyys tulevat jatkossa korostumaan erityisesti työelämätaidoissa, ja niiden edistäminen on olennainen osa laaja-alaisten taitojen opettelussa. Arjen taitojen opettelu ja hallinta sekä itsestä huolehtiminen on myös hyvin tärkeää oman jaksamisen tukemisessa. Pyrimme edistämään oppilaiden TVT-taitoja sekä monilukutaitoa. Lisäksi pidämme tärkeänä oman kulttuuriperinnön sekä elinympäristön vaalimista ja arvostusta.

Kodin ja koulun yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää lasten kasvun tukemiseksi. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulumme toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta, koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.