Hyppää sisältöön

Kotihoidon tuki

Kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoehtona perhe voi valita lasten kotihoidon tuen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Silloin oikeus tukeen on myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista.

Vanhemmat voivat siis vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen valita lapselleen

  • kunnan järjestämän päivähoidon,
  • hoitaa lasta kotona kotihoidon tuella tai
  • järjestää lapsen päivähoidon yksityisen hoidon tuen turvin.

Kotihoidon tuesta saa tarkempia tietoja Kelan sivuilta.

Savonlinnassa ei makseta kotihoidontuen kuntalisää.