Hyppää sisältöön

Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut

Palvelut siirtyivät 1.1.2023 Etelä-Savon hyvinvointialueen, Eloisan alaisuuteen.

Tämä sivu päivitetty 17.8.2023.

Koulukuraattori on oppilaitoksessa työskentelevä sosiaali- ja kasvatusalan ammattihenkilö. Koulukuraattori tukee oppilasta/opiskelijaa silloin, kun kaveri- tai perhesuhteissa on huolia, oppilas/opiskelija kokee yksinäisyyttä, tulee kiusatuksi, koulunkäynti ei suju tai poissaoloja kertyy paljon. Oppilas/opiskelija voi tarvita tukea myös silloin, kun hänen tai hänen perheensä elämään tulee muutoksia tai kriisejä, jotka vaikuttavat opiskeluun ja hyvinvointiin.

Koulukuraattorin tehtävänä on tukea oppilasta/opiskelijaa yhdessä läheisten sekä koulun sisäisen ja ulkoisen verkoston kanssa. Perusopetuksessa tavoitteena on se, että oppilas suoriutuu peruskoulun oppimäärästä ja saa päättötodistuksen. Toisella asteella tavoitteena on opinnoista suoriutuminen ja tutkintotodistuksen saaminen.

Oppilas/opiskelija voi hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan tai tulla vanhemman, opettajan, terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön ohjaamana kuraattorille. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Koulukuraattori on mukana koulun oppilas-/opiskelijahuollollisessa ja moniammatillisessa työssä sekä ohjaa tarvittaessa oppilaan/opiskelijan koulun ulkopuolisten tukipalvelujen piiriin.

Yhteystiedot:

Vastaava kuraattori, Päivi Hännikäinen 0445883720

Palveluesimies, Hilpi Purhonen 0405221665

Lyseon lukio,
Hanna Poutanen, 0444175456
Niina Pietikäinen, 0504754096

Taidelukio,
Niina Pietikäinen, 0504754096
Hannamari Merra, 0406559978

Savonlinnan perusopetus

Talvisalon koulu, Heikinpohjan yksikkö 1-6 lk, Pauli Kokkonen, 0444174533
Talvisalon koulu, Muurarinkadun yksikkö, Reija Tiilikainen, 040 610 6721
Pihlajaniemen alakoulu 1-6 lk, Pauli Kokkonen, 0444174533
Kallislahden koulu 1-6 lk, Pauli Kokkonen, 0444174533
Mertalan alakoulu 1-6 lk, Laura Lavikainen, 0504766884
Nätkin koulu 1-6 lk, Laura Lavikainen, 0504766884
Savonrannan alakoulu 1-6 lk, Laura Lavikainen, 0504766884
Mertalan yläkoulu 7-9 lk, Hanna Poutanen, 0444175456
Nojamaan alakoulu 1-4 lk, Hanna Poutanen 0444175456
Juvolan koulu 1-6 lk, Hanna Poutanen, 0444175456
Louhen koulu 1-6 lk, Hanna Poutanen, 0444175456
Punkaharjun alakoulu 1-6 lk, Jasmin Kupiainen, 0444174541
Punkaharjun yläkoulu 7-9 lk, Jasmin Kupiainen, 0444174541
Kulennoisten koulu 1-6 lk, Jasmin Kupiainen, 0444174541
Anttolan koulu 1-6 lk, Jasmin Kupiainen, 0444174541
Kerimäen alakoulu 1-6 lk, Heli Vepsäläinen, 0444172384
Kerimäen yläkoulu 7-9 lk, Heli Vepsäläinen, 0444172384
Savorannan yläkoulu 7-9 lk, Heli Vepsäläinen, 0444172384
Kellarpellon koulu 1-6 lk, Ann Helena Koivunoro, 0405585288

Savonlinnan esiopetus

Asematien esiopetus, Pauli Kokkonen 0444174533

Savonranta esiopetus, Laura Lavikainen, 0504766884
Touhulat Mertala, esiopetus, Laura Lavikainen, 0504766884
Touhulat Nätkillä, esiopetus,Laura Lavikainen, 0504766884
Nojamaan esiopetus, Hanna Poutanen, 0444175456
Juvola esiopetus, Hanna Poutanen, 0444175456
Louhi esiopetus, Hanna Poutanen, 0444175456
Punkaharjun päiväkoti, esiopetus, Jasmin Kupiainen, 0444174541
Kulennoisten esiopetus, Jasmin Kupiainen, 0444174541
Anttolan koulun esiopetus, Jasmin Kupiainen, 0444174541
Kerimäen esiopetus,Heli Vepsäläine, 0444172384
Kellarpellon esiopetus, Ann Helena Koivunoro, 0405585288
Pihlajaniemen päiväkoti, esiopetus, Pauli Kokkonen, 0444174533

Muistathan, ettei huolen tarvitse olla suuri, kun siitä voi keskustella kuraattorin kanssa ja miettiä yhdessä ratkaisukeinoja. Ota rohkeasti yhteyttä.