Hyppää sisältöön

Kaupunkiympäristö

Puistot ja muut viheralueet

Puistot-yksikön sekä metsätoimen hoidon piiriin kuuluvat kaupungin viheralueet sekä asemakaava-alueella olevia tontit.

Puistot-yksikön tehtävänä on Savonlinnan kaupungin viherhoitoluokituksen mukaisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen sekä kunnossa- ja puhtaanapito. Näitä alueita ovat mm. rakennetut ja rakentamattomat puistot, leikkipaikat, keskustan katuviheralueet sekä erilaiset niityt, pellot ja suojaviheralueet. Lisäksi hoitoluokituksen piiriin kuuluu kaupungin ylläpitämät uimarannat, joista osa kuuluu liikuntatoimelle ja lähimetsät, joita pääosin hoitaa metsätoimi.

Savonlinnan kantakaupungin alueella on puistoyksikölle kuuluvia luokiteltuja viheralueita n. 200 ha. Hoitoluokitusta Kerimäen, Savonrannan ja Punkaharjun osalta ei ole vielä tehty.

Lisäksi puistot-yksikölle kuuluvat lemmikkieläinten hautausmaan, koirapuiston ja kauppatorin hoito.

Yksikkö myös vastaa yleisten alueitten puhtaanapidosta ja liputuksesta sekä vuokraa eri valtioiden lippuja, lipputankoja (3-5m) sekä näille jalustoja.

Puistot-yksikön yhteystiedot

Aurava Raili, kaupunginpuutarhuri

  • Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut

Puh. 044 417 4630

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: raili.aurava@savonlinna.fi

Palautetta voi antaa

  • numeroon 044 417 4639 sekä
  • osoitteeseen puistot (at) savonlinna.fi

Metsien hoito

Toiminta-ajatus:

Kaupungin metsätoimen tehtävänä on erilaisin hakkuu- ja hoitotoimenpitein pitää kaupungin omistamat metsät hyvässä kasvu- ja tuottokunnossa ottamalla huomioon varsinkin puistometsissä maisemalliset ja virkistykselliset näkökohdat, sekä taata kaupungille kestävän hakkuusuunnitteen mukaiset hakkuutulot toteuttamalla ajan tasalla olevissa metsäsuunnitelmissa esitetyt hakkuu- ja hoitotoimenpiteet. 

Yhteystiedot

Huttunen Tuomas, metsätalousinsinööri

  • Tekninen toimiala / Metsätilat

Puh. 044 417 4673

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tuomas.huttunen@savonlinna.fi

Laurio Mika, metsuri

  • Tekninen toimiala / Metsätilat

Puh. 044 417 4674

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna