Hyppää sisältöön

Kaupunkiympäristö

Savonlinnan kaupungin viheralueet

Kaupungin omistuksessa olevat viheralueet kuuluvat pääasiassa puistot-yksikön sekä metsätoimen hoidon piiriin.

Puistot-yksikön tehtävänä on Savonlinnan kaupungin viherhoitoluokituksen mukaisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen sekä kunnossa- ja puhtaanapito. Näitä alueita ovat mm. rakennetut ja rakentamattomat puistot, leikkipaikat, keskustan katuviheralueet sekä erilaiset niityt, pellot ja suojaviheralueet. Lisäksi viheralueisiin ovat kaupungin ylläpitämät uimarannat, joista osa kuuluu liikuntatoimelle sekä taajama-ja talousmetsät, joita hoitaa kaupungin metsäpalvelut.

Savonlinnan kantakaupungin alueella on puistoyksikölle kuuluvia luokiteltuja viheralueita n. 200 ha. Hoitoluokitusta Kerimäen, Savonrannan ja Punkaharjun osalta on tehty käyttö- ja suojaviheralueille..

Lisäksi puistot-yksikölle kuuluvat lemmikkieläinten hautausmaan, koirapuiston ja kauppatorin hoito.

Yksikkö myös vastaa yleisten alueitten puhtaanapidosta ja liputuksesta sekä vuokraa eri valtioiden lippuja, lipputankoja (3-5m) sekä näille jalustoja.

Puistot-yksikön yhteystiedot

Aurava Raili, kaupunginpuutarhuri

  • Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut

Puh. 044 417 4630

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: raili.aurava@savonlinna.fi

Luumi Teppo, puutarhuri

  • Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut

Puh. 050 473 7744

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: teppo.luumi@savonlinna.fi

Palautetta kaupungin viheralueista voi laittaa osoitteeseen:

Metsien hoito

Toiminta-ajatus:

Kaupungin metsätoimen tehtävänä on erilaisin hakkuu- ja hoitotoimenpitein pitää kaupungin omistamat metsät hyvässä kasvu- ja tuottokunnossa ottamalla huomioon varsinkin puistometsissä maisemalliset ja virkistykselliset näkökohdat, sekä taata kaupungille kestävän hakkuusuunnitteen mukaiset hakkuutulot toteuttamalla ajan tasalla olevissa metsäsuunnitelmissa esitetyt hakkuu- ja hoitotoimenpiteet. 

Yhteystiedot

Huttunen Tuomas, metsätalousinsinööri

  • Tekninen toimiala / Metsätilat

Puh. 044 417 4673

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tuomas.huttunen@savonlinna.fi

Laurio Mika, metsuri

  • Tekninen toimiala / Metsätilat

Puh. 044 417 4674

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna