Hyppää sisältöön

Avustukset

Avustusten hakeminen, yli 5000 euroa

Kaupunginhallitus julistaa toiminta- ja kohdeavustukset haettavaksi vuosittain elokuun aikana pidettävässä kokouksessaan.

Avustushakemus voi koskea toiminta-avustusta tai kohdeavustusta. Toiminta-avustuksella tarkoitetaan avustusta, joka annetaan saajan yleisen toiminnan tukemiseen. Kohdeavustus myönnetään saajalle, joka ei ole saanut toiminta-avustusta, mutta saajan tarve liittyy johonkin yksittäiseen kohteeseen – tapahtumaan, hankkeeseen, hankintaan tai vastaavaan kertaluonteisen toiminnan toteuttamiseen. Pitkäjänteiseen yhteistoimintaan perustuva toiminta-avustus voidaan myöntää yhteistoimintasopimukseen perustuen.

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella.

Yli 5000 euron avustusten hakulomake

Avustushakemus on toimitettava 31.10. kello 23.59 mennessä. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Sähköisen lomakkeen käyttö helpottaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä. Hakemus voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(@)savonlinna.fi tai postitse osoitteella: Savonlinnan kaupunki, kirjaamo, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Hakemuslomakkeita saa myös kaupungintalolta (Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna), Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan yhteispalvelupisteistä. Sähköisen lomakkeen voi myös tulostaa.

Savonlinnan kaupungin yleiset avustusohjeet

Avustusten hakeminen, enintään 5000 euroa

Taiteilijoiden kohdeapuraha, 2000 euroa

Taiteilijoiden kohdeapuraha on tarkoitettu savonlinnalaisille taiteenharjoittajille ja työryhmille rajattujen työsuunnitelmien toteuttamiseen, työvälineisiin, työtilakuluihin ja esiintymismatkoihin kotimaassa ja ulkomailla, täydennyskoulutukseen, julkaisuihin yms. Taiteilijan nuoruus katsotaan eduksi apurahaa myönnettäessä. Apuraha on 2000 € ja se voidaan jakaa yhdelle tai enintään neljälle hakijalle.

Hakuaika päättyy 31.10.2022 klo 23.59.

Taiteilijoiden kohdeapuraha -hakemuslomake

Vapaa-aikapalveluiden avustukset

Sivistyslautakunta myöntää vuosittain savonlinnalaisille rekisteröidyille järjestöille kohdeavustuksia talousarviossa varatun määrärahan puitteissa avustuohjeessa mainittujen periaatteiden mukaisesti. Avustuksilla pyritään edistämään kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä, painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Avustuksia voidaan myöntää myös kylätoimikunnille. Avustettavan toiminnan tulee edistää liikuntaharrastusta ja terveitä elämäntapoja. Avustettavalta toiminnalta edellytetään aina omarahoitusosuutta.

Alle 5 000 euron kohdeavustuksia voidaan hakea koko vuoden ajan, kuitenkin viimeistään 30.11. mennessä.

Vapaa-aikapalveluiden avustusohje 1.3.2022 alkaen (pdf)

Kohdeavustushakemus (pdf)

Koulutusavustushakemus (pdf)

Yksityistiet

Savonlinnan kaupunki avustaa vuosittain järjestäytyneitä yksityistiekuntia.
Avustettavan tien varrella on oltava vähintään yksi pysyvästi asuttu talous.

Tekninen lautakunta päättää yksityistieavustuksista.

Hakuohjeet ja lomakkeet