Hyppää sisältöön

Avustukset

Avustusten hakeminen, yli 5000 euroa

Kaupunginhallitus julistaa toiminta- ja kohdeavustukset haettavaksi vuosittain elokuun aikana pidettävässä kokouksessaan.

Avustushakemus voi koskea toiminta-avustusta tai kohdeavustusta. Toiminta-avustuksella tarkoitetaan avustusta, joka annetaan saajan yleisen toiminnan tukemiseen. Kohdeavustus myönnetään saajalle, joka ei ole saanut toiminta-avustusta, mutta saajan tarve liittyy johonkin yksittäiseen kohteeseen – tapahtumaan, hankkeeseen, hankintaan tai vastaavaan kertaluonteisen toiminnan toteuttamiseen. Pitkäjänteiseen yhteistoimintaan perustuva toiminta-avustus voidaan myöntää yhteistoimintasopimukseen perustuen.

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella.

Yli 5000 euron avustusten hakulomake

Avustushakemus on toimitettava 31.10. kello 23.59 mennessä. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Sähköisen lomakkeen käyttö helpottaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä. Hakemus voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(@)savonlinna.fi tai postitse osoitteella: Savonlinnan kaupunki, kirjaamo, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Hakemuslomakkeita saa myös kaupungintalolta (Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna), Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan yhteispalvelupisteistä. Sähköisen lomakkeen voi myös tulostaa.

Savonlinnan kaupungin yleiset avustusohjeet

Selvitys avustuksen käytöstä (yli 5 000€)

Avustusten hakeminen, enintään 5000 euroa

Tapahtuma-avustukset kulttuuritoimintaan

Haettavana 20.3.-17.4.2024 klo 16.00 mennessä. Avustukset on tarkoitettu vuoden 2024 aikana järjestettäviin kulttuuritapahtumiin. Avustusta tulee hakea ennen tapahtuman toteuttamista. Pienin haettava summa on 500 euroa ja suurin 5000 euroa. Jaettavana on yhteensä 15 000 euroa. Avustusta voivat hakea yhdistykset, työryhmät ja yksityishenkilöt, joiden kotipaikka on Savonlinna.

Avustushakemus kulttuuritoimintaan (enintään 5.000€)

Tiliselvityslomake

Avustus kylien ja asuinalueiden kohtaamispaikkojen ylläpitoon / kunnostukseen haettavana 1.–19.5.2024

Avustushakemus kylien ja asuinalueiden kohtaamispaikkojen ylläpitoon / kunnostukseen

Tiliselvityslomake

Vapaa-aikapalveluiden avustukset

Sivistyslautakunta myöntää vuosittain savonlinnalaisille rekisteröidyille järjestöille kohdeavustuksia talousarviossa varatun määrärahan puitteissa avustusohjeessa mainittujen periaatteiden mukaisesti. Avustuksilla pyritään edistämään kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä, painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Avustuksia voidaan myöntää myös kylätoimikunnille. Avustettavan toiminnan tulee edistää liikuntaharrastusta ja terveitä elämäntapoja. Avustettavalta toiminnalta edellytetään aina omarahoitusosuutta.

Enintään 5 000 euron kohdeavustuksia voidaan hakea koko vuoden ajan, kuitenkin viimeistään 30.11. mennessä.

Vapaa-aikapalveluiden avustusohje 1.1.2023 alkaen (pdf)

Vapaa-aikapalveluiden kohdeavustushakemus (enintään 5000€)

Vapaa-aikapalveluiden koulutusavustushakemus (enintään 5000€)

Yksityistiet

Savonlinnan kaupunki avustaa vuosittain järjestäytyneitä yksityistiekuntia.
Avustettavan tien varrella on oltava vähintään yksi pysyvästi asuttu talous.

Tekninen lautakunta päättää yksityistieavustuksista.

Hakuohjeet ja lomakkeet

Matkailu- ja tapahtumakumppanuudet

Matkailu- ja tapahtumatoimintaan myönnettävistä avustuksista ja kumppanuussopimusohjelmasta on annettu eri ohjeet. Ohjeissa kuvataan muun muassa matkailu- ja tapahtumatoimintaan myönnettävän avustuksen ja kumppanuusohjelman määritelmät, avustuksen hakeminen ja kumppanuusohjelmaan hyväksyminen.