Hyppää sisältöön

Savonrannan koulu

Esittelysivusto

Savonrannan koulu on vireä yhtenäiskoulu, jossa 1-9 -luokilla on oppilaita yhteensä 40. Opettajia on viisi, koulunkäynninohjaajia viisi ja erityisopettaja käy kerran viikossa koululla.

Yhteystiedot ja henkilökunta

Kangastie 5, 58300 Savonranta

Opettajainhuone puh. 044 417 4562

Koulunjohtaja Kaisu Inget puh. 044 417 4560

Erityisopetus

Koulumme erityisopetus on osa-aikaista tai kokoaikaista erityisopetusta, jota annetaan yksilöllisesti oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, ja jotka tarvitsevat muun opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi. Oppimisvaikeudet voivat liittyä esimerkiksi lukemiseen, kirjoittamiseen, matematiikkaan tai puhumiseen. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa myös erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Lisäksi sillä voidaan tukea lahjakkaiden oppilaiden opiskelua.

Opetusta annetaan yksittäin, pienryhmässä tai muun opetuksen yhteydessä samanaikaisopetuksena ja se nivelletään tavoitteellisesti oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Erityisopetusta antaa erityisluokanopettaja. Opetuksen järjestelyissä yhteistyö kodin kanssa on tärkeää ja vanhempien toivotaankin tarvittaessa olevan yhteydessä erityisluokanopettajaan tai omaan luokanopettajaan/luokanvalvojaan. Erityisluokanopettaja Seija Pouta sähköposti seija.pouta@savonlinna.fi

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa ja koulun toimintasuunnitelmaa. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on edistää jokaisen koululaisen tervettä kasvua ja kehitystä sekä siten luoda perustaa terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuollon
tavoitteena on myös kouluyhteisön terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Hyvä yhteistyö oppilaan, kodin ja oppilashuoltohenkilöstön kesken on edellytys työn onnistumiselle.

Kouluterveydenhoitaja Anne-Maarit Voutilainen

Terveydenhoitaja tukee oppilasta kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä kaikissa oppilaan terveydentilaan liittyvissä asioissa. Terveydenhoitaja on tavattavissa Savonrannan koululla kerran viikossa tiistai-aamupäivisin. Muina aikoina tavattavissa terveysasemalla puh. 044 417 2220

Koulukuraattori

Koulukuraattori on Laura Lavikainen

Koulukuraattorin tehtävänä on lasten ja nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen. Työskentelyyn kuuluu yhteistyö vanhempien, opettajien ja nuorta lähellä olevien aikuisten kanssa.

Koulukuraattorin työhön sisältyvät oppilaan kanssa käytävät keskustelut, perheen tukeminen ja tarvittaessa ohjaus muiden palvelujen piiriin. Koulutyöntukihenkilö toimii oppilasryhmien kanssa esim. koulukiusaamiseen liittyvissä asioissa.

Oppilaat voivat hakeutua itse koulutyöntukihenkilön vastaanotolle koulupäivän aikana. Vanhemmat, opettajat tai muut oppilashuollossa toimivat voivat myös ohjata oppilaan vastaanotolle. Koulukuraattori on tavattavissa joka toinen keskiviikko parillisina viikkoina.

Vanhempainyhdistys

Savonrannan vanhempainyhdistys
Hallitus:
puheenjohtaja Hanna Jääskeläinen
varapuheenjohtaja Marjo Moilanen
sihteeri Marla-Leena Käyhkö
rahastonhoitaja Riikka Lindholm
Muut jäsenet:
Jenni Boman
Raija Heikkilä
Tarmo Heikkilä
Katri Ihalainen
Susanna Karhu
Marjo Laamanen
Pekka Lindholm
Jaana Makkonen
Otto Makkonen

Jenni Mononen

Koulun sivulle pääset tästä (linkki)