Hyppää sisältöön

Erityisopetus

Erityisopetus on koulun tarjoama tukitoimi, jonka tavoitteena on:

 • parantaa oppimisvalmiuksia ja-taitoja
 • edesauttaa perustaitojen ja tietojen omaksumista
 • turvata oppimisedellytykset, kun ilmenee erilaisia oppimisvaikeuksia/erityisen tuen tarpeita
 • pyrkiä ennaltaehkäisemään oppimisvaikeuksien syntyä
 • tunnistaa vaikeudet mahdollisimman varhain

Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla pyritään poistamaan ja lieventämään oppimisvaikeuksia sekä turvaamaan yksilölliset oppimisedellytykset.

Oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen erilaisten kartoitusten, opettajien, vanhempien tai oppilaiden itsensä tekemien aloitteiden pohjalta. Erityisopetus voi olla tilapäinen tai pysyvä opetusjärjestely, joka tapahtuu muun koulutyön yhteydessä. Opetus voi olla yksilö- tai pienryhmäopetusta. Erityisopettaja voi työskennellä myös samanaikaisopettajana.  Opetus suunnitellaan yhteistyössä opettajien kanssa.

Osa-aikainen erityisopetus sisältää mm.

 • lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen harjaannuttamista
 • matematiikan perustaitojen harjaannuttamista
 • englannin kielen perustaitojen harjaannuttamista
 • erilaisia hahmottamiseen liittyviä harjoituksia
 • kuuntelu- ja keskittymisharjoitteita
 • puheopetusta

Oppimisen tukena käytetään erilaisia havainnollistamismateriaaleja, erityisopetuksen välineitä, oppimispelejä ja harjoituksia.

Jokaisella lapsella on OIKEUS OPPIA nauttimaan elämästä NYT;

omilla edellytyksillään;

eikä vasta normit täytettyään.