Hyppää sisältöön

Ajankohtaista

Rakennusvalvonta on suljettu perjantaina 10.5.2024.

Savonlinna on käynnistänyt rakennusjärjestyksen uusimisen

Savonlinnan rakennusjärjestys uudistetaan rakentamislain mukaiseksi. Tavoitteena on saada rakennusjärjestys voimaan 1.1.2025. Rakentamislain mukaan kunnan on laadittava uusi rakennusjärjestys viimeistään 1.1.2027 mennessä. 

Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy alla olevasta linkistä:

Rakentamislaki on tulossa voimaan 1.1.2025

Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 rakentamisen päästöjä pienentävät ja digitalisaatiota edistävät lait. Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Laki tuo ilmastonmuutoksen torjunnan kattavasti osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Laki myös sujuvoittaa rakentamista, vauhdittaa kiertotaloutta ja digitalisaatiota ja parantaa rakentamisen laatua.

Rakentamislaissa on myös lupamenettelyjä kevennetty. Rakentamisen luvanvaraisuudesta on säädetty rakentamislain 42 §:ssä. Esimerkiksi alle 30 m2, muuhun kuin asumiseen tarkoitetun rakennuksen tai alle 50 m2 katoksen rakentamiseen ei jatkossa tarvitse hakea rakentamislupaa. Asuinrakennuksen ja lomarakennuksen rakentamiseen on edelleen haettava rakentamislupa rakennuksen koosta riippumatta.

Huomioitavaa on, että lupamenettelystä vapautettu rakentaminen on tehtävä edelleen asema-, yleis- ja ranta-asemakaavojen mukaisesti, rakennusjärjestyksen määräysten sekä muita rakentamisen määräyksiä ja asetuksia noudattaen. Muun muassa rakennusjärjestyksen etäisyysvaatimuksia esim. rajasta tai rannasta sekä rakennuspaikan rakennusoikeutta on edelleen noudatettava. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistuttava siitä, että määräykset täyttyvät palkkaamalla ammattitaitoiset suunnittelijat rakennushankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Mikäli määräyksistä on tarve poiketa, tulee hakea poikkeamislupa. Jos määräyksiä ei ole rakentamisessa noudatettu, rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai purettavaksi. Rakennuksen omistajan on tulee myös muistaa vuosittaisessa kiinteistöveroilmoituksessa ilmoittaa uudet rakennukset verottajalle, vaikka rakennusvalvontaan rakentamisesta ei tarvitse ilmoittaa.

Myös rantarakentamisen suunnittelutarvemääräykset ovat edelleen voimassa alueidenkäyttölain 72 §:ssä: ”Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennuskohdetta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakentamisluvan myöntämisen perusteena.”


Rakentajan opas sisältää neuvoja rakentamiseen sekä kattavasti paikallisia yrityksiä. Tutustu tästä rakentajan opas.
Oppaan julkaisija on Savonlinnan Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry, www.savonlinnanmestarit.fi


Savonlinnan rakennusvalvonta on siirtynyt käyttämään sähköistä asiointia. Lupapisteen kautta voit hakea rakennuslupia, sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin verkossa.
Lue aiheesta lisää Luvan hakeminen-Lupapiste.fi
tai käy tutustumassa palveluun osoitteessa osoitteessa: www.lupapiste.fi