Hyppää sisältöön

Talousveden tuotanto  

Vääräsaaren vedenpuhdistamo

Talousveden käsittely 

Savonlinnan keskustaajaman vedestä tuotetaan Saimaasta Vääräsaaren pintavesilaitoksella 80 %, ja 20 % otetaan pohjavetenä Lähteelän pohjavedenottamosta.

Savonlinnan veden toiminta-alueisiin kuuluu Savonlinnan, Savonrannan ja Punkaharjun toiminta-alueet. Niittylahden vesiosuuskunta muodostaa oman toiminta-alueensa. Niittylahden vesiosuuskunta ostaa jakelemansa veden Savonlinnan Veden omistamasta ja ylläpitämästä vedenottamosta.

Kerimäen vesihuollosta vastaa Itä-Savon Vesi Oy, jonka omistaa Savonlinnan kaupunki ja Suur-Savon Sähkö Oy.

Savonlinnan ja Kerimäen sekä Savonlinnan ja Punkaharjun verkostot on yhdistetty poikkeustilanteiden varalle.

Savonrannan ja Niittylahden verkostot ovat täysin erillisiä aluekohtaisia verkostoja.

Savonrannalla on kaksi pohjavedenottamoa, kuilukaivo ja siiviläputkikaivo, jotka kumpikin sijaitsevat Ryttyniemessä n. 1 km etäisyydellä toisistaan. Kuilukaivossa   on kaksi pumppua ja siiviläputkikaivossa yksi. Kummatkin ottamot      pumppaavat samaan paineputkeen. 

Punkaharjulla on kaksi vedenottamoa, jotka sijaitsevat harjualueella Harjutiellä VE-2 ja keskustaajamassa Kouluniementiellä VE-1. Harjutien vedenottamolla on kuilukaivo ja Kouluniementien ottamossa on siiviläputki- ja kuilukaivo.  

Vuoden 2022 vesianalyysien keskiarvoja Vääräsaaren puhdistamolta lähtevästä vedestä:

AinePitoisuus:   Suositus enimmäispitoisuuksista:
TOC1,9 mg C/l 
Rauta, (Fe)22,0 µg/l200µg/l 
Kokonaiskloori, (Cl)0,12 mg/l 
PH 7,9Suositus 6,5 – 9,5
Kovuus3,0*dH
 
Kovuus voidaan jakaa kolmeen luokitukseen:
Pehmeä
Puolikova
Kova
0…6   *dH
6…12*dH
yli 12  *dH

Punkaharjun vesianalyysitulokset:

Keskustaajaman vedenottamolla lähtevän veden PH 7,5, rauta <25µg/l ja kokonaiskovuus 2,0*dH

Savonrannan vedenottamon vesianalyysitulokset:

Lähtevän veden PH 7,9, rauta 15 µg/l ja kokonaiskovuus 4,4 *dH