Hyppää sisältöön

Kasvatus ja opetus

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu yhdessä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukioiden ja nuorisotyön edustajien kanssa. Mukana työssä ovat olleet edustajat myös Sosterista, seurakunnasta ja 4H-yhdistyksestä.

Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on osa maakunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Etelä-Savon 12 kuntaa laativat maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman osana valtakunnallista, hallitusohjelman mukaista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE).

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat laaditaan kaikissa kunnissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Sen avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään 0-29 -vuotiaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheiden hyvinvointityötä kunnassa.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.9.2020 §61 Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman.

Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma