Hyppää sisältöön

Osoitteet

Yhteyshenkilö:

Paikkatietopalvelut-yksikkö pitää yllä kaupungin osoitejärjestelmää.

Asemakaava-alueella yksikkö antaa tonttien osoitteet tonttijakovaiheessa. Rakennusten osoitteet annetaan rakennuslupavaiheessa suoraan viranomaisteitse rakennusvalvontaviranomaiselle.

Haja-asutusalueella yksikkö antaa uusille osoitejärjestelmään liitettäville teille nimet ja rakennuksille rakennuslupavaiheessa osoitenumerot. Jotta tie otetaan osoitejärjestelmän piiriin, tulee tien vaikutuspiirissä yleensä olla useampi asuin- tai loma-asuntorakennus. Osoitenumero määräytyy sen mukaan, kuinka kaukana kiinteistön liittymä on tien alkupisteestä.

Teiden nimikilvet kustantaa kaupunki, mutta niiden pystytyksestä vastaa tien ylläpitäjä (tiekunta, kiinteistöjen omistajat). Osoitenumerolaatat tulee kiinteistönomistajan itse hankkia ja kiinnittää.

Yritysten tai muiden yksityisten palveluntarjoajien navigaattoreiden ja muiden karttapalveluiden aineistojen päivittäminen ei kuulu kunnan tehtäviin. Osoitetietoja päivitetään palveluntarjoajan parhaaksi katsomalla tavalla ja nopeudella. Jos kartalla huomaa virheen, siitä voi ilmoittaa suoraan palvelun ylläpitäjälle. Yleisimmin käytetyissä karttapalveluissa on ohjeet ilmoittamisesta.

”Ohjeita osoitteiden merkitsemiseksi maastoon>”

Ojalainen Pertti, paikkatietoinsinööri

  • Tekninen toimiala / Paikkatietopalvelut

Puh. 044 417 4646

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: pertti.ojalainen@savonlinna.fi

Turunen Tanja, paikkatietokäsittelijä

  • Tekninen toimiala

Puh. 044 417 4662

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tanja.turunen@savonlinna.fi

Keränen Sanna, paikkatietoasiantuntija

  • Tekninen toimiala / Paikkatietopalvelut

Puh. 044 417 4644

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: sanna.keranen@savonlinna.fi

Nousiainen Anssi, Paikkatietosuunnittelija

  • Tekninen toimiala / Paikkatietopalvelut

Puh. 044 417 4641

Sähköposti: anssi.nousiainen@savonlinna.fi

Osoitteen muutoksista ja uusista osoitejärjestelmään liitettävistä teistä ilmoitetaan Maanmittauslaitokseen (josta Hätäkeskuslaitos päivittää ne omaan järjestelmäänsä), digi- ja väestötietovirastoon, postiin, poliisille sekä
Etelä-Savon pelastuslaitokselle.