Hyppää sisältöön

Tarkastustoiminta

Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta on järjestetty niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta on järjestetty toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ja sen toimeenpanosta huolehtivat lautakunta ja toimialajohtaja tehtäväalueellaan.  

Kaupunginvaltuusto on 11.10.2021 § 108 valinnut tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavaksi ajaksi vuosille 2021-2025. Tarkastuslautakunnassa on hallintosäännön mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän (9) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.