Hyppää sisältöön

Lautakunnat ja muut toimielimet

Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilötoimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Savonlinnan palvelutoiminta on järjestetty. Lautakunnan ja johtokunnan erona on se, että lautakunta on asetettu hoitamaan tehtäviä tietyllä hallinnonalan kokonaisuudella, johtokunta taas on asetettu liike- tai muun laitoksen tai rajatun tehtävän hoitamista varten.

Lautakuntien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty hallintosäännössä.
Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Se nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallituksella on edustaja kussakin lautakunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

Savonlinnan kaupungin lautakunnat:

 • Keskusvaalilautakunta
 • Rakennus- ja ympäristölautakunta
 • Sivistyslautakunta
 • Tarkastuslautakunta
 • Tekninen lautakunta

Muut toimielimet:

 • Alueellinen jätelautakunta
 • Alueellinen ympäristöterveydenhuoltojaosto
 • Elinkeinojaosto
 • Nuorisovaltuusto
 • Tiejaosto
 • Vammaisneuvosto
 • Vanhusneuvosto
 • Yhteistyötoimikunta

Kaupunginhallitus voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten ja valita jäsenet niihin.

Lautakuntien, tiejaoston ja toimikuntien kokouksia ei yleisö voi seurata, mutta niiden päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia ja nähtävissä kaupungin verkkopalvelussa.