Hyppää sisältöön

Mertalan koulu

Mertalan koulu on noin 650 oppilaan yhtenäiskoulu Savonlinnassa. Koulumme on painottunut taide- ja taitoaineisiin. Koulussamme on musiikkipainotteiset vuosiluokat viidenneltä luokalta alkaen.

Mertalan koulussa on vahva panostus myös luma-aineisiin (luonnontiede ja matematiikka). Syksyllä 2018 koulussamme on aloittanut LuMa-luokka ja tällä hetkellä luma-luokkatoimintaa on jo kaikilla yläluokkien luokkatasoilla. Mertalan koulu on myös valittu LUMA-kehittämiskouluksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan LUMA2020-ohjelmaan.

Koulumme on rakennettu vuonna 1955 (Mertalan kansakoulu) ja vuonna 1978 (Mertalan yläaste). Yhtenäiskoulu Mertalan koulusta tuli 1.8.2003. Koulurakennustamme on remontoitu vaiheittain ja vuosia kestänyt suurempi peruskorjaus valmistui syksyllä 2010.

Lukuvuositiedote 2023-2024

Savonlinnan peruskoulujen vuosittaisia työ- ja loma-aikoja.

Mertalan koulun Instagram

Mertala

Koulun tehtävä

Koulumme tehtävä on tarjota oppilaalle hänen omista lähtökohdistaan ja kiinnostuksistaan lähtevä mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen turvallisessa kouluyhteisössä. Oppilas saa jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen ja näin ollen hänellä on riittävät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet jatko-opiskeluun.

Päivittäisessä työssä tavoitteena on, että oppilas on:

  • itsetunnoltaan terve, rehellinen,
  • ajatteleva,
  • yhteistyö- ja ilmaisukykyinen ja
  • toiset huomioon ottava.

Oppilas tarvitsee oppimisessaan ja kasvussaan:

Itsenäisyyttä: kykyä hoitaa omat asiat, tehtävät ja työt.
Vastuuntuntoa: tehtävien säännöllistä tekemistä; ilman vaivannäköä tulokset jäävät heikommiksi, kuin mihin kyvyt yltäisivät.

Yhteistyöhalua ja -taitoa, kykyä tulla toimeen

  • erilaisissa opetusryhmissä
  • erilaisten opettajien kanssa
  • erilaisten kavereiden kanssa
  • koulun sääntöjen mukaisesti
myö sydän mertala