Hyppää sisältöön

Tontin vuokraoikeuden siirtäminen

Maanvuokralain 3 §:n mukaan vuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja sopijapuolten allekirjoitettava. Sopimusehdon muutos tai lisäys ja vuokraoikeuden siirto on myös tehtävä kirjallisesti.

Mikäli tontin vuokrasopimuksissa on vapaa siirto-oikeus:

Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus vuokranantajaa kuulematta kolmannelle. Se, jolle vuokraoikeus on siirretty tai, milloin on kysymyksessä perintöön tai testamenttiin perustuva saanto se, joka on tullut aikaisemman vuokralaisen tilalle, on velvollinen mahdollisimman pian saannostaan kirjallisesti ilmoittamaan vuokraoikeuden siirrosta vuokranantajalle eli Savonlinnan kaupungille. Kirjalliseen ilmoitukseen on liitettävä jäljennös saantokirjasta.

Kirjallinen ilmoitus voi olla vapaamuotoinen, josta ilmenevät tonttitiedot sekä myyjän ja ostajan nimet tai siirtoilmoituksen voi tehdä oheisella lomakkeella

Vuokraoikeuden siirtolomake.

Vuokraoikeuden siirtoilmoituksen ja saantokirjajäljennöksen voitte toimittaa myös skannattuna sähköpostiin tontit (at) savonlinna.fi. Palautamme sähköpostilla siirtoilmoituksen allekirjoitettuna. Mikäli olette jo kirjauttaneet vuokraoikeutenne maanmittauslaitoksella, kirjallisena ilmoituksena käy vuokraoikeustodistus maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ).

Paikallisten kiinteistönvälittäjien kautta tapahtuvissa kaupoissa tämä kirjallinen ilmoitus eli siirtomerkintä tehdään rakennuksen / vuokraoikeuden kaupantekotilaisuudessa, jonka jälkeen mahdollisimman pian kirjallinen ilmoitus ja saantokirjajäljennös on toimitettava vuokranantajalle eli Savonlinnan kaupungille. Vuokralaskut lähtevät sille kuka on laskutushetkellä vuokrasopimuksellamme vuokralaisena.

Savonlinnan kaupungin tontin vuokraoikeuden siirtomenettely

  1. Kirjallinen ilmoitus vuokranantajalle eli siirtomerkintä tehdään kahtena alkuperäisenä kappaleena ja ne liitetään alkuperäisiin tontinvuokrasopimuksiin.
  2. Kirjalliseen ilmoitukseen on liitettävä jäljennös saantokirjasta (kauppakirja, ositussopimus, perinnönjakokirja tms.)
  3. Kirjallinen ilmoitus ja saantokirjajäljennös on toimitettava Savonlinnan kaupungin maankäyttöön, jossa tehdään vuokranantajan eli Savonlinnan kaupungin mekintä siirtoilmoituksiin. Asiakirjat voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen tontit (at) savonlinna.fi. Kirjallisesta ilmoituksesta käy myös vuokraoikeustodistus maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä.
  4. Savonlinnan kaupunki perii toimenpiteestä rekisteröintimaksua 51,00 € (ei alv), joka laskutetaan siirtoa seuraavan tontin vuokran laskutuksen yhteydessä. Mikäli siirtomerkintä tehdään kokonaan kaupungin palveluna, maksuna peritään 99,00 € (ei alv). Tekninen lautakunta 26.10.2021 § 191.
  5. Tontinvuokralaskut lähetetään niin kauan entiselle vuokralaiselle, kunnes kirjallinen ilmoitus vuokraoikeuden siirrosta on toimitettu vuokranantajalle eli Savonlinnan kaupungille. Myyjien ja ostajien on sovittava keskenään laskutetun vuokran maksamisesta.
  6. Vuokranantajalle tehdyn ilmoituksen lisäksi siirronsaaja on velvollinen kirjauttamaan oikeutensa Maanmittauslaitokselle siten kuin maakaaressa on säädetty. 

Asiakaspalvelu:

Inkinen Tiina, maankäyttöneuvottelija

  • Tekninen toimiala / Tonttipalvelut

Puh. 044 417 4671

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tiina.inkinen@savonlinna.fi