Hyppää sisältöön

Tontin vuokraoikeuden siirtäminen

Maanvuokralaki

Maanvuokralain 3 §:n mukaan vuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja sopijapuolten allekirjoitettava. Sopimusehdon muutos tai lisäys ja vuokraoikeuden siirto on myös tehtävä kirjallisesti.

Mikäli tontin vuokrasopimuksissa on vapaa siirto-oikeus:

Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus vuokranantajaa kuulematta kolmannelle. Se, jolle vuokraoikeus on siirretty tai, milloin on kysymyksessä perintöön tai testamenttiin perustuva saanto se, joka on tullut aikaisemman vuokralaisen tilalle, on velvollinen mahdollisimman pian saannostaan kirjallisesti ilmoittamaan vuokraoikeuden siirrosta vuokranantajalle eli Savonlinnan kaupungille. Kirjalliseen ilmoitukseen on liitettävä jäljennös saantokirjasta.

Savonlinnan kaupungin tontin vuokraoikeuden siirtomenettely

Kaupungin vuokratontilla sijaitsevan rakennuksen omistajanvaihdoksen yhteydessä tontin uuden haltijan tulee ilmoitta kirjallisesti viipymättä Savonlinnan kaupungille vuokralaisen vaihtumisesta. Kaupanteon yhteydessä myyjä luovuttaa alkuperäisen voimassa olevan vuokrasopimuksen ostajalle. Voimassa olevaan vuokrasopimukseen liitetään kirjallinen ilmoitus eli siirtomerkintä tai maanmittauslaitoksen rekisteristä saatu vuokraoikeustodistus.

Kirjallinen ilmoitus voi olla vapaamuotoinen, josta ilmenevät kiinteistötunnus, osoite, uusi vuokralainen sekä uusi laskutusosoite tai siirtoilmoituksen voi tehdä oheisella lomakkeella. Ilmoitukseen tulee liittää luovutuskirjajäljennös.
Vuokraoikeuden siirtolomake.

Paikallisten kiinteistönvälittäjien kautta tapahtuvissa kaupoissa tämä kirjallinen ilmoitus eli siirtomerkintä tehdään rakennuksen / vuokraoikeuden kaupantekotilaisuudessa, jonka jälkeen mahdollisimman pian kirjallinen ilmoitus ja saantokirjajäljennös on toimitettava vuokranantajalle eli Savonlinnan kaupungille.

Vuokraoikeuden siirtoilmoituksen ja saantokirjajäljennöksen voitte toimittaa sähköpostiin tontit(at)savonlinna.fi. Palautamme sähköpostilla siirtoilmoituksen allekirjoitettuna. Siirtoilmoituksen ja luovutuskirjajäljennöksen voitte toimitta myös osoitteella: Savonlinnan kaupunki, Maankäyttöpalvelut, Olavinkatu 27, 57130 SAVONLINNA.

Mikäli olette jo kirjauttaneet vuokraoikeutenne maanmittauslaitoksella, kirjallisena ilmoituksena käy vuokraoikeustodistus maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ).

Mikäli olette tehneet kaupat sähköisen kiinteistövaihdannan kautta, ilmoittakaa vuokraoikeuden siirtymisestä sähköpostilla osoitteeseen tontit(at)savonlinna.fi ja liittäkää ilmoitukseen luovutuskirja.

Savonlinnan kaupunki perii toimenpiteestä rekisteröintimaksua 51,00 € (ei alv), joka laskutetaan siirtoa seuraavan tontin vuokran laskutuksen yhteydessä. Mikäli siirtomerkintä tehdään kokonaan kaupungin palveluna, maksuna peritään 99,00 € (ei alv). Tekninen lautakunta 26.10.2021 § 191.

Tontinvuokralaskut lähetetään niin kauan entiselle vuokralaiselle, kunnes kirjallinen ilmoitus vuokraoikeuden siirrosta on toimitettu vuokranantajalle eli Savonlinnan kaupungille. Myyjien ja ostajien on sovittava keskenään laskutetun vuokran maksamisesta.

Maanmittauslaitos

Vuokranantajalle tehdyn ilmoituksen lisäksi siirronsaaja on velvollinen kirjauttamaan oikeutensa Maanmittauslaitoksella kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun vuokratontilla olevan rakennuksen kauppakirja tai muu luovutuskirja on allekirjoitettu. 

Tästä maanmittauslaitoksen sivulle

Asiakaspalvelu:

Inkinen Tiina, maankäyttöneuvottelija

  • Tekninen toimiala / Maankäyttöpalvelut

Puh. 044 417 4671

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tiina.inkinen@savonlinna.fi