Hyppää sisältöön

Oppilashuolto

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on astunut voimaan 1.8.2014.

Uuden lain perusteella Opetushallitus on päättänyt muuttaa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen.

Paikallisesti opetussuunnitelman perusteiden muutosta on valmisteltu kuraattori Liisa Miettisen johdolla ja sivistyslautakunta on hyväksynyt opetussuunnitelman perusteiden kohdan 5.3 kokouksessaan 18.12.2014.

Keskeisiä muutoksia ovat yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatiminen, yhteisöllisen oppilashuollon aseman vahvistuminen sekä yksilökohtaisen oppilashuollon muuttuminen vapaaehtoiseksi sekä suostumukseen perustuvaksi. Lasten ja huoltajien osallisuutta sekä kuulluksi tulemista painotetaan myös.

Uutta ovat myös lapsen oikeus psykologi- ja kuraattoripalveluihin sekä oppilashuollon kirjaamiskäytänteet.

Esiopetuksen oppilashuolto