Hyppää sisältöön

Alueellinen jätelautakunta

Jätelautakunta on Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n toimialueelta Enonkosken ja Rantasalmen kuntien ja Savonlinnan kaupungin yhteinen viranomaislautakunta.

Tehtävät

Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi. Päätökset tehdään joko lautakunnan päätöksinä tai viranhaltijapäätöksinä.

Tehtäviä ovat mm. jätehuoltomääräysten ja -taksan hyväksyminen sekä jätteenkuljetusrekisterin ylläpito.
Yhdistämällä jätehuollon viranomaistehtävien hoito yhdelle lautakunnalle saadaan koottua yhteiset riittävät resurssit, ja kunnan vastuulle kuuluvaa jätehuoltoa voidaan kehittää pitkäjänteisesti. Lautakunta myös kokoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen alueen jätehuollosta, valvonnasta ja jätehuollon toimivuudesta.

Lautakunta on delegoinut päätösvaltaansa perusmaksujen osalta seuraavasti:

  • maksuunpanoluettelon ja ulosottohakemuksen hyväksyy Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinööri
  • muistutukset, kiinteistön vapauttaminen jätemaksuista, maksun kohtuullistaminen, määräaikaiset jäteastian tyhjennysvälin pidennykset ja keskeyttämiset käsittelee Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinööri
  • tapauskohtaiset jätteen lajitteluun ja käsittelyyn toimittamisvaatimuksista poikkeamiset päättää Savonlinnan kaupungin ympäristöpäällikkö.

Jätelautakunnassa esittelijänä toimii Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinööri, puh. 044 417 4612.

Pöytäkirjat ovat nähtävänä Savonlinnan kaupungin teknisen toimialan hallintopalvelussa, kaupungin kotisivuilla ja osakaskunnissa.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoonpano

Henkilön puoluekannan ja hänen ilmoittamansa yhteystiedot näet henkilön nimeä painamalla.

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jäsenet

Varajäsenet

Kuntien virkamiesedustajat

Rantasalmi

Teemu Oittinen
teemu.oittinen (at) rantasalmi.fi

Enonkoski

Keijo Kemppinen
keijo.kemppinen (at) enonkoski.fi