Hyppää sisältöön

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatusta ja sen tavoitteena on yhdessä lapsen, huoltajien, varhaiskasvatushenkilöstön ja eri yhteistyötahojen kanssa turvata tukea tarvitsevalle lapselle laadukas, vuorovaikutusta tukeva ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottava varhaiskasvatus ja esiopetus. Hoyhen

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Lapsi voi tarvita tukea kehityksensä osa-alueilla erilaisista syistä johtuen. Varhaiskasvatuksessa painopistealueena on lapsen tuen tarpeiden mahdollisimman varhainen huomioon ottaminen ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet.

Suunnitellut tukitoimet toteutuvat lapsen arjessa osana varhaiskasvatustoimintaa. Varhaiskasvatusympäristöä ja pedagogisia toimintatapoja pyritään mukauttamaan joustavasti vastaamaan lapsen tuen tarpeita. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutetaan kolmiportaisen tuen (yleinen, tehostettu ja erityinen) mallia. Lapsen huoltajien ja tarvittavien yhteistyötahojen kanssa suunnitellut tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen järjestäminen pohjautuu Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetuksen osalta Savonlinnan kaupungin esiopetussuunnitelmaan.

Tukea tarvitsevan lapsen sijoittuminen varhaiskasvatukseen

Savonlinnassa tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat ensisijaisesti oman alueensa lähipäiväkotiin tai perhepäivähoitoryhmään. Lasten tarvitseman tuen määrästä riippuen päiväkotiryhmiin pyritään suuntaamaan lisäresursseja; esimerkiksi ryhmäkoon pienentäminen, avustajan sijoittuminen ryhmään tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanoksen kohdentaminen ryhmään. Päiväkodissa voi olla myös integroitu erityisryhmä tai pienennetty ryhmä, jossa lasten lukumäärä vaihtelee heidän tarvitsemansa tuen mukaan.

Varhaiserityiskasvatuksen henkilöstö

Varhaiskasvatuksessa toimii erityisopettajia (VEO), varhaiskasvatuksen avustajia sekä vuosittain vaihtuva määrä muuta avustavaa henkilöstöä.

VEO toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana yhteistyössä huoltajien, henkilöstön ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa tukea tarvitsevien lasten asioissa. Koordinointivastuun omaava varhaiskasvatuksen erityisopettaja (KVEO) suunnittelee ja  koordinoi varhaiserityiskasvatuksen kokonaisuutta. Jos lapsen tuen tarve on tiedossa päivähoitopaikkaa haettaessa, toivotaan huoltajien olevan yhteydessä koordinointivastuun omaavaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

Loponen Päivi, varhaiskasvatuksen erityisopettaja

  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus

Puh. 044 417 4304

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: paivi.loponen@savonlinna.fi

Alla olevassa linkissä muiden varhaiskasvatuksen erityisopettajien toiminta-alueet ja yhteystiedot.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)savonlinna.fi.

Savonlinnan varhaiserityiskasvatuksen organisaatiokaavio