Hyppää sisältöön

Tietopyyntö

(Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 621/1999, 11-13§)

Tällä lomakkeella pyydetään julkisuuslakiin perustuen julkisia asiakirjoja/tietoja. Jos tietopyyntö koskee salassa pidettäviä tai henkilötietoja sisältäviä tietoja, niin täydennä myös tiedon käyttötarkoitus ja perustelut sekä tietojen suojaus. Toimita tietopyyntö tällöin suomi.fi -viestit palvelua käyttäen tai omakätisesti allekirjoitetuna kirjepostina tai asioi paikan päällä henkilöllisyyden varmistamiseksi.