Hyppää sisältöön

Jätteenkuljetusjärjestelmä

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan toimialueen kunnissa on voimassa jätelain 37 §:n mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kaikkien jätejakeiden osalta. Jätelain muuttamisesta annetun lain (714/2021) sekä jäteasetuksen (978/2021) nojalla bio- ja pakkausjätteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen siirtyy kunnan kilpailutettavaksi. Pakkausjätteiden kuljetukset alkavat kunnan kilpailuttamana 1.7.2023 ja biojätteiden kuljetukset 19.7.2023 (jltk 8.12.2021 § 36). Sekalaisen yhdyskuntajätteen ja asumisessa syntyvien lietteiden osalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus säilyy.

Kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen aluetta on rajattu jätelautakunnan päätöksellä 9.12.2021 § 26. Jäteyhtiö kilpailuttaa bio- ja pakkausjätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen jätelautakunnan päätöksen liitteenä olleen karttaliitteen (jltk 9.12.2021 § 26 pöytäkirjaliite A) mukaisilla alueilla. Alueiden ja niiden välisten kulkureittien varsilla bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset tilataan heinäkuusta 2023 alkaen Savonlinnan Seudun Jätehuollolta. Alueen ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen haltijat voivat tilata kiinteistölleen bio- ja/tai pakkausjätteiden kuljetuksen yksityiseltä palveluntarjoajalta, mutta kannattaa ensin varmistaa jäteyhtiön asiakaspalvelusta onko kiinteistö kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen alueella.