Hyppää sisältöön

Jätteenkuljetusjärjestelmä

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan toimialueen kunnissa voimassa ollut jätelain 37 §:n mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kaikkien jätejakeiden osalta kumottiin jätelain muuttamisesta annetun lain (714/2021) nojalla. Jätelakimuutoksen sekä uudistetun jäteasetuksen (978/2021) nojalla bio- ja pakkausjätteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen siirtyi kunnan kilpailutettavaksi. Pakkausjätteiden kuljetukset alkoivat kunnan kilpailuttamana 1.7.2023 ja biojätteiden kuljetukset 19.7.2023 (jltk 8.12.2021 § 36). Sekalaisen yhdyskuntajätteen ja asumisessa syntyvien lietteiden osalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus säilyi.

Kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen aluetta on rajattu jätelautakunnan päätöksellä 9.12.2021 § 26. Jäteyhtiö kilpailuttaa ja hallinnoi bio- ja pakkausjätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen jätelautakunnan päätöksen liitteenä olleen karttaliitteen (jltk 9.12.2021 § 26 pöytäkirjaliite A) mukaisilla alueilla. Alueiden ja niiden välisten kulkureittien varsilla bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset on tullut tilata heinäkuusta 2023 alkaen Kierrätysyhtiö Rippeeltä. Alueen ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen haltijat voivat tilata kiinteistölleen bio- ja/tai pakkausjätteiden kuljetuksen yksityiseltä palveluntarjoajalta, mutta kannattaa ensin varmistaa jäteyhtiön asiakaspalvelusta onko kiinteistö kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen alueella.

Kunnallisen jätteenkuljetuksen alueista ja kuljetusten järjestämisestä saa lisätietoa kunnallisen Kierrätysyhtiö Rippeen nettisivuilta osoitteesta Kunnallinen kuljetusmalli.