Hyppää sisältöön

Jätteenkuljetusjärjestelmä

Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan toimialueen kunnissa on voimassa jätelain 37 §:n mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kaikkien jätejakeiden osalta. Jätelain muuttamisesta annetun lain (714/2021) sekä jäteasetuksen (978/2021) nojalla bio- ja pakkausjätteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen siirtyy kunnan kilpailutettavaksi. Pakkausjätteiden kuljetukset alkavat kunnan kilpailuttamana 1.7.2023 ja biojätteiden kuljetukset 19.7.2023 (jltk 8.12.2021 § 36). Sekalaisen yhdyskuntajätteen ja asumisessa syntyvien lietteiden osalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus säilyy.

Kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen aluetta on rajattu jätelautakunnan päätöksellä 9.12.2021 § 26. Jäteyhtiö kilpailuttaa bio- ja pakkausjätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen jätelautakunnan päätöksen liitteenä olleen karttaliitteen (jltk 9.12.2021 § 26 pöytäkirjaliite A) mukaisilla alueilla. Alueiden ja niiden välisten kulkureittien varsilla bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset tilataan heinäkuusta 2023 alkaen Savonlinnan Seudun Jätehuollolta. Alueen ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen haltijat voivat tilata kiinteistölleen bio- ja/tai pakkausjätteiden kuljetuksen yksityiseltä palveluntarjoajalta, mutta kannattaa ensin varmistaa jäteyhtiön asiakaspalvelusta onko kiinteistö kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen alueella.

Kunnallisen jätteenkuljetuksen alueista ja kuljetusten järjestämisestä saa lisätietoa kunnallisen Kierrätysyhtiö Rippeen nettisivuilta osoitteesta Kunnallinen kuljetusmalli.